Portál Vojna.net

obrněné automobily - BA-20 a BA-20M

Anonymous - 27/10/2009, 09:24
Předmět: BA-20 a BA-20M
BA-20 a BA-20M


V roce 1935 se výroba automobilu GAZ-A v Gorkovském automobilovém závodě zastavila. Místo něj se do sériové výroby zavedl nový automobil GAZ M-1 (Molotov-1), vyvinutý na základě amerického „Ford-40“. Dokumentaci dodala do SSSR firma „Ford motor Copany“ v rámci smlouvy o technické pomoci, uzavřené v roce 1929. Nový stroj, sestrojený pod vedením hlavního konstruktéra Gorkovského automobilového závodu A.Lipgarta, se od GAZ-A značně lišil. Automobil měl silnější motor, novou rychlostní skří?, tužší rám a podobně.
Projektové práce nového automobilu začaly v říjnu 1933, první zkušební modely se podařilo smontovat v lednu 1934 a sériová výroba GAZ M-1 začala v únoru 1936.
Se začátkem výroby nového automobilu konstruktérské středisko Ižorského závodu dostalo od ABTU zadání na „vypracování projektu, náčrtů a zkušebního modelu lehkého obrněného automobilu BA-20 na podvozku M-1“.
Sériovou výrobu BA-20 převzal Vyksunský závod DPO v červenci 1936 a do konce roku dokázal vyrobit 36 sériových broněviků a 2 stroje BA-20 s radiostanicí a rámovou anténou na trupu. Přičemž jednu chvíli probíhala výroba BA-20 paralelně s výrobou FAI.
V červnu 1936 jeden ze sériových modelů BA-20 dorazil na NIBT polygon na testy. Schématicky nový broněvik kopíroval FAI, ale trup měl větší, svařovaný ze 4 – 6 mm pancíře. Pro nástup a výstup posádky 3 lidí sloužily v bocích dvoje dveře a pro výhled na cestu během jízdy vzad měl řidič k dispozici nevelký otvor v zádi. Výzbroj BA-20 tvořil kulomet DT ve věži, jež se konstrukčně shodovala s věží FAI. Pro větší hmotnost podvozku a trupu vzrostla celková hmotnost na 2,27 tun, ale díky silnějšímu motoru (ve srovnání s FAI) maximální rychlost na silnici vzrostla na 95,5 km/h. Dojezd činil 704 km po silnici a 558 km mimo silnice. Stroj najezdil 5000 km a výsledky byly dobré i když samozřejmě nechyběly připomínky. V závěru testovací komise uvedla:

„…Během jízdy BA-20 v bojovém stavu s rychlostí vyšší než 15 – 20 km/h byl výhled na cestu a do stran skrze průzorové škvíry na předních poklopech nemožný.
BA-20 může plnit samostatné taktické úkoly. Pro zvýšení palebné síly je nutné osadit druhý spřažený kulomet ve věži a jeden kulomet u velitele stroje
“.

V březnu – dubnu 1937 vyprojektovali konstruktéři závodu DPO Mirošin a Suchov pro obrněné automobily BA-20 novou věž kuželovitého tvaru se zvýšenou odolností proti kulkám. Po předvedení projektu představitelům ABTU byl zkušební model věže schválen pro sériovou výrobu a pro osazení na BA-20 a to od 1.července, avšak nepodařilo se. V „Hlášení záznamu plnění plánu objednávek ABTU Rudé armády za rok 1937“ bylo uvedeno:

„…Vyksunský závod. Zadání je za 9 měsíců plněno ze 70%, což tvoří 51,3 % ročního plánu. Veškeré nedodělky jdou na vrub nového modelu BA-20 s kuželovitou věží s jehož zavedením do výroby se závod zpozdil o 3 měsíce. Přejímka nových modelů BA-20 začala a k 1.říjnu převzato 15 strojů“.

Za rok 1937 tak celkem závod DPO vyrobil 252 strojů BA-20, z toho 150 s válcovitou věží (118 radiových a 32 sériových) a 103 strojů s kuželovitou věží.
Je třeba uvést, že v prvních letech sériové výroby BA-20 (1936 – 1938) existovaly velké problémy s výrobou kulkám odolných pneumatik GK. A jestli se výroba FAI podařila naladit poměrně rychle, tak s pneumatikami pro „emka“ přišly problémy. Bylo to spojené především tím, že jejich výroba se předala podniku, jež se do té doby podobnými pracemi vůbec nezaobíral. Například v „Hlášení o plnění plánu objednávek ABTU za rok 1937“ lze nalézt takovéto části:

