Portál Vojna.net

Velké Bitvy - Německo - Staszów 1944.

Anonymous - 10/6/2008, 08:14
Předmět: Staszów 1944.
Staszów 1944.


Do 10. augusta sa jednotkám 1. Ukrajinského frontu podarilo prelomiť Nemeckú obranu na juhu západne od Sandomierze a obkľúčiť tak ďalšie Nemecké jednotky 4. tankovej armády. Po týchto lokálnych úspechov sa Rusi rozhodli zastaviť svoje ďalšie akcie a prejsť do obrany. Podľa hlásenia rozviedky sa Nemci chystali k protiútoku. Rusi sa preskupili a vybudovali pevnú obranu v predpokladaných smeroch Nemeckého postupu.

Prvý transport s tankami 501. schwere Panzer Abteilung (s.Pz. Abt.) dorazil do Kielce neskoro popoludní 5. augusta 1944. Po príchode veliteľ práporu von Legat navštívil veliteľstvo III. tankového zboru, kde obdržal rozkazy:,, ... pokračovať ďalej do stanice Jadrzjowa, vyložiť tanky, zahájiť ihneď presun do priestoru okolo Chmielnika a spojiť sa s jednotkami 16. Panzer Division (tanková divízia).“

Tanky dorazili do cieľovej stanice. Po vyložení všetkých strojov prebehla výmena prepravných pásov za bojové a vyrazili na 50km dlhý presun k Chmielniku. Behom cesty sa však objavili nečakané problémy s motormi. Veľká váha tanku Tiger II. spolu s náročným terénom a teplým letným počasím pôsobilo na motory tankov veľmi nepriaznivo. Behom presunu museli byť krátke prestávky a vypínať motory tankov. Nakoniec do cieľa dorazila len slabá polovica tankov. V priebehu nasledujúcich dní strávil technický personál veľa času s údržbou a opravou tankov. Pretože sa stále nedarilo pre útok sústrediť dostatočné množstvo sily, rozhodol veliteľ 16. tankovej divízie spoločne s velením III. tankového zboru počkať na príchod ďalších jednotiek.

Velenie III. tankového zboru bolo poruchovosťou nových tankov Tiger II. prekvapené, ale pretože už nemohlo s protiútokom ďalej čakať, sústredilo všetky dostupné bojaschopné tanky do jedinej bojovej skupiny a zahájila posledné prípravy k protiútoku.

Nemci naplánovali svoj protiútok do sektoru okolo mestečka Szydlów, kde sa Ruská obrana zdala byť najslabšia. Tunajší pieskový terén nedovoľoval vybudovať rozsiahle pevné obranné pásmo a tak sa počiatočný rýchli postup zdal byť veľmi nádejný.
Prvá fáza útoku mala obsadiť Szydlow a postupovať v útoku ďalej k rieke Czarne.
Ďalší ciel postupu bol Staszów a po jeho získaniu sa postupuje po brehu riečky až k Visle.

Nemecký útok je zahájený po krátkej delostreleckej príprave v raných hodinách 11. augusta 1944. Bojová skupina sformovaná prevažne z jednotiek 16. tankovej divízie, ktorej jadro tvorili tanky Panther, postupovali spoločne ôsmimi tankami Tiger II. zo začiatku veľmi nádejne. Prvé línie Ruskej obrany boli prelomené pomerne rýchlo a Nemecké tanky postupovali vcelku bez odporu na Szydlów. Približne v tejto dobe nastali prvé nečakané komplikácie. Postupujúce Nemecké tanky narazili v Motkovicích na nevhodný most, ktorý svojou nosnosťou nezodpovedal váhe ťažkých tankov a tak sa bojová skupina musela rozdeliť. Pantheri s pechotou pokračovali ďalej v útoku na Szydlów, zatiaľ tanky Tiger II. museli svoj postup zastaviť a počkať na ženistov, ktorý behom niekoľko hodín vybudovali nový prechod cez rieku.

Zatiaľ postup jednotiek bojovej skupiny pokračoval ďalej. Granátnici podporovaný tankami Panther vyhnali Ruské jednotky zo Szydlówa a v popoludſajších hodinách zaútočili tento krát už spoločne s tankami Tiger II. na dediny Korytnica a Kotuszów. Po niekoľkých hodinách tvrdých bojov boli obe dediny dobité. Tanky Tiger II. sa potom stočili na juh a postupovali brehom riečky Czarny do dedín Kurozweki a Ogledów. Obe dediny boli nakoniec dobité až vo večerných hodinách. Približne o 21:00 hod. je ďalší postup zastavený a jednotky zahájili prípravy na ďalší deſ bojov. Tanky zaujali pozície v dedine Ogledów, zatiaľ čo Granátnici 16. tankovej divízie zaujali obranu na kóte 247,2. Ďalší deſ boli bojové akcie naplánované proti Staszówu a dedinám Stefanówek a Staszówek.

Proti Nemeckým jednotkám stáli tri tankové brigády Ruského 6. gardového tankového zboru 3. gardovej tankovej armády, ktoré boli po júlových útokov dosť oslabené. 51., 52. a 53. tanková brigáda mala dohromady celkom 29 tankov T-34/76 a 14 tankov T-34/85. Brigády zvádzali len obmedzené obranné boje.
52. gardová tanková brigáda bránila stredný úsek fronty a kótu 272,1 ležiacu niekoľko kilometrov na východ od Szydlówa. Ruský tankisti dokázali behom stretnutia využiť dokonalo tunajší terén a jednotkám 16. tankovej divízie spôsobili nemalé straty. Bez vlastných strát dokázali vyradiť v boji osem Pantherov a niekoľko obrnených transportérov Sd Kfz 251. Pri konci, kedy bol Nemecký tlak najsilnejší, boli roztrúsené Ruské tanky prinútené k ústupu na líniu okolo dediny Grzybów, Stefanówek a Stasówek. Ruské velenie nariadilo ďalej neustupovať a vytvoriť pevnú obrannú líniu opierajúcu sa Staszów. O posilnenie 6. gardového tankového zboru sa mal postarať tiež prisunutý 71. gardový ťažký tankový pluk, ktorý disponoval 11 ťažkými tankami IS-2 a jedným tankom IS-1.

ImageV ranných hodinách 12. augusta 1944 je Nemecký postup obnovený. Bojová skupina 16. tankovej divízie rozdelená do troch oddielov zložených z 11ťažkých tankov Tiger II., prápor granátnikov zo 79. granátnickeho pluku a motocyklová čata postupovala v pomalom tempe z dediny Ogledów v smere na Staszów a Staszówek. Velitelia 53. gardovej tankovej brigády vyhodnotili situáciu a rozmiestnili svoje sily priamo do cesty Nemeckej bojovej skupiny. Rozmiestnili tanky T-34/85 1. práporu pozdĺž širokej rokliny, ktorá viedla od dediny Ogledów až do Staszowa a ďalej nechali premiestniť dva tanky T-34/85 z 3. práporu na výšinu s úlohou zaujať skryté postavenie tak, aby oba tanky mohli paľbou pokryť celú cestu po ktorej Nemci postupovali. Ostatné tanky 3. práporu nechali skryť za nevysokými piesčitými vrchmi asi 1 km od dediny Ogledów. Ako posledná prekážka Nemeckého postupu sa potom mala stať pechota 294. streleckého pluku 97. streleckej divízie, ktorá zaujala pozície na konci rokliny.

Nemecké tanky dali o sebe skoro vedieť. Rachot tankových pásov s hrmotom motorov prezradil smer postupu, ale preto že sa nad bojiskom rozprestierala ranná hmla, nebolo možné ich presne lokalizovať. Krátko na to zahájilo Nemecké delostrelectvo priehradnú paľbu. Granáty z hvizdotom prelietali Ruské postavenie a velitelia pochopili, že Nemci nemajú potuchy, kde sú ich skutočné pozície rozložené. Po ukončení paľby sa začínali z hmli objavovať prvé tanky.

Ako neskôr popísal jeden z Ruských tankistov: ,, ... tanky s gigantickými rozmermi sa náhle odchýlili zo svojho smeru a začali pozvoľna postupovať na vrchol vyvýšeniny. Pretože bol, ale okolie terénu pieskové, začali sa tanky behom stúpania pomaly zosúvať späť.“

Na ľavom krídle zbadali útočiace Nemecké tanky tiež tankisti 2. práporu. Od svojho veliteľa však obdržali jasný rozkaz: ,, ... nezahajovať paľbu pokiaľ sa Nemci nepriblížia na vzdialenosť 400 metrov.“ Behom čakania boli nervi tankistov napnuté k prasknutiu. Stačila maličká chybička a prezradenie mohlo všetky výhody zmariť. O niekoľko minút objavili prvé zreteľné siluety Nemeckých tankov. Okamžik zahájenia paľby prišiel rýchlo. Nemecký tank prešiel okolo stohu slamy, kde bol ukrytý tank. Tank skrytý pod stohom sa výstrelom otriasol a z hlavne vyšľahol záblesk. Veliteľ 53. gardovej tankovej brigády rýchlo reagoval na paľbu a vydal rozkaz k paľbe ostatným tankom. Ďalšie udalosti prebehli v rýchlom tempe. Po zásahu tank Tiger II. okamžite vzbĺkol. Podobne dopadli aj oba zostávajúce tanky, ktoré tvorili útočný hrot postupujúcich Nemeckých jednotiek.

V boji sa vyznamenali aj tanky z 2. práporu, ktoré zahájili paľbu na Nemecké tanky z priestoru západne od kóty 247,9 z vzdialenosti 400 metrov. Paľba bola natoľko intenzívna, že Nemci museli svoj útok zrušiť a zahájiť ústup. Na bojisku zostalo ďalších päť znehybnených tankov. Bitka skončila tak rýchlo ako aj začala.

Krátko po prerušení útoku prehovorilo opäť Nemecké delostrelectvo, ktoré zasypalo ruské postavenie okolo Ogledówa množstvom granátov. Ich paľba bola však dosť nepresná a tak nespôsobila výraznejšie straty Ruským jednotám.

Po neúspešnom Nemeckom útoku nariadilo Ruské velenie okamžite zahájiť prípravy k ich protiútoku. Po doplnení zásob a munície boli z 2. práporu vyčlenené dva tanky, ktoré spolu s pechotou zahájili o 22:00 hodín sústredený útok na Ogledów. Boj o dedinu bol veľmi náročný a prebiehal až do ranných hodín 13. augusta 1944. Po dobití dediny sa tanky 3. práporu o 08:00 hodín presunuli k okraju dediny a zaujali obranu.

Teraz mali Rusi čas preskúmať bojisko a zistiť presné Nemecké straty. Bolo zistené, že Ruský tankisti bojovali s doposiaľ neznámym typom ťažkého tanku, i keď si pôvodne mysleli, že bojujú proti Pantherom. Z ôsmich vyradených tankov boli štyri úplne vypálené po zásahu palivových nádrží, alebo po explózii uloženej munície. Ďalší tank bol vážne poškodený a zostávajúce tri boli na bojisku zanechané len malými poškodeniami. Z týchto troch sa ukázal najviac zaujímavý tank zo štábu práporu, lebo po prehliadnutí tohto tanku bolo zistené, že tank zinkasoval iba len jeden zásah do zadného panciera korby v priestore motora. Granát ale pancierom neprenikol, ale len pravdepodobne spôsobil otras po ktorom došlo zrejme k prerušení prívodu paliva a motor sa vypol. Posádka zrejme zazmätkovala a potom čo sa motor nepodarili opäť nahodiť tank opustila.

Podľa výpovede jedného zajatého Nemeckého poddôstojníka, ktorý bol chytený v noci z 12. na 13. augusta 1944 bolo zistené: ,, ...že tanky pochádzajú z 501. s.Pz. Abt., ktorý predtým bojoval v priestore pred Minskom.“ Na otázku, kedy prápor dorazil na frontu a akú má bojovú silu, poddôstojník odpovedal: ,, ...tu sa nachádza niekoľko dní a jeho sila odpovedá približne tridsiatim tankom.“ Jedna z posledných otázok, ktorá bola poddôstojníkovi položená, sa týkala ďalších jednotiek, ktoré operujú v priestore: ,, ...že väčšina jednotiek pochádza z 16. tankovej divízie.“ Po získaní týchto kľúčových informácií zahájilo Ruské velenie prípravy na ďalší postup.

V popoludſajších hodinách podnikli tanky 52. gardovej tankovej brigády spoločný útok s ťažkými tankami IS-2 71. samostatného ťažkého tankového pluku, podporované pechotou 289. streleckého pluku. Postúpili až k dedinám Mokre a Gacki, kde sa stretli s rotou tankov Panther z 2. tankového pluku 16. tankovej divízie. V priebehu krátkeho stretnutia sa podarilo jeden Nemecký tank zapáliť a druhý poškodiť.

K ďalšiemu postupu už ale nedošlo, lebo Ruská pechota narazila na silný odpor granátnikov zo 79. granátnickeho pluku a boli nútený prejsť do obrany. Velenie 16. tankovej divízie sa nečakaného silného protiútoku obávalo a nariadilo svojím jednotkám podniknúť ešte jeden protiútok s cieľom získať späť stratené pozície. Ostávajúce tri tanky Tiger II. spolu so štyrmi Panthermi sa sformovali do malej bojovej skupiny a zaútočili na Ruské pozície v oblasti kóty 272, 1. Nemeckému útoku však od začiatku chýbala razancia a tak i tento pokus Rusi zmarili. Behom stretnutia dosiahlo významného úspechu posádka gardového poručíka, ktorý zo svojim tankom IS-2 zaujal obrannú pozíciu v lese východne od dediny Mokre a čakal na príchod Nemeckých tankov. Zahájil paľbu na blížiace sa Nemecké tanky vo vzdialenosti 700 až 800 metrov a behom niekoľkých sekúnd jeden tank zapálil a druhý poškodil. Po tomto neúspechu nemecké tanky ustúpili. Posádka tanku IS-2 využila situáciu, vyrazil zo svojho krytu a začal Nemecké tanky prenasledovať. Keď pri okraji lesa Nemecké tanky dobehol zahájil paľbu a podarilo sa mu vyradiť ďalší Nemecký tank. Nemecké jednotky na tento nezdar odpovedali opäť ústupom.

K významným stretnutiam tohto dſa došlo tiež v oblasti dediny Ponik, kde proti Nemeckým postaveniam zaútočilo niekoľko tankov 53. gardovej tankovej brigády spoločne s niekoľkými tankami IS-2 71. gardového ťažkého tankového pluku. V tomto stretnutí sa najviac vyznamenal tank IS-2, ktorý zo vzdialenosti 1000 metrov dokázal na tretí výstrel zapáliť tank Tiger II..

Koniec dſa sa pomaly blížil. Ruské jednotky chceli využiť chaosu v Nemeckých radoch a snažili sa postupovať ďalej. V záveru dſa sa im podarilo po ťažkých bojoch obsadiť dediny Ponik, Niemšcice a Kurozweki, ale ďalší postup už nebol možný. O 21:00 hodine sa fronta stabilizovala a Ruské jednotky prešli do obrany.

Velenie Nemeckého III. tankového zoru bolo nepriaznivým vývojom situácie veľmi znepokojené. Len za tri dni bolo v bojoch stratených 24 tankov. Šanca na ďalší postup až k brehom Visly bola tak v podstate zmarená, lebo oslabená 16. tanková divízia, ktorá stratila 15 tankov Panther už nebola schopná ďalej útočiť a musela prejsť do obrany. Tiež bol stratami otrasený aj 501. s.Pz. Abt., ktorý z pôvodných jedenástich boja schopných tankov prišiel v priebehu dvoch dní o rovných deväť tankov, pričom ostávajúce tanky trpeli vážnymi technickými poruchami. Za týchto okolností sa prápor stal prakticky neboja schopným. V boji bolo naviac zabitých jedenásť členov posádok, medzi nimi boli aj dvaja velitelia tankov Kanietzky a Wiemann. Podľa vyšetrovania prežitých členov posádok vyšlo najavo, že väčšinu strát spôsobilo veľké množstvo prevážanej munície, ktoré po prvom zásahu s tragickými následkami explodovalo. Na základe týchto skúseností nariadil veliteľ práporu časť munície z tankov vyložiť a limit uloženej munície znížil z 84 na 68 granátov. Na ďalšiu otázku z velenia práporu, koľko bolo v boji zničených Ruských tankov, nedokázal nikto presvedčivo odpovedať, pretože podľa väčšiny tankistov prebehol boj v príliš krátkom čase. Z Ruských záznamov však vyplýva, že Nemecký tankisti nedosiahli jediného úspechu a žiadny z Ruských tankov v boji nezničili. Fakt, že posádky ani týchto najmodernejších tankov Nemeckej Panzerwaffe nedokázali Rusov výrazne ohroziť a spôsobiť im výrazné straty svedčí jednoznačne o veľmi nízkej úrovni výcviku ( výcvik trvajúc slabý mesiac s nedostatkom tankov), celkových skúsenostiach z bojov, veď posádky tvorili prevážne devätnásť ročný mladíci z ročníku 1925. Na neúspechu sa tiež podieľal aj špatne prevedený letecký prieskum, delostrelecká paľba a zlá taktika vedenia tankového boja, keď do čela útočnej formácie boli namiesto prieskumných jednotiek nasadené osamotené tanky. Ruský tankisti naproti tomu dokázali využiť výhodu terénu a svoje tanky dobre zamaskovali. Tvrdé boje na východe, kde si obe strany uštedrovali poriadne straty trvali ešte niekoľko mesiacov.Anonymous - 10/6/2008, 11:14
Předmět:
Moc pěkně napsané!
Nedostatečný výcvik, poruchová technika - neměli tyhle problémy na začátku války Rusové?! Situace se během tří let pěkně otočila. Confused
Anonymous - 10/6/2008, 11:21
Předmět:
No vida, o lvovsko-sandoměřské operaci toho bylo napsáno sice hodně, ale do takovýchto detailů se zachází málo. Pěkné čtení, Herberte!
Anonymous - 10/6/2008, 16:24
Předmět:
Herberte opravdu moc dobrý článek Wink Wink
Ty máš vlastně všechny články moc dobré Smile Smile
Anonymous - 10/6/2008, 17:23
Předmět:
mne sa na herbertovi páči že píše o operáciach alebo o vojcloch o ktorých neviem...aj keď sú to nemci tí vojaci aj tak aspo? viem niečo o nich..paráda herby Smile
Anonymous - 10/6/2008, 18:54
Předmět:
Moc pěkné počteníčko a naprosto souhlasím s hoblíkem.Rusové se naučili válčit ,nic jiného jim totiž nezbývalo.
Anonymous - 13/6/2008, 23:18
Předmět:
Ďíky kamaradi.
Doplním, že v boji sa vyznamenali Ruský tankisti ako:

A. P. OškynV. A. Udalov
Image

Tank IS-2 V. A. Udalova
Image

Väčšina Ruských tankistov bola po boji vyznamenaná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB