Portál Vojna.net

obrněné automobily - LB-NATI (BA-NATI)

Anonymous - 10/11/2009, 14:54
Předmět: LB-NATI (BA-NATI)
LB-NATI (BA-NATI)


Práce na sestrojení prvních čistě sovětských obrněných automobilů začaly v NATI. Zde v letech 1937 – 1938 byl pod vedením inženýra N.Korotonoška vyprojektován na základě nákladního automobilu GAZ-AA plnohodnotný podvozek 4x4, určený pro obrněné automobily. Pancéřový trup vypracovali specialisté NATI společně s konstruktéry závodu DPO.
V zápise „O stavu zkušebních prací, provedených z rozhodnutí vlády č.198s“, odeslané Národnímu komisaři obrany K.Vorošilovi dne 10.května 1939 stálo: „…Paralelně se vznikem LB-23 konstruktéři NATI z vlastní iniciativy vyvinuli dvounápravový obrněný automobil na podvozku GAZ-AA s přední hnanou nápravou a lepšími charakteristikami ohledně pancíře. Dokončení podvozku se očekává do 15.května a obrněného automobilu celkově do 1.srpna 1939“.
Avšak jak se často stávalo, práce se zpozdily. Náčrtový projekt lehkého dvounápravového výzvědného obrněného automobilu se dvěma hnanými nápravami byl předán ABTU k posouzení až 15.srpna. Projekt představil náčelník zvláštní výroby NATI Latyšev a inženýr NATI N.Korotonoško.
Předpokládalo se, že půjde o stroj s následnými charakteristikami: bojová hmotnost 3,6 tun, pancíř 10 mm, výzbroj – 2 kulomety (12,7 mm DK a 7,62 mm DT) ve věži, podvozek GAZ-AA s náhonem na dvě nápravy a motorem o výkonu 72 koní (podle typu zakoupeného šestiválcového Dodge). Projekt se podařilo protlačit schvalovacím řízením s několika úpravami – zejména se doporučovalo umístit ještě jeden kulomet DT vpředu stroje a zvýšit hmotnost stroje na 3,8 – 4,4 tun.
Obrněný automobil dostal označení BA-NATI (později LB-NATI) a vyrobil ho Vyksunský závod DPO v září 1939. V závodních dokumentech se stroj označoval jako BA-8 NATI.
Broněvik měl plně svařovaný trup ze 7 – 10 mm pancíře zkoseného pod úhlem 25°. Tímto se dosáhlo ochrany před 7,62 mm průbojnými náboji ze všech vzdáleností. Pro nástup posádky 3 lidí sloužily dveře v bocích, v podlaze se zřídil otvor pro nouzový únik. Výzbroj LB-NATI tvořil 12,7 mm kulomet DŠK a 7,62 mm kulomet DT ve věži z tanku T-40 a jeden kulomet DT vpředu stroje. Bojová zásoba čítala 400 patron k DŠK (8 pásů po 50 patronách, spojených do jednoho celého a uložených ve zvláštní bedně, která visela na základně věže), 2205 patron k DT (30 disků v bojovém prostoru a 5 v řidičském prostoru) a 20 granátů F-1. Stroj také dostal radiostanici s tyčovou anténou.
Rám pro obrněný automobil vyprojektovali v NATI na základě zkráceného GAZ-AA. Také se využilo rychlostní skříně a brzdy. Rozvodovka a demultiplikátor, spojené do jednoho agregátu, také vyprojektovali v NATI. Kardanové hřídele pocházely z automobilu ZIS-101, pouze se zkrátily. Zadní náprava pocházela z GAZ-AAA, ale také s úpravami: sejmuta tlačná tyč, odříznutí příčných vzpěr a umístění bahenních škrabek na brzdové bubny. Přední poháněná náprava zřízena podle schématu „Marmon“ na základě diferenciálu z GAZ-AA s upravenými poloosami a jednou polovinou skříně. ?ídící čepy se osadily na paprskovitě umístěných ložiskách konstrukce NATI. Osy se zavěsily na čtyřech poloeliptických pérách. Jako pohonné jednotky využíval broněvik šestiválcový motor americké firmy Dodge o výkonu 72 koní.
Po předběžných jízdách a po odstranění nedostatků putoval LB-NATI na NIBT polygon. Testy stroje probíhaly od 25.listopadu 1939 do 20.března 1940 a během té doby automobil najezdil 2998 km. Díky tomu se zjistilo, že broněvik díky své hmotnosti 4,58 tun dosáhne maximální rychlosti po silnici 80 km/h, dojezd je 288 km (po silnici), dobře se pohybuje v rozblácených cestách a v terénu a i ve sněhu. Společně s tím bylo samozřejmě zjištěno velké množství nedostatků:

a) Obrněný automobil celkově:
1. Hmotnost neodpovídá požadavkům modelové komise a musí být nejvíce 380 – 4400 kg.
2. Přetížení přední nápravy je nepřípustné jak pro životnost pneumatik GK, tak i pro snížení průchodnosti automobilu po cestách a v bahně.
3. Nepřípustné je rychlé opotřebení motoru následkem jeho nevhodnosti při dlouhodobém přetížení.
b) Podvozek
1. Pérování není dostatečně odolné
2. Stojky předních a zadních tlumičů nemají dostatečnou pevnost
3. Upevnění zadní nápravy k pérům pouze pomocí spon je nedostatečné
c) Výzbroj
1. Nabíjení kulometu DŠK je možné pouze při maximálním zvednutí jeho hlavně, neboť vršek přijímače se opírá o střechu věže.
d) Trup a věž
1. Osazení věže T-40 si zachovalo stejné nedostatky, jež se zjistily během polygonních testů T-40
2. Umístění pancéřování na světlomety je zbytečné
3. Upevnění pancéřové ochrany diferenciálu přední nápravy je nespolehlivé
4. Ochrana zadního pérování je složitá a neumož?uje zběžnou prohlídku pér.
5. Upevnění bočního pancíře, chránícího převodovku, je špatné. Pláty se musí sundávat celé při opravě předních a zadních pér
“.

V závěru zprávy o testech zkušební verze obrněného automobilu LB-NATI uvedla komise tyto závěry:

1. BA-NATI ve výkonu výzbroje, spolehlivosti pancéřové ochrany, bojovou zásobou, pohybovými vlastnostmi a dojezdem značně převyšuje lehké obrněné stroje LB-23 a BA-20.
2. BA-NATI neodpovídá následujícím hlavním požadavkům komise:
a) Celková hmotnost a zatížení přední nápravy
b) výhled
3. V průchodnosti je BA-NATI lepší než LB-23 a BA-20 při jízdě blátě a zničených cestách s tvrdým podkladem, v terénu a ve sněhu.
4. Obrněný automobil LB-NATI může být doporučen do výzbroje Rudé armády až po odstranění nedostatků, uvedených v závěru zprávy a po schválení komise
“.

Všechny další práce na vylepšování obrněného automobilu LB-NATI se zastavily a jeho další osud není znám. Příčinou jeho „neuvedení“ do provozu zřejmě byla náročnost výroby a poruchovost velmi složitého pohonného systému. Tento stroj je zajímavý tím, že šlo o první sovětský broněvik a náhonem na všechna kola.

Hmotnost 4,58 tun
Délka 4,38 m
Šířka 2,15 m
Výška 2,21 m
Měrný tlak na půdu 3,49 kp/cm2
Motor Dodge (GAZ-61)
Max rychlost 57 km/h
Zásoba PHM 130 l
Dojezd v terénu 100 km
Dojezd na silnici 288 km

Image
Celkový pohled na LB-NATI. NIBT polygon, podzim 1939

Image
Image
Image
LB-NATI překonává sněhovou pokrývku, prosinec 1939
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB