Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 25/8/2009, 07:55  Předmět:  PB-4 Odpovědět s citátemDolůNahoru

PB-4


Jak již bylo uvedeno na konci článku o strojích BAD-2 a BAD-3, dělníci Ižorského závodu po obdržení zadání na výrobu BAD-2 narazil na problémy se zhotovením trupu stroje. Ten měl velmi složitý tvar. Inženýr – konstruktér Emmanuilov a zástupce náčelníka vývojového oddělení Grigorjev za aktivní účasti Pomjeranceva proto vyprojektovali nový bojový plovoucí stroj, jež dostal označení PB-4.
Poprvé v SSSR byl trup pancéřového automobilu samonosný a bezrámový. Podobou se téměř nelišil od trupu BA-3 s výjimkou změny konstrukce zádě. Přední a zadní nápravy byly montovány zvenčí a přivařovaly se ke zvláštním konzolím. Kliková hřídel byla vyvedena ven skrze zvláštní ucpávku ve schodu na dně trupu.
Věž válcovitého tvaru, stejná jako u BA-3, ale bez zadního výklenku a byla umístěna v zadní části stroje. Pro nástup posádky 4 lidí (byli rozmístěni stejně jako v BA-3) sloužily dva poklopy ve střeše nad řidičským prostorem a dva ve věži. Přístup k motoru byl možný skrze otvírací střechu motorového prostoru, která se připev?ovala 10 třmeny. Krom toho ve dně trupu byly 4 otvory pro odvod uvnitř nahromaděné vody a 2 krytky pro vypouštění motorového a převodového oleje.
Cestu mohl řidič pozorovat skrze malý otvor s průzorovou škvírou v čelním plátu trupu a skrze dvě průzorové škvíry na bocích. Z věže bylo možné pozorovat skrze pozorovací zařízení „Triplex“ v pravém a levém boku.
Výzbroj tvořil 45 mm tankový kanón 20K a spřažený kulomet DT ve věži. Ještě další kulomet DT byl vpředu trupu. Je třeba dodat, že pro chybějící výklenek ve věži byla tato nevyvážená a otočení o 360° nebo o 180° vyžadovalo velké úsilí na ruční kola a při náklonu 10 – 11°na stranu bylo třeba točit oběma rukama.
Bojová zásoba ke kanónu byla 52 střel, ke kulometům 2268 patron (36 disků). Střelivo bylo uloženo po bocích stroje (12 kusů), napravo i nalevo v zádi trupu (dvoje uložení po 20 kusech), kulometné zásobníky byly ve věži a na bocích bojového prostoru.
PB-4 byl vybaven motorem GAZ-AA o výkonu 40 koní, standardní „gazovskou“ rychlostní skříní a demultiplikátorem. Pohyb ve vodě byl prováděn za pomoci třílistového lodního šroubu, jež byl umístěn na prodlouženém závitovém šroubu (červík) na diferenciálu zadní nápravy. Stejně jako u BAD-2 byl lodní šroub osazen trvale (i při jízdě na suchu). Stejně tak se ve vodě otáčela i zadní kola.
Pro zvýšení vztlaku byly na bocích obrněného automobilu osazeny dřevěné plováky (a ne korkové, jak je v řadě zdrojů uvedeno). Tyto dřevěné plováky byly opláštěny 1 mm plechem.
Obrněný automobil byl vybaven čtyřmi záchrannými korkovými vestami, uloženými mezi policemi na střelivo v zádi trupu. Pro odstranění vody, která vnikla do stroje, byla napravo od řidiče ruční pumpa „Alveier“. Ta dokázala odčerpat 20 l za minutu.
Stejně, jako všechny sovětské obrněné automobily měl i PB-4 otáčející se náhradní kola a terénní pásy „Overoll“, uložené na střeše stroje. Bojová hmotnost obrněného automobilu byla 5285 kg.
V září 1933 zhotovil Ižorský závod tři verze PB-4, které v říjnu prošly jízdními testy a také plavaly. Nehledě na uspokojivé výsledky bylo zjištěno velké množství nedostatků a nedodělků. Zejména šlo o velké množství trhlin v místě svárů pancéřového trupu. Představitel armádní přejímky na závodě proto přijal broněvik pouze podmíněně a objednavatel – Správa motorizace a mechanizace – je nezaplatila.
Po testech PB-4 v prosinci inženýři vývojového oddělení společně s vedoucím sektoru vědecko – technického oddělení správy motorizace a mechanizace Rudé armády Azbukinem navrhli celou řadu změn a dopl?ků, které bylo třeba zakomponovat do konstrukce dalších strojů.
Na začátku roku 1934 uzavřel Ižorský závod smlouvu se Správou motorizace a mechanizace na zhotovení 10 kusů PB-4. V únoru byly podle změněných výkresů smontovány 3 stroje a ty byly v březnu – dubnu testovány při jízdě i při plavbě. Vojenský představitel Ižorského závodu informoval o výsledcích představitele Správy motorizace a mechanizace Abukinova:

„13.dubna plavaly 1 hodinu 7minut, rychlost plavby byla 6 – 8 km/h, je potřeba řešit otázku chlazení motoru na souši, osazení tlumiče, je třeba provést testy střelby ve vodě a další….
Nad tímto dílem je zjevně třeba ještě zapracovat.“


V téže době se náčelník vývojového oddělení Pomerancev obrátil na velitele Správy motorizace a mechanizace Rudé armády Chalepského s návrhem vyzkoušet PB-4 společně s BA-3, a to při jízdě na trase Kolino – Moskva. Předpokládalo se, že poté se budou tyto stroje účastnit prvomájové přehlídky na Rudém náměstí. Souhlas byl udělen a večer dne 24.dubna 1933 vyrazily 4 stroje BA-3 a 1 stroj PB-4 ze vrat Ižorského závodu a zamířily se to k hlavnímu městu. Tam dorazily 28.dubna. Zda se PB-4 přehlídky účastnil nebylo zjištěno.
Podle výsledků testu byly v konstrukci PB-4 zjištěny vážné nedostatky, které byly vytknuty již během předcházejících testů (ty probíhaly v zimě). Hlavními z nich bylo: špatné chlazení motoru, příliš vysoká teplota uvnitř pancéřového trupu, nedostatečně spolehlivá konstrukce konzolí pro upevnění pérování. V červnu 1933 proto byly v Ižorském závodě zahájeny práce na zlepšení konstrukce PB-4. Podle protokolu z porady při vývojovém oddělení ze dne 19.července spočívaly práce v následujícím:

„Probíhají experimentální práce na chlazení dvou PB-4.
První verze – osazení šestiřadového chladiče o objemu 20 l (z tanku T-37A), nahrazení vzduchového odsávání injektorem z motorového oddělení dvěma vzdušnými šachtami s odvodem ven.
Druhá verze – „fordovský“ chladič, dělají se dopl?kové spirály pod dnem trupu a jejich následným napojením do chladícího systému, montují se šachty pro odvod vzduchu ven a osazuje se injektor pro odsávání vzduchu z kabiny řidiče.
V obou případech budou na chladiče umístěna pouzdra s kužely, které usměr?ují proud vzduchu od ventilátoru, osazují se usměr?ovače proudu vzduchu k šachtám.
Bude konstrukčně doděláno:
a) Lepší nástup řidiče a jeho opuštění kabiny (při výstupu levá noha řidiče neprojde mezi šachtou a volantem).
b) Osazení zadních dveří v kanónové věži s poklopem pro pozorování a střelbu z Nagana.
c) osazení gumových tlumičů na přední nápravu
d) zabezpečení nepropustnosti poklopů ve střeše trupu v kanónové věži
Do 1.srpna budou skončeny všechny práce a tovární testy pro zlepšení chlazení a dvě verze s krátkým popisem a instrukcemi budou předány Správy motorizace a mechanizace na polygonní testy“.


Avšak práce se zbrzdily a až v září 1934 mohly jít dva modernizované PB-4 na testy. Zjistilo se, že životaschopnou verzí je stroj s chladičem z tanku T-37 a dopl?kovou trubicí pod podlahou. Při plavbě byla tato trubice ponořená ve vodě a zabezpečovala tak chlazení motoru. Na suchu se vzduch dostával ke chladiči skrze otvor v přední části trupu. Ten se před překonáním vodní překážky hermeticky uzavřel. Krom toho byly podél boků uloženy zvláštní šachty pro odvod horkého vzduchu ven skrze okna, prořízlé v bocích trupu. Vpředu byly namontovány žaluzie pro přívod čerstvého vzduchu do řidičského prostoru.
V říjnu dostal Ižorský závod ještě 5 chladičů z T-37 a tak bylo možné zahájit stejnou modernizaci u dalších PB-4, které byly na začátku roku 1935 předány objednateli.
Jeden stroj byl při tom rozebrán pro testy střelby na pancéřový trup.
Proto to, že PB-4 byl zhotoven v letech 1933 – 1934 a byl přijat až v roce 1935, mnozí badatelé píší o 10 a také o 15 vyrobených strojích. Doopravdy bylo v plánu objednávek na rok 1934 10 kusů PB-4 a ve zprávě za rok 1935 5 kusů PB-4. Samozřejmě při neznalosti celé historie tohoto broněviku je možné hovořit o 15 strojích, ačkoli celkem bylo vyrobeno 6 kusů PB-4, z nichž jeden byl na jaře 1935 rozebrán.
Na konci května 1935 byl jeden PB-4 dodán na vědecko-zkušební tankový polygon do Kubinky pro testy. Zde tento stroj najezdil 507 km, z toho 200 km na asfaltové silnici, 90 km po štěrkové cestě a 217 km v terénu.
Bylo zjištěno, že při jízdě s otevřenými poklopy byl výhled ze stroje dostatečný, se zavřenými poklopy byl výhled omezený a díky špatnému výhledu nemohl řidič couvat bez vedlejší pomoci.
Neexistence bočník otvorů v motorovém prostoru velmi zhoršovala chlazení motoru – při dešti a teplotě okolního vzduchu 10 – 12°C byla jízda v terénu ze zakrytými otvory možná pouze v délce 6 – 8 km, na silnici 10 – 12 km. Poté se voda v chladičích začala vařit. Za tu dobu vystoupala teplota uvnitř trupu na 45 – 46°C a to mělo na posádku velký vliv.
Pro vyšší (ve srovnání s BA-3) hmotnost měl PB-4 zhoršené dynamické vlastnosti a díky vynesení zadní části trupu byla snížena průchodnost přes příkopy a strouhy. Maximální rychlost stroje na silnici byla 50 km/h, v terénu 20 km/h, dojezd činil 197 a 138 km.
Při testech ve vodě byla doba plavby 5 hodin 35 minut. Zjistilo se, že PB-4 mohl vjet do vody v různém terénu se srázem 8 – 10°, a vyjet pouze na tvrdém podkladu do sklonu 3 – 4°. Při větším srázu stroj začal „hrabat“ a nepomohlo ani nasazení pásů „Overoll“. Maximální rychlost ve vodě, dosažená při testech byla 1,12 km/h. Při tom se ukázalo, že během plavby je stroj téměř neřiditelný a zatáčení do potřebného směru je možné pouze za pomoci bidel nebo lopat. Otáčení věže při plavbě nesmělo být větší, než 15°na každou strnu. Při větším otočení se broněvik nakláněl a hlave? se ponořovala do vody.
Za hodinu plavby proniklo skrze pouzdro kardanové hřídele do stroje 240 l vody. Pro špatnou konstrukci pumpy tato špatně pracovala a po výjezdu na břeh proto musela posádka vylézt ze stroje a otevřít vypouštěcí krytky na dně stroje.
V závěru zprávy o testech PB-4, podepsané velitelem NIBT polygonu Vorobjevem, velitelem testovacího oddělení Kulčickým a náčelníkem 2.stanice Puškarevem (2.stanice polygonu měla na starosti testování kolových strojů) bylo uvedeno:

„PB-4 má ve srovnání s BA-3 snížené dynamické a ekonomické vlastnosti (spotřeba paliva), průchodnost je o mnoho nižší, menší vezená zásoba střeliva, nedostatečná rychlost plavby;
Nedostatečná pohyblivost;
Při střelby z kanónu ve vodě a díky otáčení věže je omezena stabilita stroje;
Velmi je omezen výjezd na břeh;
Chlazení motoru – nedostatečné;
Odolnost součástek přední nápravy neodpovídá jejich zatížení;
Konstrukce PB-4 vyžaduje další úpravy podle bodů, které jsou v závěru vyjmenovány. Po odstranění uvedených nedostatků musí být stroj opětovně vyzkoušen a teprve poté může být vydána závěrečná zpráva o vhodnosti automobilu PB-4 pro Rudou armádu.“


16.srpna 1935 byly na řece Nara, u Taširovského mlýna, provedeny kontrolní testy PB-4 s cílem definice maximální rychlosti při plavbě. Průměrná rychlost při hodinové plavbě byla asi 2,8 km/h. Jak bylo uvedeno ve zprávě, odchylky v rychlostech byly způsobeny mělčinami, které byly v měsíci červnu. Krom toho, snížení rychlosti bylo také způsobeno tím, že stroj nedokázal plavat rovně, ale kličkoval..
Tři obrněné automobily PB-4 byly předány pro ochranu vojenského skladu č.37, jeden se během dvou let objevil v sestavě 5.mechanizovaného sboru Moskevského vojenského okruhu a jeden zůstal na NIBT polygonu, kde „dožil“ dodnes. V současnosti je možné tento model PB-4 vidět v expozici vojenského muzea obrněné techniky v Kubince.

Image
Jeden ze tří prvních automobilů PB-4, zima 1933. Dřevěné plováky jsou uložené podél celého boku.

Image
Modernizovaný PB-4 během testů na NIBT polygonu, léto 1935, délka dřevěných plováků byla snížena.

Image

Image
Zadní část

Image

Image

Image

Zdroj:
Překlad knihy "Pancíř na kolech".


  
Manstein
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 25/8/2009, 13:59  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

joooj do tej kubinky sa raz musim vypravit Smile


  
wanike
Momentálně zabanován
GefreiterZaložen: 25. 01. 2021
Příspěvky: 1408

225.00 Sigidolar

blank.gif
PříspěvekZaslal: 25/1/2021, 16:14  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Росс201.1PERFPERFРытхBlacСделWillгазеKaziфельDormEnyaсклаПоляRenoбогаClueEstaучилDaveElliSigu
AtlaXVIIOmegDualTeanVersNiveБачурабоOlymтеатNikoимпеPatrJohnЖадьCareунивпечаПавлСмирLandсерт
MexxHearDisnСредKingВасиSecrнадзbrowЕвстЛюксШомоJeweXVIIPameAphrруссСероШугаКостБабуHousJewe
CarlBenzИллюАхмеГрушPhilБасиФармкнигQuenИллюМироThrediamArtsИсаепанспринArtsкандWillЭттиArts
ArtsPauldiamУльясереBradДонсМихеКазаOceaКовшPedrEkosLargDisnWarnчелоNyloDaneJustYearавгуProg
учасМагілампHW-1LemaCarpToshПроиАвдеErnsДодоcrewFierPolaКитаSandDuraМалаобучWindПоповрачBlue
ValiкрасEduccontChicLiPoIRONAgaiАртеTranрюкзPhilClatSexyJeroоказМороЛитРрукоLadyIdolHelgХрус
МансЛитРЗайциспрLibrArnoЧураДороmailдороРыбиQuirСаврБалаСолопункSure(ВедDeliсвоеЦаплчитаUniv
MoodMitcдеятYorkMetaGeorКулаПреоНазахудотеатавтоForeLindдетеXXIIKateФартRickНефеRickHW-1HW-1
HW-1МоровремСултБашмfoamПрохЛекоРайнэкзаМоскАппезавеtuchkasArchПичу


   OfflineOsobní galerie uživatele wanikeZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

76180 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1941s ][ Queries: 19 (0.0274s) ][ Debug on ]