Pneumatiky GK. Závod „Rudý trojúhelník“ splnil za 9 měsíců program na 101,5% v rozměru 32x6,00 a 29x5,50, což činí 92,5% hlavního plánu.
Jaroslavský gumárenský kombinát splnil plán na rozměry 7,00x16 (toto je rozměr pneumatiky na „emko“) za 9 měsíců na 50,7%, což činí 92,5% k hlavnímu plánu. Objednávka JaRAK předána „Rudému trojúhelníku“ ve třetím čtvrtletí…. Množství pneumatik GK je malé, zvláště u rozměru 7,00x16, pneumatiky nevydrží laboratorní testy. Zkušební série je hotová a nachází se na testech na obrněných automobilech
.“

20.listopadu 1937 ředitel Vyksunského závodu DPO Jefimov obdržel od národního komisariátu těžkého průmyslu dopis v následujícím znění:

Na základě rozkazu NKTM č.31 ze dne 15.10.1937 a rozhodnutí SNK SSSR č.94 „O výrobě obrněných automobilů v roce 1938“ předpokládám:
V roce 1938 vyrobit lehké obrněné automobily na podvozku M-1 s posílenými koly a přední nápravou, s kuželovitou věží a kulomety DT
…“

Avšak až na podzim 1938 se podařilo v konstruktérském oddělení závodu DPO vyrobit „vzorový obrněný automobil BA-20 modernizovaný“ pro sériovou výrobu v roce 1939. V novém stroji se podařilo odstranit nedostatky, odhalené během provozu BA-20. Především se zdařilo posílit přetíženou přední nápravu a také pérování zadní nápravy, na 9 mm byl zesílen pancíř vpředu a na věži a zlepšilo se opancéřování kulometného střeliště. Pro větší hmotnost bylo nutné snížit trup a také změnit úhly zkosení. U radiové verze se rámová anténa nahradila tyčovou – přenesena na levý bok stroje. Díky těmto změnám vzrostla hmotnost nového broněviku z 2,27 tun na 2,32 tun, ovšem dynamické vlastnosti změn nedoznaly. Po testech se obrněný automobil s označením BA-20M (modernizovaný) dočkal schválení jako hlavního stroje pro sériovou výrobu v roce 1939. Podvozek pro BA-20M dostal označení GAZ-MS (speciální) nebo prostě MS. Podvozek se také přesunul z Gorkovského závodu do Vyksunského a tam se rozjela také sériová výroba.
Výroba BA-20M začala v lednu 1939 a zpočátku se vedla paralelně s výrobou obyčejných BA-20 s válcovitou věží. Do konce roku 1939 se podařilo předat 161 kusů BA-20M a v následujícím roce 1940 celkem 253 kusů.
Plán na rok 1941 předpokládal vyrobit pro Rudou armádu 745 strojů BA-20M. Průběh výroby do června lze sledovat podle operačních hlášení vojenského zástupce ABTU, vojenského inženýra II.stupně Zimina ze závodu DPO:

Za leden 1941. Obrněné automobily BA-20M radiové: plán na rok 390, na leden 25, fakticky hotovo 22, odeslány 2 – zde byly odeslány stroje produkce 1940, v závodě zůstal dluh za rok 1940 – 71 kusů;
Obrněné automobily BA-20M sériové: plán na 1940 355 kusů, plán na leden 0, splněno 0…
V závodě jsou hotové stroje BA-20M železniční VMF, připravené k odeslání v únoru. V lednu odeslány 2 stroje BA-20M podle smlouvy NKVD.
V závodě: podvozků M-1 bylo na začátku měsíce 105, v lednu dorazilo 65, ubylo 22, zbytek 144.
Materiál dalších resortů:
NKVD: podvozky GAZ-AAA – 6, GAZ M-1 1 – 2, ubyly 2 kusy M-1
SMF: podvozky M-1 kusů 9 (z toho namontováno pod stroje 7..)
Za únor 1941. Obrněné automobily BA-20M radiové: nejdříve 41, přijato 41, odesláno 4;
Obrněné automobily BA-20M sériové: představeno 0
Zbytek strojů za rok 1940:
BA-20M kusů 93
BA-20M železniční kus 1
Podvozků M-1 bylo na začátku měsíce 148, dorazilo 18, ubylo 75, zůstalo 91, z toho hotových strojů v montáži 10…
Za březen 1941. Obrněné automobily BA-20M s radiostanicí: předvedeno kusů 61, přijato 61, odesláno 48;
Obrněné automobily BA-20M sériové: představeno 0
Zbytek strojů:
BA-20M kusů 72…
Za duben 1941: Obrněné automobily BA-20M s radiostanicí: představeno kusů 57, předáno kusů 57, odesláno 50;
Obrněné automobily BA-20M sériové: předvedeno 0
Podvozky: na začátku měsíce bylo 84, dorazilo 96, ubylo 79, zbytek 101, z toho 51 namontovaných, 10 v montáži…
Za květen 1941. Obrněný automobil BA-20M radiový: předvedeno 40, předáno 40, odesláno 58, zbytek 32..
Obrněný automobil BA-20M sériový: předvedeno 14, přijato 14, odesláno 5, zbytek 9;
Obrněný automobil BA-20M železniční: představeno 4, přijato 4, odesláno 0, zbytek 4 a 1 školní.
Podvozek MS: na začátku měsíce bylo 101, dorazilo 62, odesláno 63, zbytek 100. Z nich pod hotovými stroji 46, v montáži 15, volných podvozků 39…
Za červen 1941. Obrněný automobil BA-20M radiový: předvedeno 8, přijato 8, odesláno 38 zbytek2…
Obrněný automobil BA-20M sériový: předvedeno 32, přijato 32, odesláno 37, zbytek 4;
Obrněné automobily BA-20 železniční: předvedeno 16, předáno 16, odesláno 0, zbytek 16


5.července 1941 poslal Zimin náčelníkovi oddělení obrněné techniky Rudé armády, vojenskému inženýrovi Pavlovovi zápis, v němž bylo uvedeno:

Plnění smlouvy č.B1-118 v závodě DPO během 5 měsíců probíhalo dobře, ale špatná práce v červnu vedla k tomu, že program za 1.pololetí není splněn v množství průměrně 15 strojů… Charakter plnění programu je následující:
BA-20M radiový – mělo být 185, smontováno 229, překročeno o 44
BA-20M sériový – mělo být 100, smontováno 46, chybělo 54
BA-20M železniční – mělo být 26, smontováno 20, chybí 6
Za pololetí mělo být 311, smontováno 295, chybí 60, překročeno o 44


Příčinou nesplnění programu za 1 pololetí je hlavně následující situace v červnu.
1. během června byl velký nedostatek pracovníků – pro nemoci v první polovině měsíce a po odchodu hlavních profesí k Rudé armádě ve druhé polovině měsíce. Pancéřování probíhalo se zpožděním proto, že hlavní profese jako věžaři, svářeči, strojaři, řidiči byli odveleni k Rudé armádě téměř všichni a také další, kteří byli odmobilizováni. Zbylí pracující a nově příchozí z jiných dílen si nedokázali osvojit práce a ještě potřebovali určitou dobu.
2. Obrat výroby BA-20 je nedostatečný, nehledě na naše požadavky věnovat hlavní pozornost zvláštní produkci.
3. Vzniklé zmetky v pancíři 10 mm silně zdržely výrobu věží a trupů. Příčinou nekvalitní práce byla nekvalitní ocel, jež dorazila z Kulebakského ocelářského závodu a nedostatečně tepelně opracovaná ocel.
4. ?editelství závodu nepřijalo potřebná opatření k posílení výrobních úseků, zvláště kovárny, které většinou nebyly schopné vyrábět potřebné součástky…. To vedlo k tomu, že montáž byla zdržována pro chybějící poklopy, zámky….
5. Zavedení třetího výrobního pásu ve 2 čtvrtletí mohlo schopnosti dílny č.2 značně povzbudit, ale zase to mařil nedostatečný přísun součástek a dané opatření tak většího efektu nemělo.
6. Zabezpečení materiálem nebylo dostatečné, v továrně panoval velký nedostatek nýtů, takových hlavních prvků jakými byly profily a další díly, které vyráběly kooperační podniky. Zvláště špatné to bylo s pneumatikami, koly GK, s radiostanicemi a anténami.
Program na červenec a 3 čtvrtletí není plněn dostatečně. Na červenec je plánováno celkem 70 strojů, což je zjevně málo, když uvážíme možné vypuknutí války a výrobní možnosti továrny, jež může za příznivých podmínek chrlit 100 strojů za měsíc a při přechodu zvláštní produkci to může být 150 a více strojů za měsíc.
Dávám vám na vědomí, že program národního komisaře Jevrejova ze dne 24.června 1941, určený pro závod DPO na 3 čtvrtletí v množství celkem 190 strojů je velmi snížen a to vede k tomu, že ředitelství závodu opět nebude věnovat pozornost speciální výrobě.
Žádám o váš zásah ohledně rozšíření výroby BA-20 v závodě DPO v souladu s požadavky válečného stavu. O rozsahu potřeb na 3 čtvrtletí mě informujte“.


Je jasné, jaká opatření byla přijata, neboť v červenci továrna DPO vyrobila a předala armádě 19 strojů BA-20M radiových, 55 sériových a 7 železničních. Krom toho skončily práce na 25 obrněných automobilech a na 25 kusů byly montovány trupy. Vrchol výroby BA-20M přišel v srpnu 1941 – k přejímce bylo předáno 77 strojů (20 radiových a 57 sériových) a poté se tempo výroby BA-20M snižovalo. Bylo to spojeno s nedostatkem pancíře, pneumatik, radiostanic a dalšího vybavení. Krom toho v srpnu 1941 závod DPO přecházel na výrobu trupů pro tanky T-60 a věžových pohonů pro T-34. v září se tak podařilo předat 50 kusů BA-20M, v říjnu 40 kusů, v listopadu 46 kusů a v prosinci 16 kusů. Část broněviků přitom byla vojsku předána na obyčejných pneumatikách, bez celtoviny a ZIPu.
Je třeba dodat, že v září 1941 Vyksunský závod DPO vstoupil do sestavy nově vzniklého Národního komisariátu tankového průmyslu a dostal název závod č.177. Jeho hlavní náplní se stala výroba trupů a věží tanků T-60 a T-34 – výroba těchto součástí byla přednostní. Produkce BA-20M tak ustoupila na druhou kolej – válka ukázala, že bojová hodnota těchto strojů není nijak velká. A s přechodem na výzbroj lehkého obrněného automobilu BA-64, vyprojektovaném Gorkovským závodem, přišlo rozhodnutí o omezení výroby BA-20M.
Podle rozhodnutí Hlavního komisariátu obrany č.1415ss z 9.března 1942 měl závod č.177 (bývalý DPO) přerušit všechny práce na výrobě BA-20M. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozkazem č.268 ze dne 11.března a bylo v něm uvedeno:

?editeli závodu č.177 s.Volkovi přerušit od 16.5.1942 výrobu BA-20. Veškeré zvláštní nářadí, zařízení, lisy a technickou dokumentaci zachovat. V.Malyšev“.

Avšak nehledě na tyto rozkazy byl plán výroby BA-20M v závodě č.177 překročen – namísto 25 kusů bylo předáno 66 strojů. Krom toho z rozdělaných trupů a podvozků byly v červnu smontovány 2 stroje BA-20M, ještě dalších 14 strojů bylo Rudé armádě předáno v červenci a poté byla výroba obrněných strojů v závodě č.177 zastavena. Za celou dobu sériové výroby od roku 1936 do července 1942 vyrobil závod DPO (č.177) celkem 1567 obrněných automobilů BA-20 a BA-20M všech typů.
Současnosti můžeme na obrněný automobil BA-20M narazit ve Finsku ve vojenském muzeu v Parole (stroj s označením Ps.6-11.) a v muzeu Velké vlastenecké války v sovětském Kyjevě (tento stroj dorazil na konci osmdesátých let z Alakurti).

Image
Jedna z prvních sériových verzí BA-20 během testů na NIBT polygonu, léto 1936.

Image
Sériová verze obrněného automobilu BA-20, NIBT polygon, léto 1936

Image
Obrněné automobily BA-20 (model 1937) a BA-10 v ulicích osbovozeného Juchnova, leden 1942.

Image
Velitel obrněného automobilu BA-20 A.Čukičev hlásí komisaři jednotky připravenost k překročení Estonské hranice v roce 1939.

Image
Před přehlídkou. Moskva 7.listopadu 1939. Vpředu radiové obrněné automobily BA-20 s kuželovitou věží.

Image
Obrněný automobil BA-20 ve službách finské armády

Image
Ještě jedna trofej ze "Zimní války" - obrněný automobil BA-20 radiový. Snímek pořízen v létě 1941.

Image
Kolona automobilů BA-20M během přesunu, červenec 1941.

Image
Oprava obrněných automobilů BA-20M v jednom z moskevských podniků, leden 1942, u automobiolu sejmuta kapota a věž.

Image
BA-20M v muzeu v Kyjevě.

Image
Image
BA-20 ukořistěný Finy

Image
BA-20 během Sovětsko - japonského konfliktu v roce 1938.

Image
Bitva o Moskvu, prosinec 1941

Image
V bahně zapadlý BA-20M a opuštěný posádkou.

Image
BA-20 ŽD, listopad 1941

Image
BA-20 ŽD
sigi - 27/10/2009, 11:06
Předmět:
Super... a taky foto je parada....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB