Portál Vojna.net

obrněné automobily - LB-62

Anonymous - 18/11/2009, 10:51
Předmět: LB-62
LB-62


Paralelně s projektovými pracemi a montáží LB-NATI vyparcovala Správa motorizace a mechanizace Rudé armády takticko-technické požadavky na projektování a výrobu lehkého výzvědného obrněného automobilu. Při tom LB-NATI nebylo dokonce ani posuzováno jako stroj pro sériovou výrobu – jeho podvozek existoval pouze v jednom exempláři. Stavka chtěla jako základ pro broněvik podvozek s náhonem na všechna kola - GAZ-62 a k jeho sériové výrobě se připravoval Gorkovský automobilový závod.
19.listopadu 1939 Národní komisař obrany SSSR K.Vorošilov schválil v ABTU vypracované požadavky na lehký výzvědný automobil s následnými charakteristikami:

Typ – dvounápravový s náhonem na obě nápravy;
Bojová hmotnost – 4000-4200 kg
Maximální rychlost – 90-100 km/h
Výzbroj – 1x 12,7 mm kulomet DK a 1x 7,62 mm kulomet DT ve věži, 1x DT v trupu
Bojová zásoba – 400-500 patron ke 12,7 mm, 2000 – 2500 patron k 7,62 mm kulometu, 15 granátů.
Pancíř – musí chránit před kulkami 7,62 mm ze všech vzdáleností, zkosení pancíře nejméně 25°.
Věž – z tanku T-40
Posádka – 3 lidé
Spojovací prostředky – radiostanice 71-TK
Podvozek – GAZ-62 se šestiválcovým motorem MP…
Žádáno umístění zadního řidičského místa
“.

Vývoj nového stroje dostalo na starost zvláštní konstruktérské-experimentální středisko Gorkovského automobilového závodu. Nehledě na chybějící zkušenosti s těmito pracemi – například při vývoji pancéřového trupu bylo třeba obrátit se o pomoc na závod DPO – se podařilo srovnat se s úkolem poměrně dobře. 15.února 1940 hlavní konstruktér GAZu Dipgart hlásil:

V souladu s úkolem Vojenského oddělení Národního komisariátu středního průmyslu a v souladu s takticko-technickými požadavky ABTU Rudé armády ukončil Gorkovský automobilový závod výrobu modelu lehkého obrněného automobilu GAZ-LB-62, vyprojektovaného na základě nákladního automobilu s náhonem na všechna kola“.

15.března 1940 vznikla pro posouzení projektu nového obrněnce z rozkazu Národního komisaře obrany a národního komisaře středního průmyslu č.009/67 modelová komise pro :studium projektu LB-62“.
Celkově projekt nového stroje uspěl a 4.května 1940 vyšlo usnesení Výboru Obrany SSSR č.191, podle kterého měl Gorkovský automobilový závod do 1.listopadu vyrobit 2 kusy obrněného automobilu LB-62. Výrobu pancéřových trupů měl na starosti Vyksunský závod DPO, věže tanku T-40 montoval Ordžonikidzeho závod v Podolsku.
Paralelně s montáží stroje s pancéřovým trupem vznikal v srpnu v GAZu model LB-62 s „železným trupem“ (tak je uvedeno v dokumentech) – z obyčejné oceli. Tento stroj bez věže a dozatížen na bojovou hmotnost ocelovými ingoty využilo OKB Gorkovského závodu jako zkušebního stojanu pro výrobu agregátů a součástek nového broněviku.
Úkol Výboru obrany SSSR se však ve stanovené lhůtě splnit nepodařilo. 10.září 1940 zástupce náčelníka ABTU Rudé armády obdržel od vojenského přidělence závodu DPO dopis, v němž se uvádělo následující:

Vyksunský závod DPO měl do 1.října 1940 zhotovit dva trupy LB-62, ale podle hlášení, které mám, trupy v této lhůtě hotové nebudou, což znamená nesplněníí usnesení Výboru Obrany SSSR, zavazující Gorkovský závod zhotovit a na polygonní testy předat 2 verze LB-62 v termínu do 1.listopadu 1940.
Zkušební model s železným trupem prochází továrními testy
“.

Nejdříve tedy bylo třeba prodloužit lhůtu předání pancéřových trupů LB-62 z Vyksy na 25 a 30.října a poté až na listopad. Své závazky splnil pouze Odrdžonikidzeho závod, když do Gorkovského závodu odeslal 2 kusy věže T-40 a to v posledních zářijových dnech.
Definitivní předání 2 zkušebních modelů obrněného automobilu LB-62 proběhlo kolem 20.ledna 1941. Stroje (č.713 a 714) se od sebe odlišovaly pouze svými koly – na prvním stroji byly jednodiskové s dovezenými pneumatikami „Graud.Grip“ a na druhém stroji se použila zadní kola dvoudisková s pneumatikami „Schul-Grip“. Pancéřový trup LB-62 se svařoval z plochého pancíře 6 – 13 mm se zkosením 25 – 42° ke svislé ose. To zabezpečilo ochranu před průbojnými patronami ráže 7,62 mm ze všech vzdáleností. Pro nástup posádky 3 lidí sloužily dveře v bocích stroje. Výzbroj zahrnovala 12,7 mm kulomet DŠK a 7,62 mm kulomet DT ve věži a ještě jeden kulomet DT vpředu, vedle řidiče. Bojová zásoba činila3150 patron k DT a 500 patron k DŠK. Obrněný automobil dostal radiostanici 71-TK-3 s tyčovou anténou na levém boku. Jako pohonnou jednotku použili konstruktéři motor GAZ-202 o výkonu 85 koní a ten umož?oval stroji o hmotnosti 5,15 tun maximální rychlost po silnici 80 km/h. Dojezd byl 500 km po silnici a do 350 km na cestách.
Rozkaz Národního komisariátu obrany a středního průmyslu ze dne 29.ledna 1941 schválil program provedení polygonních testů zkušebních modelů LB-62 v oblasti Gorkého. Testy začaly 5.února a do 10.března najel stroj č.713 3920 km u stroj č.714 3610 km. Poté došlo na jarní jízdní testy po asfaltové silnici a po polních cestách. Ke 12.květnu najely stroje LB-62 více jak 10 000 km (č.713 najezdil 10 320 km a č.714 najel 10 080 km). Za tu dobu došlo u strojů k těmto poruchám: č.713 – 2 případy poruchy předního pérování, prasknutí konzole řídící hřídele. Krom toho byl na tomto automobilu vyměněn motor pro prasknutí klikové skříně. U stroje 714 došlo ke prasknutí předního pérování, k prasknutí konzole řídící hřídele a ulomil se zub pastorku zadní nápravy.
Výsledky testů se ukázaly býti velmi dobré a po jejich vyhodnocení Národní komisariát obrany postavil před Komisariát středního průmyslu otázku přípravy sériové výroby LB-62.
1.dubna 1941 Národní komisař Obrany S.K.Timošenko poslal předsedovi K.Vorošilovi dopis následného znění:

Podle rozhodnutí komisariátu obrany SSSR ze dne 4.5.1940 č.191 byly Molotovovým závodem (GAZ) v lednu 1941 vyrobeny dva zkušební modely lehkého obrněného automobilu na podvozku GAZ-62, dvounápravového s náhonem na všechna kola a v souladu s rozkazem NKO-NKSM byly v oblasti Gorkého v únoru 1941 provedeny polygonní testy. V konstrukci trupu, podvozku, pancéřování a průchodnosti je lehký obrněný automobil LB-62 plně moderním broněvikem, o mnoho lepším nejen než BA-20, ale i než BA-10….
Věž a výzbroj na obrněném automobilu unifikovaná s tankem T-40. Nedostatky stroje, zjištěné během testů, mohou být odstraněny v továrně v procesu přípravy výroby. V současnosti vyráběný Lehký obrněný automobil BA-20 na podvozku M-1 neodpovídá současným požadavkům Rudé armády.
Považuji za nutné neprodleně zahájit přípravy výroby tohoto stroje v Molotovově závodě a v nejbližších 2 – 3 měsících obdržet sérii obrněných automobilů na vojenské testy.
Nehledě na očividné výhody tohoto obrněného automobilu a jeho potřeby Národní komisariát nepotvrdil závěr komise a vydal pokyny pro závod, aby přerušil další práce na tomto obrněném automobilu.
Zdržení výroby obrněných strojů s náhonem na všechna kola tak zmaří vyzbrojování obrněných jednotek bojovými kolovými stroji se zvýšenou průchodností. Předkládám návrh usnesení a očekávám Vaše rozhodnutí.
Maršál SSSR S.K.Timošenko
“.

V návrhu usnesení se předpokládalo zorganizovat výrobu LB-30 (takovéto armádní označení dostal LB-62) v GAZu a zhotovit do konce roku 1941 100 strojů. Pancéřové trupy měl dodávat závod DPO a národní komisariát gumárenského průmyslu měl do konce roku zorganizovat výrobu pneumatik „Graund-Grip“. Krom toho návrh také hovořil o vývoji 23 mm kanónu a jeho osazení na LB-30 v termínu do 1.června 1941 a poté provést testy.
Nehledě na to, otázka přijetí LB-62 do výzbroje a rozvinutí jeho sériové výroby neustále visela ve vzduchu. Vedení Narkomsredmaša a ?editelství GAZu proti tomu konali všechno možné a upozor?ovali na nepřipravenost k výrobě podvozku GAZ-62.
13.května 1941 náčelník tankové správy vojenský inženýr I.stupně Korobkov poslal do GABTU Rudé armády dopis „O možnostech výroby obrněného automobilu GAZ-62“ s následným obsahem:

Z rozhovorů mezi hlavním konstruktérem GAZ s.Lipgartem a náčelníkem OKB KEO GAZ s.Dědkovem je možné vyvodit následné závěry:
1. Žádné vážné vnější problémy s GAZ-62 při zavádění do výroby v současné době nejsou, například
a) Kardany typu „Rceppa“ nebo „Veissa“ jsou nyní prozkoumány, je známa jejich technologie a osvojení výroby bude v budoucnu již možné;
b) Nová dílna Molotovova automobilového závodu pro šestiválcový motor je připravena ke spuštění a nyní dozrává otázka, jak zatím dílnu využít;
c) Na zkušebních modelech smontované jednotlivé zahraniční agregáty (startér, pneumatiky) jsou nyní nahrazovány agregáty sovětské výroby.
2. Hlavním problémem zavádění GAZ-62 do výroby je zatíženost závodu zakázkami pro letectvo. Po přípravě na výrobu leteckého motoru K-10 je v současnosti vystavena objednávka na zhotovení nového leteckého motoru. To zatěžuje nářaďovnu závodu a nedává možnost zabývat se výrobou nových automobilů, zejména pak GAZ-62. Problémy s nářaďovou a přístrojovou základnou závodu – to jsou hlavní překážky v přípravě sériové výroby obrněného automobilu GAZ-62
“.

Avšak téměř do začátku Velké vlastenecké války nebyla otázka výroby LB-62 i tak dořešena, ačkoli v té době najezdily obrněné automobily více jak 12 000 km (z toho 900 na gusmatikách). Stroje opři tom byly v „dobrém stavu a byly použitelné pro další provoz“.
Naposledy se otázka zavedení LB-62 do sériové výroby objevila „na vyšší úrovni“ dne 19.července 1941, kdy se náčelník GABTU J.Fedorjenko obrátil na zástupce předsedy Státního Výboru obrany Vozněsenského:

Molotovovým Gorkovským automobilovým závodem byly v lednu 1941 zhotoveny dva zkušební modely lehkého obrněného automobilu LB-62. Ve srovnání s obrněnými automobily BA-10, BA-20 byl daný broněvik mnohem lepší v pancéřování a také v průchodnosti (obrněný automobil má náhon na všechna kola). S uvážením vlastností LB-62 bylo mou osobou dne 1.dubna tohoto roku navrženo usnesení Komisariátu obrany SSSR o přijetí tohoto stroje do výzbroje a o jeho sériové výrobě.
Zástupce národního komisaře průmyslu s.Akipov se vyslovil proti tomuto návrhu a nehledě na mé opakované návrhy dosud nerozhodl.
Molotovův podnik GAZ se může srovnat s osvojením LB-62 a nepřerušovat při tom výrobu podvozku pro obrněný automobil BA-20, navíc, když v souladu s Usnesením Sboru národních komisařů SSSR a Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany ze dne 24.6.41 č.1742-750ss je závod povinen připravit do 1.1.42 výrobu nákladních automobilů GAZ-63, na jejichž podvozcích je LB-62 zkonstruován.
Příloha. Návrh usnesení ..“


Avšak ničeho nebylo dosaženo – vedení GAZu výrobě LB-62 všemožně bránilo a na konci července, po vydání rozhodnutí Vrchního velení o výrobě lehkých tanků v Gorkovském automobilovém závodě zmizela otázka LB-62 z programu.
Sériová výroba obrněného automobilu s náhonem na všechna kola a vysokými bojovými a provozními charakteristikami tak ztroskotala na nemožnosti výroby podvozku GAZ-62 a na neochotě vedení Gorkovského závodu a Národního komisariátu středního průmyslu aktivovat práce na jeho zavedení do výroby.

Hmotnost 5,15 tun
Délka 4,43 m
Šířka 2,00 m
Výška 2,24 m
Měrný tlak na půdu 2,2 kp/cm2
Motor GAZ-202
Výkon 85 koní
Max rychlost 70 km/h
Nádrž 150 l
Dojezd 360 km (podle některých pramenů až 500 km)

Image
Obrněný automobil LB-62 s jednoduchými koly (stroj č.713). Leden 1941. Pozornost zaskuhuje tvar trupu s velkým zkosením pro zvýšení odolnosti

Image
LB-62 (stroj č.713)

Image
Obrněný automobil LB-62 se azdními zdvijenými koly (stroj č.714). Leden 1941. Na kola je nasazena ochrana proti střepinám.

Image
Interier LB-62: vidět je volant, páky a palubní deska, směrový kulomet, místo uložení kulometných zásobníků k DT, náhradní DT, hasící přístroj a sedadlo kulometčíka.

Image
Interier LB-62

Image
LB-62 s jednoduchými koly během testů. Duben 1941

Image
LB-62 překonává řeku, duben 1941
wanike - 25/1/2021, 19:22
Předmět:
сокр202.1напрExamвузоMessсупеHobsБибиСодеПисьChamAtlaНаумArthупакRossRajnEricTescхозязаниKarl
DormБеляHighАрвйсертсертSyosMothUndeFemmJeweАлекAeroTeanHomeAntiKariсертHugoсертБухаCredMois
PiteСеткдесяJuleOmsaЛитвDawnJaneмаршMariЛаскСодеTheoПопоКарлзначHuggтелеJameQuikWittJeweEdwa
LycrGiveLaurParkApolСмирКатоSusaJuliсоздMuruКонсЛуриосвязакаZoneсеретысяZonediamZoneинстЦП26
OscaStefБРШ1Janeвперуточ1275DancKohoTheoPaulArthPaulязыкпост3-15АркрстихTinaArchТурсveryЯрос
понрHublэротInteпласElecSeleBallBarbVtecПоляPETEArmAPostDuraPersGDeBAutoСемеMystтехнвузоBlue
АртисобсBeadРоссправтелеBeetWindIskaBorkмагнBoscDysoсертDentWindJerzRupoАкроАнисРогоЛитРЛитР
XVIIЛитРДороЭдмосеми11-1ЛенсdemaМихаАнтоИллюкиноWindкиноавтоCreaактебереVikrФедеGibsWindIntr
сборСодеЕгикПоглWoodLonnАгарХарчджунCafeподхЩене118xЗебрподрлекцТороопубTombХомяKlauInteInte
InteЯремшапкEnglLuciособRastавтоRaisзадасовриздаавтоtuchkasНикоЕгор
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB