Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/10/2011, 14:00  Předmět:  DZOT odolného typu, model 1943 Odpovědět s citátemDolůNahoru

DZOT odolného typu, model 1943
(dřevozemní kulometná stavba lehkého typu s odolnou konstrukcí)


V první světové válce vedly chráněné kulometné palebné pozice zejména čelní (frontální) palbu, tzn, že kulomet pálil v tom směru, odkud útočil nepřítel. S doprovodem pěchoty tehdejšími polními kanóny tehdejší taktika nepočítala a střílet po malých cílech s přímým zaměřením mohli dělostřelci těžko. Právě toto předurčilo poměrně vysokou životnost Duktů a jim podobných zařízení. A ochranu těžkých zbraní dobře zabezpečovaly DOTy, tj. vysokopevnostní betonové nebo zděné palebné body.
Avšak ke konci války se dělostřelci naučili s těmito pevnostmi bojovat. Poměrně dobře se rozvinul druh dělostřelectva, jež dostal název „pěchotní dělostřelectvo“. Jak víme, šlo o lehké, krátkohlavňové kanóny ráží od 47 do 76 mm s poměrně podobným dostřelem 4 km, ovšem se silnými trhavými náložemi. Takovéto kanóny dokázaly jejich obsluhy poměrně rychle přemístit, včlenit se do pěchotních řad a rychle likvidovat nepřátelská palebná stanoviště.
Němci měli na začátku Druhé světové války o nebezpečnosti DZOTů pro útočící pěchotu rozdílný názor a proto sestrojili samohybné, pásové kanóny, chráněné silným pancířem (velmi jednoduše řečeno). Šlo především o stroje StuG III, jež byly určené právě pro likvidaci nepřátelských DZOTů a dalších palebných stanovišť.
Neúspěšné boje Rudé armády na Mannerheimově linii na podzim a v zimě 1939 v mnohém způsobilo to, že Finové, vědomi si nedostatečné odolnosti frontálních palebných stanovišť, své DOTy a DZOTy umisťovali zejména za odvrácenými stranami kopců a které vedly palbu do útočníkových křídel. Protitankové překážky dále nedovolily sovětským tankům dostat se na pozice, z kterých by se daly tyto bunkry ničit.
Zde šlo o DZOTy a DOTy „Křídelního“ a „Polokřídelního“ (kaponir a polokaponir) typu (zde jsem bohužel zatím nenašel lepší český výraz)

Kaponir – jde o uzavřenou, opevněnou stavbu pro vedení křídelní palby, ale vůbec nejde o zamaskovaná letadla nebo tanky!
Význam takovýchto DZOTů spočívá v tom, že se umisťují na odvrácených stranách kopců (nebo za pahorky, stavbami…) a vedou palbu ve směru shodném, nebo téměř shodném se svou frontovou linií.
DZOT polokřídelního typu může vést palbu pouze v jednom směru a křídelní ve dvou protilehlých směrech.
Protivník útočící ze své fronty nemůže DZOT vidět a to znamená, že ho také nemůže žádným druhem své zbraně zlikvidovat. DZOT zahájí palbu až tehdy, když se nepřátelská pěchota ocitne velmi blízko obranných okopů. Kulometná palba do křídel je hrůzná nejen svou překvapivostí, ale i tím, že pokud jsou útočníci z čelního pohledu rozptýleni, tak z bočního tvoří prakticky jednu lehce zaměřitelnou linii. Útočící pěchota se tak musí bránit čelní palbě obránců v okopech a proti křídelní palbě DZOTů. Ve vojenské mluvě se tomu říká „padnout do křížové palby“.
Je jasné, že samotný DZOT je nechráněný čelně (směrem k nepřátelské frontě) a pokud se k němu protivník přiblíží, je s ním konec. Avšak právě v tomto spočívá jedna z hlavních povinností velitele v boji – organizovat systém palby. Velitel musí rozmístit své palebné prostředky tak, aby byl DZOT kryt palbou dalších palebných bodů před čelním napadením. Další DZOT může být za pahorkem, obsluha dalšího kulometu se rozmístí na přilehlém svahu pahorku, zřídí se minové pole s pozorovatelnou – je mnoho variant.
Sovětský předpis ohledně opevnění PF-43 využívá zkušeností ze sovětsko-finské války 11939-1940 i z prvních dvou let Velké vlastenecké války. Představuje DZOTy pouze křídelního a polokřídelního typu – tj. všechny DZOTy musí být určeny pro vedení křídelní palby.

Image

Dřevozemní kulometné stanoviště odolné konstrukce lze zařadit do kategorie maskovaných kulometných zařízení lehkého typu. Hlavní úkol samotné stavby – chránit obsluhu kulometu před palbou z ručních zbraní, před palbou z velkoážových protitankových pušek a před minomety ráže do 82 mm včetně. Takticky se tento DZOT řadí k „polokřídelnímu“.
Kulometná stavba tohoto typu se jeví jako nejednoduší a nejrychleji zbudovaným typem DZOTu. Čas na jeho zbudování je 96 normohodin. Jinak řečeno, 8 vojáků postaví DZOT za 12 hodin, tedy za půl dne.
Stavba DZOTu začíná vykopáním základové jámy a k ní přidruženému přístupovému okopu. Půdorysně vypadá základová jáma jako kulometný okop pro střelbu ve stoje. Za ní se zajistí kolmé stěny kulatinou o průměru 4 – 8 cm. Výška odlehlé stěny ode dna po vrchní kulatinu je 1,9 m. Parapet pro kulomet má rozměry 1,4 x 1,2 m s výškou 1 m ode dne.

Image
Na obrázku jsou dobře vidět zadní stěny, kulometný parapet a výklenek pro druhého člena obsluhy. Před parapetem se otvírá palebný sektor a jeho rozměry závisí na sklonu svahu a na požadovaném pokrytí prostoru palbou.

Druhou etapou stavby DZOTu je zřízení podlahové stěny, kterou tvoří dvě řady dřevěných stěn a mezerou vyplněnou zeminou. Mezi stěnami je 40 cm. Vpředu se vytvoří střílna 42 cm. Rozměry střílny a výška se určí podle požadovaného úhlu palby. Těchto prací by se již měli účastnit kulometčíci z kulometem, neboť zbraně různých druhů vyžadují různé střílny. Posádka umístí kulomet na parapet a přesně určí palebný sektor a výšku střílny.

Image

Třetí etapou stavby DZOTu je střecha a zamaskování ze všech stran. Od střílny se provede násyp směrem dozadu (dokud to svah dovolí). Tento násep musí být šíře 40 cm.
Pro překrytí se položí dva kmeny (jako pozednice na současných domech) s průměrem 20 cm a na ně se pokládají napříč další kmeny s průměrem 20 cm. Ze slabší kulatiny se zároveň dělá strop nad spojovacím okopem.
Na takto položené kmeny se uloží 10 cm vrstva udusané hlíny jako ochrana před deštěm. Nakonec se stavba zasype tak, aby nad překrytím bylo 30 cm zeminy a 10 cm hlíny. DZOT tedy takto chrání 20 cm výdřevy, 10 cm hlíny a 30 cm upěchované zeminy. Tato vrstvě spolehlivě zaručuje ochranu před 82 mm minou.

Image

Vytvářet ochranu před 120 mm minomety se nevyplácelo. To už by nešlo o opevnění lehkého typu. Výhoda tohoto DZOTu je v tom, že se dal zbudovat rychle a to silami pěšáků a bez použití ženistů, bez použití speciálního nářadí a techniky. Takto zbudovaný DZOT bylo velmi těžké odhalit. A když už došlo k odhalení, ke korekci dělostřelecké nebo minometné palby bylo třeba zajistit telefonní spojení s baterií. A tohle šlo pod přímou palbou, u nepřátelských okopů a vleže velmi těžko. Je jasné, že obránce se jen tak nedíval, jak se minometné výbuchy přibližují k DZOTu, ale snažil se o rychlou likvidaci nepřátelského dělostřeleckého pozorovatele. 120 mm minomet dokázal DZOT zničit včetně posádky a samotného kulometu. Ovšem nebylo jich zas tak mnoho, navíc v místech, kde jich bylo opravdu třeba. A čas běžel. Jak známo, čas pracuje ve prospěch obránce a ne útočníka. Když se tedy podařilo útok zastavit, bylo dále možné přisunout posily a materiál. Nejvíce tedy asi záleželo na tom, jak byl bránící se velitel schopný využít předností těchto bunkrů.
Jak bylo uvedeno výše, stavba trvala 96 lidských normohodin. Z toho tesařské práce zabraly 31 hodin a zemní práce 53 hodin, samotné maskování 12 hodin. Nejlépe se všechno toto dělalo v 8 lidech.
Potřebné nářadí:
- 6 kusé velkých lopat
- 2 velké krumpáče
- 4 sekery
- 1 pila

Potřebný materiál:
- kulatina o průměru 20 cm a délky 2,5 m – 10 kusů
- kulatina o průměru 20 cm a délky 3 m – 15 kusů
Celkem tedy 2,8 kubíků kmenů. Na přípravu a přísun vyčleněno 8,4 hodin.
- Kulatina o průměru 8 cm a délky 4 m (celkem 2,6 kubíků, na přípravu a přísun 8,5 hodin).
- 6 mm ocelový drát – 6 kg
- 22 kusů ocelových skob
- 0,82 m3 hlíny
- 250 kusů drnů.

S vytápěním, větráním, osvětlení, odpočinkovým místem se nepočítalo.
Podle možností se provedly některé doplňovací práce, které se do doby stavby DZOTu nezapočítávaly. Především šlo o náhorní škarpu, která měla odvádět dešťovou vodu, tekoucí z kopce. Poté se uvnitř DZOTu zřizovala záchytná studna nebo drenáže. Dno stavby a kulometný parapet se pokryl prkny, dřevem atp. Nad střílnou se umisťovala protigranátová síť. Ve stěnách se mohly zřizovat výklenky pro střelivo a zásoby vody pro chlazení kulometu.

V závěru je ještě třeba uvést, proč takto doslova primitivní stavba našla během války tak široké uplatnění a proč se ukázala v tak dobrém světle, na rozdíl od silnostěnných DOTů v roce 1941. Příčinou je to, že DZOTy se budovaly rychle, byly jednoduché konstrukce, dokázaly se stavět v místech, kde bylo právě třeba a kde bylo známé postavení protivníka. Dále pro DZOT hovořila skutečnost, že protivník o něm do doby zahájení palby neměl vůbec tušení.
Předválečná opevněná pásma Němci dobře znali. O tom svědčí německé mapy, kde jsou zakreslena prakticky všechna sovětská opevnění v opevněných pásmech, jejich palebné sektory, mrtvé zóny a trasy bezpečného ústupu. Existují například i fotografie Rybnického opevněného pásma, kde jsou šipkou označeny všechny bunkry, jejich typy (Informace pořízeny z rumunského pozorovatelského stanoviště na břehu Dněstru). Ovšem to je již jiné téma

Zdroj:
http://www.saper.etel.ru/fort/dzot-c.html


  
Matej
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/10/2011, 14:14  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

dobre spravene aj clanok mne sa to paci dobre si to spravil


  
private_joker
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/10/2011, 14:44  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

dômyselné zariadenie. Až primitívne jednoduché no účinné. Zaujímalo by ma, kto prišiel na finálnu podobu bunkru.


  
Matej
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/10/2011, 20:32  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

no aj mna


  
miracles
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 29/10/2011, 11:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Dobrý článoček a zaujímavý.


  
Werwolfin
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 4/11/2011, 17:13  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Zaujímavé.


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

75421 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1597s ][ Queries: 19 (0.0154s) ][ Debug on ]