Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 3/11/2009, 08:28  Předmět:  BA-21, LB-23 Odpovědět s citátemDolůNahoru

BA-21, LB-23


Zkušenosti s provozem FAI ukázaly, že nehledě na poměrně malou hmotnost mohly tyto obrněné automobily operovat pouze na silnici a na dobré cestě. Ale o provozu těchto strojů v rozbahněných cestách a ve volném terénu nemohlo být ani řeči. Využitím nového podvozku M-1 se tento problém nevyřešil – nový automobil BA-20. I když měl ve srovnání s FAI silnější motor, tak díky vyšší hmotnosti se průchodností moc nelišil. Východisko se hledalo v použití jakéhokoli plnohodnotného podvozku (a ty v té době v SSSR vyráběny nebyly) s pohonem 6x4.
V roce 1936 v konstruktérském středisku Gorkovského automobilového závodu pod vedením inženýra V.Gračeva vznikal na základě stroje GAZ-A třínápravový automobil GAZ-AAAA. Nehledě na to, že stroj na testech dosáhl uspokojivých výsledků, tak v té době byl GAZ-A stahován z výroby. V roce 1936 proto Gračev vyprojektoval třínápravu GAZ-21 na základě nového lehkého automobilu GAZ M-1. Výroba tohoto stroje se v Gorkovském závodě právě rozjížděla.
U GAZ-21 se použilo předělané nápravy a kol z GAZ M-1, zadní nápravy, pérového zavěšení, rychlostní skří?ě (s drobnými úpravami) a kabiny z nákladního automobilu GAZ-AA. Pro lepší překonávání svislých překážek se pode dnem stroje (mezi přední a druhou nápravou) namontovala malá kola.
Testy zkušebního modelu GAZ-21 proběhly úspěšně – například ve druhé polovině roku 1937 najezdil stroj více jak 10 000 km v různých oblastech Sovětského Svazu, v různých podmínkách a cestou prokázal dobrou průchodnost. Od začátku roku 1938 začala příprava k zahájení sériové výroby GAZ-21 v Gorkovském závodě, ale brzy se od záměru upustilo ve prospěch rozjetí výroby lehkého automobilu s pohonem 4x4. Paralelně s vývojem a testy zkušebního modelu GAZ-21 uzavřelo ABTU s konstruktérským oddělením závodu DPO smlouvu na „zhotovení zkušebního modelu a projektu obrněného automobilu na podvozku třínápravového auta z agregátů GAZ-AA a M-1“ se lhůtou dodání broněviku na testy do listopadu 1936. Avšak to se nezdařilo – o příčinách nesplnění objednávky je ve zprávě o stavu objednávek ABTU za rok 1936 uvedeno toto: „Model obrněného automobilu není hotov, neboť GAZ předal podvozek pro testy až na konci roku 1936. Zhotovení modelu je přesunuto na rok 1937“.
Podle nové smlouvy s ABTU měl závod DPO v roce 1937 zhotovit 3 zkušební verze obrněného automobilu: BA-21, BA-22 a BA-23. Prvnímu posloužil a jako základ podvozek GAZ-21, druhému GAZ-AAA a třetímu GAZ-22 (třínápravové šasí 6x4, další stupe? GAZ-21). Avšak pro nevyhovující práce konstruktérského oddělení nebyla montáž ani jednoho stroje v roce 1937 provedena. Na konci roku se podařilo zahájit montáž pouze jednoho stroje – BA-21, jež podle zprávy vojenského představitele v podniku „ke dni 10.ledna 1938 je stroj téměř dokončen“.
Obrněný automobil BA-21 byl definitivně přijat představiteli ABTU dne 9.února 1938 se „zpožděním 3 měsíce“, jak uvádělo hlášení.
Zvenčí se nový broněvik podobal až na několik rozdílů v rozměrech stroji BA-20M na třínápravovém podvozku: Přední náprava se posílila speciální ocelovou příložkou, jež se spojila s osou za pomoci třmenů ve střední části a její konce obepínaly osu. Pérování posíleno, když každé péro mělo 10 listů namísto původních 8. BA-21 měl 2 benzínové nádrže – jednu (40 l) v předu a druhou (60 l) vzadu. Dojezd činil 407 km po silnici.
Trup troje se svařoval ze 6 – 8 mm pancíře. Pro nástup posádky 3 lidí sloužily dvoje dveře v bocích, pro výhled zde sloužily 4 otvory a pozorovací škvíry.
Výzbroj BA-21 tvořily 2 kulomety DT – ve věži a vpředu stroje. Bojová zásoba – 1890 patron (22 disků v zadní části, 8 disků vpředu). Broněvik také dostal radiostanici 71-TK s tyčovou anténou.
V únoru 1938 byl BA-21 poslán na polygonní testy. Ty odhalily celou řadu výhod (oproti BA-20M). Nehledě na velkou hmotnost (2,925 tun oproti 2,32 tun u BA-20M) nový broněvik stroj BA-20M překonával v průchodnosti po špatných cestách, svazích a spádech.
Na sněhové vrstvě 200 mm začínal broněvik prokluzovat. Ale s osazením sněhových řetězů na jakékoli kolo hnané nápravy se dokázal stroj překonávat hravě sněhovou vrstvu 300 mm.
Stroj využíval stejnosměrného proudu o napětí 6V. Jako zdroje elektrické energie využili konstruktéři akumulátorovou baterii ZST-100 o objemu 100 A/hod a generátor GM-71 o výkonu 120 W.
Testy na překonávání překážek proběhly poblíž vesnice Agafonovo na malebném břehu řeky Moskvy. V rámci hlavního testovacího programu proběhlo dne 28.března 1939 na Možajské silnici opakované kontrolní měření rychlostí jízdy, doby rozjezdu a brzdění pomocí zařízení „Originál Brun“.
BA-21 však dosahoval menší maximální rychlosti – 52,5 km (h oproti 90 km/h). Přesto se nadhodila otázka jeho sériové výroby a nahrazení stroje BA-20. Když však skončila sériová výroba automobilů GAZ-21, skončily i úvahy o výrobě broněviku.
Zkušební verze BA-21 zůstala na polygonu NIBT do září 1941 a poté spolu s dalšími stroji polygonního muzea absoluhovala evakuaci do Kazaně. Po válce se BA-21 vrátily do Kubinky a v současnosti se broněvik nachází v expozici Vojenského historického muzea obrněné výzbroje a techniky.
Paralelně s vývojem BA-21 konstruktéři Vyksunského závodu DPO Kaljasnikov, Mirošin, Suchov a Leontěv vyvíjeli analogický obrněný automobil na posíleném třínápravovém podvozku GAZ-22. Tento broněvik se nejdříve jmenoval BA-23 a od roku 1938 dostal označení LB-23 (LB – Lavrentij Berija). Avšak práce probíhaly pomalu – nebyly schváleny takticko – technické požadavky na projektování stroje a chyběl podvozek.
10.června 1938 náčelník ABTU D.Pavlov schválil „Takticko-technické parametry na projektování a zhotovení lehkého výzvědného, třínápravového obrněného automobilu LB-23 na posíleném podvozku GAZ-22“. Práce se však opět zdržely – továrny trpěla přetížeností sériových objednávek a krom toho se podnik na podzim 1938 připravoval na přechod k výrobě BA-10.
LB-23 tak vznikl až v první polovině roku 1939. Například 10.května 1939 ve zprávě pro Národního komisaře obrany K.Vorošilova „O stavu zkušebních prací, provedených podle rozhodnutí vlády č.198ss“ je uveden tento text:

„…8. lehký obrněný automobil LB-23 Vyksunského zvodu DPO – model sestrojen k 1.květnu a předveden ABTU jako maketa, neboť jeho montáž proběhla bez předchozího schválení technického projektu…“

Nehledě na to LB-23 prošel obšírným testovacím programem v létě a na podzim 1939. Nový stroj se z vnějšku podobal stroji BA-21, ale jeho trup se svařoval ze 6 – 11 mm pancíře – došlo tak k posílení ochrany čelního, bočního a zadního plátu a také věže. Toto a také využití benzínového motoru „Dodge“ o výkonu 72 koní vedlo ke zvýšení hmotnosti stroje na 3,5 tun. Výzbroj LB-23 tvořily 2 kulomety DT – ve věži a vpředu stroje se zásobou 1890 patron. Posádku tvořili 3 lidé. Díky využití silnějšího motoru se zlepšily dynamické charakteristiky LB-23 a staly se lepšími, než u BA-21- Například maximální rychlost nového broněviku dosahovala 72 km/h. Stroj měl být vybaven rámovou anténou pro stanici 71-TK-1, avšak zkušební exemplář tuto anténu zřejmě neměl.
LB-23 však zůstal pouze ve zkušebním exempláři. V té době bylo jasné, že využití podvozku s náhonem 6x4 nemá pro zhotovení lehkých obrněných strojů žádné výhody ve srovnání s náhonem 4x2. Lepší průchodnost třínáprav zase kazila vyšší hmotnost broněviku (pro velký podvozek). Bylo jasné, že je nutné přejít na konstrukční využití podvozku 4x4 (pro lehké obrněné automobily).
LB-23 zůstal na NIBT polygonu téměř do podzimu 1941. Podle “Informace o materiálu NI polygonu ke dni 8.10.41“ se v sestavě strojů „využitých pro ochranu polygonu“ figuroval jeden obrněný automobil LB-23 zkušební. Nebyl ovšem v provozu, nýbrž v opravě. Co se se strojem stalo poté, není známo.
Je třeba dodat, že v létě 1940 ve Vyksunském závodě DPO na základě požadavku vojensko-chemické správy Rudé armády zhotovili obrněný automobil BA-23CH (chemický), který v několika dokumentech dostal označení LB-23CH. Podle závodní zprávy byl tento broněvik zhotoven na podvozku ZIS-6, avšak jak stroj vypadal se dosud nepodařilo zjistit.

BA-21
Hmotnost 3,24 tun
Délka 4220 mm
Šířka 1778 mm
Výška 2263 mm
Měrný tlak na půdu 1,8 kp/cm2
Motor GAZ M-1
Výkon motoru 50 koní
Max rychlost 52 km/h
Zásoba PHM 100 l
Dojezd 400 km
Stoupavost 22°
Brodivost 0,8 m
Posádka 3 muži
Výzbroj 2 x 7,62 mm kulomet DT

LB-23
Hmotnost 3,5 tun
Délka 4,23 m
Šířka 1,78 m
Výška 1,27 m
Měrný tlak na půdu 2,2 kp/cm2
Motor Dodge
Výkon 72 koní
Max rychlost 70 km/h
Zásoba PHM 66 l
Dojezd 200 km


Image
Obrněný automobil LB-23

Image
Obrněný automobil LB-23

Image
Obrněný automobil LB-23 zapadl během testů do bahna, NIBT polygon, říjen 1939

Image

Image
Obrněný automobil BA-21 na testech, únor 1938.

Image
BA-21 v Kubince

Image
BA-21

Image


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 3/11/2009, 09:32  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Takže ani jeden do sériový výroby nešel?


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 3/11/2009, 10:50  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Ani jeden....
Ptáš se jen tak, nebo že by to spíše mnělo být v sekci "Experimentální stroje". K tomu předem dodám, že tam se ještě objeví fůra jinejch mašin - zejména tanků. Staší jenom řada od JS-4 víše...
Tohle zatím nechám zde...


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 3/11/2009, 11:03  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Nene, jen mě to zajímalo, sekce je určitě v pořádku. Kde jinde by měly bejt obrněný auta než v obrněnejch autech?
Jen mě bylo divný, že tyhle dvě auta docela chválíš, ale do výroby se přesto nedostaly - na rozdíl od jinejch křapek. Ale asi to svý důvody mělo.


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 3/11/2009, 11:18  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Jak napsáno výše, BA-21 skončil proto, že se pro něj přestal vyrábět podvozek, jinak by nejspíše do sériové výroby šel.
U LB-23 to bylo tím, že v roce 1939 již byl použitý podvozek neprespektivní a pracovalo se na lepším.


  
wanike
Momentálně zabanován
GefreiterZaložen: 25. 01. 2021
Příspěvky: 1408

225.00 Sigidolar

blank.gif
PříspěvekZaslal: 25/1/2021, 18:51  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

евре187.7р.17NextпоисVenuистоDaleДерлразнчитаAtlaOrie25-1JuleB114ГлобВилиEdwiRondПлотMiguHerd
AssaМинаTuli2950АртиErbaAfroThisRussXVIIAdagUnbrДаниOLAYЛапшPatrGarnStepPatrAloeКорчSafeOrea
MattМоскAnneДружJohaCatcRoinхозяLuciCollНовоJameМелавэб-выруСолосложFELIBrixНатумелоAlexChet
LoveOrchСодеЛукаVictШнурJuliRalfAmalголоПлейСергXVIIZoneSwarZoneZoneспасZoneзакаЦЯ23PaulЛысе
БойкWilldiamRobeCarlAlesCanoКирпDolbAlphбатаAlexСемеBarbКуваТараJeanСолоBurtМануШтолПопоитал
EdgaхорочастCMOSначаПроиDavoProlMicrязыкХвалPostВежлИталРазмРоссMistКитаКокоARAGзавотравBlue
КитаинстязыкпрепIntoReadWindSCORпазлSamsкубиDysoPhilhoupCatsЛитРЛитРгазеЛитРКазаAlleЛитРSTEA
JeweЛитРЮрьеПере(190ИсаеТобоHonoКулаВиктSignhighАвилRobiврачBlinпереArchHeatMarkKatiVangFina
DianдойдMichМелькараГузеWindAssaЕвтуСуроБельЛуэлправтворсвобBillначапразNighподгзастCMOSCMOS
CMOSBIOSBeebКорлСодедискTiftжурнСелеYourЧукоТопоРумяtuchkasИванPubb


   OfflineOsobní galerie uživatele wanikeZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

76180 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.2135s ][ Queries: 19 (0.0410s) ][ Debug on ]