Portál Vojna.net

obrněné automobily - BA-21, LB-23

Anonymous - 3/11/2009, 08:28
Předmět: BA-21, LB-23
BA-21, LB-23


Zkušenosti s provozem FAI ukázaly, že nehledě na poměrně malou hmotnost mohly tyto obrněné automobily operovat pouze na silnici a na dobré cestě. Ale o provozu těchto strojů v rozbahněných cestách a ve volném terénu nemohlo být ani řeči. Využitím nového podvozku M-1 se tento problém nevyřešil – nový automobil BA-20. I když měl ve srovnání s FAI silnější motor, tak díky vyšší hmotnosti se průchodností moc nelišil. Východisko se hledalo v použití jakéhokoli plnohodnotného podvozku (a ty v té době v SSSR vyráběny nebyly) s pohonem 6x4.
V roce 1936 v konstruktérském středisku Gorkovského automobilového závodu pod vedením inženýra V.Gračeva vznikal na základě stroje GAZ-A třínápravový automobil GAZ-AAAA. Nehledě na to, že stroj na testech dosáhl uspokojivých výsledků, tak v té době byl GAZ-A stahován z výroby. V roce 1936 proto Gračev vyprojektoval třínápravu GAZ-21 na základě nového lehkého automobilu GAZ M-1. Výroba tohoto stroje se v Gorkovském závodě právě rozjížděla.
U GAZ-21 se použilo předělané nápravy a kol z GAZ M-1, zadní nápravy, pérového zavěšení, rychlostní skří?ě (s drobnými úpravami) a kabiny z nákladního automobilu GAZ-AA. Pro lepší překonávání svislých překážek se pode dnem stroje (mezi přední a druhou nápravou) namontovala malá kola.
Testy zkušebního modelu GAZ-21 proběhly úspěšně – například ve druhé polovině roku 1937 najezdil stroj více jak 10 000 km v různých oblastech Sovětského Svazu, v různých podmínkách a cestou prokázal dobrou průchodnost. Od začátku roku 1938 začala příprava k zahájení sériové výroby GAZ-21 v Gorkovském závodě, ale brzy se od záměru upustilo ve prospěch rozjetí výroby lehkého automobilu s pohonem 4x4. Paralelně s vývojem a testy zkušebního modelu GAZ-21 uzavřelo ABTU s konstruktérským oddělením závodu DPO smlouvu na „zhotovení zkušebního modelu a projektu obrněného automobilu na podvozku třínápravového auta z agregátů GAZ-AA a M-1“ se lhůtou dodání broněviku na testy do listopadu 1936. Avšak to se nezdařilo – o příčinách nesplnění objednávky je ve zprávě o stavu objednávek ABTU za rok 1936 uvedeno toto: „Model obrněného automobilu není hotov, neboť GAZ předal podvozek pro testy až na konci roku 1936. Zhotovení modelu je přesunuto na rok 1937“.
Podle nové smlouvy s ABTU měl závod DPO v roce 1937 zhotovit 3 zkušební verze obrněného automobilu: BA-21, BA-22 a BA-23. Prvnímu posloužil a jako základ podvozek GAZ-21, druhému GAZ-AAA a třetímu GAZ-22 (třínápravové šasí 6x4, další stupe? GAZ-21). Avšak pro nevyhovující práce konstruktérského oddělení nebyla montáž ani jednoho stroje v roce 1937 provedena. Na konci roku se podařilo zahájit montáž pouze jednoho stroje – BA-21, jež podle zprávy vojenského představitele v podniku „ke dni 10.ledna 1938 je stroj téměř dokončen“.
Obrněný automobil BA-21 byl definitivně přijat představiteli ABTU dne 9.února 1938 se „zpožděním 3 měsíce“, jak uvádělo hlášení.
Zvenčí se nový broněvik podobal až na několik rozdílů v rozměrech stroji BA-20M na třínápravovém podvozku: Přední náprava se posílila speciální ocelovou příložkou, jež se spojila s osou za pomoci třmenů ve střední části a její konce obepínaly osu. Pérování posíleno, když každé péro mělo 10 listů namísto původních 8. BA-21 měl 2 benzínové nádrže – jednu (40 l) v předu a druhou (60 l) vzadu. Dojezd činil 407 km po silnici.
Trup troje se svařoval ze 6 – 8 mm pancíře. Pro nástup posádky 3 lidí sloužily dvoje dveře v bocích, pro výhled zde sloužily 4 otvory a pozorovací škvíry.
Výzbroj BA-21 tvořily 2 kulomety DT – ve věži a vpředu stroje. Bojová zásoba – 1890 patron (22 disků v zadní části, 8 disků vpředu). Broněvik také dostal radiostanici 71-TK s tyčovou anténou.
V únoru 1938 byl BA-21 poslán na polygonní testy. Ty odhalily celou řadu výhod (oproti BA-20M). Nehledě na velkou hmotnost (2,925 tun oproti 2,32 tun u BA-20M) nový broněvik stroj BA-20M překonával v průchodnosti po špatných cestách, svazích a spádech.
Na sněhové vrstvě 200 mm začínal broněvik prokluzovat. Ale s osazením sněhových řetězů na jakékoli kolo hnané nápravy se dokázal stroj překonávat hravě sněhovou vrstvu 300 mm.
Stroj využíval stejnosměrného proudu o napětí 6V. Jako zdroje elektrické energie využili konstruktéři akumulátorovou baterii ZST-100 o objemu 100 A/hod a generátor GM-71 o výkonu 120 W.
Testy na překonávání překážek proběhly poblíž vesnice Agafonovo na malebném břehu řeky Moskvy. V rámci hlavního testovacího programu proběhlo dne 28.března 1939 na Možajské silnici opakované kontrolní měření rychlostí jízdy, doby rozjezdu a brzdění pomocí zařízení „Originál Brun“.
BA-21 však dosahoval menší maximální rychlosti – 52,5 km (h oproti 90 km/h). Přesto se nadhodila otázka jeho sériové výroby a nahrazení stroje BA-20. Když však skončila sériová výroba automobilů GAZ-21, skončily i úvahy o výrobě broněviku.
Zkušební verze BA-21 zůstala na polygonu NIBT do září 1941 a poté spolu s dalšími stroji polygonního muzea absoluhovala evakuaci do Kazaně. Po válce se BA-21 vrátily do Kubinky a v současnosti se broněvik nachází v expozici Vojenského historického muzea obrněné výzbroje a techniky.
Paralelně s vývojem BA-21 konstruktéři Vyksunského závodu DPO Kaljasnikov, Mirošin, Suchov a Leontěv vyvíjeli analogický obrněný automobil na posíleném třínápravovém podvozku GAZ-22. Tento broněvik se nejdříve jmenoval BA-23 a od roku 1938 dostal označení LB-23 (LB – Lavrentij Berija). Avšak práce probíhaly pomalu – nebyly schváleny takticko – technické požadavky na projektování stroje a chyběl podvozek.
10.června 1938 náčelník ABTU D.Pavlov schválil „Takticko-technické parametry na projektování a zhotovení lehkého výzvědného, třínápravového obrněného automobilu LB-23 na posíleném podvozku GAZ-22“. Práce se však opět zdržely – továrny trpěla přetížeností sériových objednávek a krom toho se podnik na podzim 1938 připravoval na přechod k výrobě BA-10.
LB-23 tak vznikl až v první polovině roku 1939. Například 10.května 1939 ve zprávě pro Národního komisaře obrany K.Vorošilova „O stavu zkušebních prací, provedených podle rozhodnutí vlády č.198ss“ je uveden tento text:

„…8. lehký obrněný automobil LB-23 Vyksunského zvodu DPO – model sestrojen k 1.květnu a předveden ABTU jako maketa, neboť jeho montáž proběhla bez předchozího schválení technického projektu…“

Nehledě na to LB-23 prošel obšírným testovacím programem v létě a na podzim 1939. Nový stroj se z vnějšku podobal stroji BA-21, ale jeho trup se svařoval ze 6 – 11 mm pancíře – došlo tak k posílení ochrany čelního, bočního a zadního plátu a také věže. Toto a také využití benzínového motoru „Dodge“ o výkonu 72 koní vedlo ke zvýšení hmotnosti stroje na 3,5 tun. Výzbroj LB-23 tvořily 2 kulomety DT – ve věži a vpředu stroje se zásobou 1890 patron. Posádku tvořili 3 lidé. Díky využití silnějšího motoru se zlepšily dynamické charakteristiky LB-23 a staly se lepšími, než u BA-21- Například maximální rychlost nového broněviku dosahovala 72 km/h. Stroj měl být vybaven rámovou anténou pro stanici 71-TK-1, avšak zkušební exemplář tuto anténu zřejmě neměl.
LB-23 však zůstal pouze ve zkušebním exempláři. V té době bylo jasné, že využití podvozku s náhonem 6x4 nemá pro zhotovení lehkých obrněných strojů žádné výhody ve srovnání s náhonem 4x2. Lepší průchodnost třínáprav zase kazila vyšší hmotnost broněviku (pro velký podvozek). Bylo jasné, že je nutné přejít na konstrukční využití podvozku 4x4 (pro lehké obrněné automobily).
LB-23 zůstal na NIBT polygonu téměř do podzimu 1941. Podle “Informace o materiálu NI polygonu ke dni 8.10.41“ se v sestavě strojů „využitých pro ochranu polygonu“ figuroval jeden obrněný automobil LB-23 zkušební. Nebyl ovšem v provozu, nýbrž v opravě. Co se se strojem stalo poté, není známo.
Je třeba dodat, že v létě 1940 ve Vyksunském závodě DPO na základě požadavku vojensko-chemické správy Rudé armády zhotovili obrněný automobil BA-23CH (chemický), který v několika dokumentech dostal označení LB-23CH. Podle závodní zprávy byl tento broněvik zhotoven na podvozku ZIS-6, avšak jak stroj vypadal se dosud nepodařilo zjistit.

BA-21
Hmotnost 3,24 tun
Délka 4220 mm
Šířka 1778 mm
Výška 2263 mm
Měrný tlak na půdu 1,8 kp/cm2
Motor GAZ M-1
Výkon motoru 50 koní
Max rychlost 52 km/h
Zásoba PHM 100 l
Dojezd 400 km
Stoupavost 22°
Brodivost 0,8 m
Posádka 3 muži
Výzbroj 2 x 7,62 mm kulomet DT

LB-23
Hmotnost 3,5 tun
Délka 4,23 m
Šířka 1,78 m
Výška 1,27 m
Měrný tlak na půdu 2,2 kp/cm2
Motor Dodge
Výkon 72 koní
Max rychlost 70 km/h
Zásoba PHM 66 l
Dojezd 200 km


Image
Obrněný automobil LB-23

Image
Obrněný automobil LB-23

Image
Obrněný automobil LB-23 zapadl během testů do bahna, NIBT polygon, říjen 1939

Image

Image
Obrněný automobil BA-21 na testech, únor 1938.

Image
BA-21 v Kubince

Image
BA-21

Image
Anonymous - 3/11/2009, 09:32
Předmět:
Takže ani jeden do sériový výroby nešel?
Anonymous - 3/11/2009, 10:50
Předmět:
Ani jeden....
Ptáš se jen tak, nebo že by to spíše mnělo být v sekci "Experimentální stroje". K tomu předem dodám, že tam se ještě objeví fůra jinejch mašin - zejména tanků. Staší jenom řada od JS-4 víše...
Tohle zatím nechám zde...
Anonymous - 3/11/2009, 11:03
Předmět:
Nene, jen mě to zajímalo, sekce je určitě v pořádku. Kde jinde by měly bejt obrněný auta než v obrněnejch autech?
Jen mě bylo divný, že tyhle dvě auta docela chválíš, ale do výroby se přesto nedostaly - na rozdíl od jinejch křapek. Ale asi to svý důvody mělo.
Anonymous - 3/11/2009, 11:18
Předmět:
Jak napsáno výše, BA-21 skončil proto, že se pro něj přestal vyrábět podvozek, jinak by nejspíše do sériové výroby šel.
U LB-23 to bylo tím, že v roce 1939 již byl použitý podvozek neprespektivní a pracovalo se na lepším.
wanike - 25/1/2021, 18:51
Předmět:
евре187.7р.17NextпоисVenuистоDaleДерлразнчитаAtlaOrie25-1JuleB114ГлобВилиEdwiRondПлотMiguHerd
AssaМинаTuli2950АртиErbaAfroThisRussXVIIAdagUnbrДаниOLAYЛапшPatrGarnStepPatrAloeКорчSafeOrea
MattМоскAnneДружJohaCatcRoinхозяLuciCollНовоJameМелавэб-выруСолосложFELIBrixНатумелоAlexChet
LoveOrchСодеЛукаVictШнурJuliRalfAmalголоПлейСергXVIIZoneSwarZoneZoneспасZoneзакаЦЯ23PaulЛысе
БойкWilldiamRobeCarlAlesCanoКирпDolbAlphбатаAlexСемеBarbКуваТараJeanСолоBurtМануШтолПопоитал
EdgaхорочастCMOSначаПроиDavoProlMicrязыкХвалPostВежлИталРазмРоссMistКитаКокоARAGзавотравBlue
КитаинстязыкпрепIntoReadWindSCORпазлSamsкубиDysoPhilhoupCatsЛитРЛитРгазеЛитРКазаAlleЛитРSTEA
JeweЛитРЮрьеПере(190ИсаеТобоHonoКулаВиктSignhighАвилRobiврачBlinпереArchHeatMarkKatiVangFina
DianдойдMichМелькараГузеWindAssaЕвтуСуроБельЛуэлправтворсвобBillначапразNighподгзастCMOSCMOS
CMOSBIOSBeebКорлСодедискTiftжурнСелеYourЧукоТопоРумяtuchkasИванPubb
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB