Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/1/2008, 09:18  Předmět:  KV-1 Odpovědět s citátemDolůNahoru

KV-1


V říjnu roku 1938 navštívila Kirovský závod v Leningradu skupina studentů pětileté univerzity vojenské akademie mechanizace a motorizace Rudé armády, aby zde provedla a zkonstruovala svůj projekt diplomové práce. V závodě SKB-2 (Kirovský závod) skupina inženýrů zabývala vývojem třívěžového tanku SMK (Sergej Mironovič Kirov). Hlavním inženýrem a vedoucím projektu byl A.S.Jermolajev. Leningradský závod zkušebního průmyslu (č.185) ještě v té době zpracovával projekt dalšího těžkého tanku T-100 (ale o tom jindy). Inženýři se spolu se studenty rozhodli zahájit práce na projektu tanku, jež bude mít pouze jednu věž a základní parametry převezme od již rozpracovaného SMK. Během prací vzniklo velké množství problémů, například s převodovkou.
V té době na tankodromu v Kubince probíhaly testy československého tanku S-2a, který vedení Rudé armáda ne zrovna seriózně získalo. V Kubince bylo několik lidí z vedení Kirovského závodu a ti se s „čechem“ seznámili. Nakonec bylo do Leningradu přivezeno mnoho zajímavého materiálu a práce pokračovaly.
V prosinci 1938 při zasedání hlavního vojenského štábu pohlaváři shlédli projekt tanku SMK, který potvrzoval zhotovení stroje dvouvěžové varianty. Předpokládalo se vyrobit dva prototypy. Na tomto zasedání přítomný zakladatel SKB-2 Ž.Kotin a ředitel Kirovského závodu I.M.Zalchman navrhli vyrobit místo druhého prototypu SMK jednověžový těžký tank. Nutno dodat, že v té době armáda s inženýry a konstruktéry vedla spory o koncepci těžkého a středního tanku.
Armáda chtěla mít mnohavěžová monstra a konstruktéři navrhovali jednodušší jednověžové verze. Kdo měl pravdu, ukázal až čas. Hlavní vojenský štáb přijal takové řešení, kterým uložil vyprojektovat a zhotovit tank přiměřený technickým požadavkům a druhý stroj SMK.
Závěrečné schválení a povolení stavby tanku bylo potvrzeno rozhodnutím Výboru Obrany při Sovětu národních komisařů SSSR č.45 a to s platností od 27.února 1939.
K pracím na projektu takového stroje, nazvaného KV (Kliment Vorošilov) Kirovský závod přistoupil dne 1.února 1939, tedy ještě před rozhodnutím komise. Jako základ tedy posloužil stroj SMK. Jako základní materiál posloužila diplomová práce posluchačů Vojenské akademie mechanizace a motorizace, kteří byli v březnu 1939 po složení závěrečných zkoušek povolání na práce do závodu SKB-2. Práce na tanku probíhaly rychle. 9.dubna byla postavena maketa a 1.září 1939 byl tank sestaven a byl zkoušen jeho chod.
KV převzal od SMK základ ochrany trupu, konstrukci optických prvků, prvky převodového ústrojí, atd. Do tanku byl osazen dieselový motor V-2. Upustilo se od osazení kulometu DT, jak ovšem bylo předvídáno, neboť když byly ve věži umístěny dva kulomety DT, tak už tam nezbývalo více místa pro posádku. Na stroj KV byly umístěny dvě zbraně, a to 76mm a 45mm kanón.
5.září byl tank dopraven do Moskvy, kde byl dne 23. Září předveden vládě. 8.října se stroj vrátil do Leningradu a byl podroben testům. Testy byly z důvodu začátku Rusko – Finské (zimní) války ukončeny a stroj KV byl zařazen spolu se strojem SMK a T-100 na frontu k 91.tankovému praporu 20.těžké tankové brigády. Několik těchto zkušebních modelů se účastnilo bojů na Kralejské šíji. První boj stroje podstoupily dne 17.prosince 1939 při pokusu o průlom Chottinenského opevněného pásma Mannerheimovi linie. Tank SMK byl během této akce vyřazen z provozu najetím na minu a byl opuštěn posádkou. Tank KV se ukázal v mnohem lepším světle, avšak velmi rychle se ukázalo, že 76,2 mm kanón L-11 je pro boj s bunkry slabý. Ve velmi krátké lhůtě byl rozpracován a postaven tank KV-2 s velkou věží a 152 mm houfnicí M-10. 5.března 1940 byly tři stroje KV-2 odeslány na frontu.
Ještě před tím byl hned po příchodu na frontu z tanku KV demontován 45mm kanón, který zabíral příliš mnoho prostoru a posádce znemož�?oval práci. 19.prosince 1939 podepsal Molotov rozhodnutí č.443, kterým byl vysloven souhlas s přijetím tanku KV do výzbroje Rudé armády. A to všechno tehdy, když zkušební stroj najezdil pouhých 650 km.
V květnu 1940 byl výrobní plán strojů KV upraven z 50 kusů na 200 kusů. Automobilová a tanková správa Rudé armády byla nespokojená s tím, že stroj neprošel kompletními testy, neboť u již vyrobených strojů vznikalo mnoho mechanických závad. V důsledku tohoto bylo nutno provést plnohodnotné státní zkoušky, které byly zahájeny v květnu 1940 na tankodromu v Kubince u Moskvy a v Leningradu.
Na konci 2648 km dlouhé prověrky bylo u stroje objeveno mnoho důležitých nedostatků v převodovém ústrojí, pohybové části stroje a v motoru. Inženýři Kirovského závodu doporučili zastavit výrobu do odstranění nedostatků. S tímto návrhem Sovět národních komisařů a Ústřední výbor Celosvazové komunistické strany nesouhlasil a požadavek zvýšení produkce tanků byl uhájen. Ve výsledku tedy kvalita padla za oběť množství. Během roku bylo toto řešení krvavě zaplaceno. Pro výrobu tanků KV byl určen Čeljabinský traktorový závod.
Na konci roku 1940 se na stroj místo kanónu L-11 začal montovat kanón F-32 Gorkovského závodu č.92. To byla také první modifikace stroje KV, známá jako KV-1, model 1940.
Plán na rok 1940 předpokládal také vývoj nových modelů tanku KV. Například 1.listopadu bylo předpokládáno vyrobit dva KV s pancířem o síle 90 mm: jeden s kanónem F-32 a druhý s 85 mm kanónem a do 1.prosince vyrobit ještě dva KV se 100 mm pancířem a stejnou výzbrojí. Tyto tanky byly postaveny a dostaly označení KV-3 (objekt 220, 221, 222).
Plán výroby na rok 1941 předpokládal 1200 takovýchto strojů. Z toho bylo 1000 (400 kusů KV-1; 100 kusů KV-2 a 500 kusů KV-3) v Kirovském závodě a 200 strojů KV-1 v Čeljabinském traktorovém závodě. Avšak porážky Rudé armády v prvních měsících Velké vlastenecké války vnesly do výroby korekce a zejména k výrobě stroje KV-3 nebylo přistoupeno. Co se týče výroby KV-1 v Čeljabinském traktorovém závodě, tak do 22.června tam bylo vyrobeno jenom několik strojů. Celkem bylo v roce 1940 vyrobeno 243 strojků a v prvním pololetí 1941 to bylo 393 strojů.
Trup tanku se svařoval z válcovaných pancéřových plátů. Věž byla vyráběna ve dvou variantách – svařovaná a litá. Maximální síla pancíře svařovaných věží byla 75 mm a litých 95 mm. V roce 1941 byla síla pancíře dotažena na 105 mm. Na tancích prvních verzí byla pancéřová ochrana posilována 25 mm štíty, které se na boky a na věže šroubovaly. Není jasné proč se tak dělo, neboť v roce 1941 byl pancíř tanku KV i tak předimenzovaný.
Do tanku byly montovány dieselové motory V-2K, chlazené kapalinou. Výkon byl 600 koní. Tento motor se od V-2 lišil (V-2 byl používán u T-34). Na jaře 1941 bylo pod vlivem německých propagandistických filmů přijato řešení opatřit tank KV přídavnou zbraní. Tak se objevil tank, který v poválečné literatuře dostal označení KV-1e. Toto označení byl výplod spisovatelů, ale v oficiálních dokumentech té doby nesl tank označení KV-1 s dopl�?kovou zbraní.
Po schválení stroje dne 22.července 1941 měla Rudá armády ve výzbroji 639 tanků KV. V druhém pololetí 1941 výroba tanků KV v Kirovském závodě značně vzrostla. K výrobě mnohých dílů a agregátů byly určeny takové velké leningradské podniky, jako například Ižorský a Metaličjeskij závod, závod „Ruský diesel“ a další. V podmínkách blokády však byla hromadná výroba těchto a jiných strojů nemožná a proto od července do prosince se v několika etapách výroba evakuovala do z Leningradu do Čeljabinska. 6.října byl Čeljabinský traktorový závod přejmenován na Kirovský závod Národního komisaře. Čeljabinský závod zůstal jediným podnikem, který vyráběl těžké tanky téměř do konce války.
V roce 1941 tank KV mohl zničit jakýkoliv tank Wehrmachtu a sám zůstával pro tanky protivníka nezdolný. To potvrzuje několik unikátních faktů, kdy jedinečný KV po dlouhou dobu plnil úkol zadržovat celé sestavy Němců. Jediný KV-1 tak například zaujal pozici na silnici u města Ostrov a zadržoval celé dny a noci postup Němců na cestě k Leningradu. Na tomto místě posádka zlikvidovala 7 německých tanků, baterii protitankových děl, jeden 88mm kanón, několik nákladních automobilů a obrněných transportérů. Nakonec byl tank zničen zásahem z 88mm kanónu.
Na základě tohoto příběhu vzniklo mnoho mýtů a jeden z nich byl o nezničitelnosti stroje KV. Prakticky na základě těchto mýtů němečtí důstojníci rozhodovali a tím se dopouštěli chyb, které pak svalovaly na podivné ruské mýtické tanky.
Například velitel 4.tankové divize Freiherr von Langermann ve svém hlášení o bojích pod Orlovem uvedl: „V těchto bojích v naší kompanii na východě jsme pocítili absolutní převahu ruských 26. a 52. tunových tanků nad našimi PzKpfw III a PzKpfw IV. Ruské tanky se často postavily do půlkruhu a pálily ze svých 76,2mm kanónů ze vzdálenosti 1000 metrů s neutuchající energií a přesností.“
Při bližším prozkoumání dojdeme k závěru, že se Langermann dopustil několika závažných chyb, které vedly k tomu, že útoky ruských tanků „nachytaly“ jeho svazky zcela nepřipravené a v koloně při přesunu. Nenadálý útok na kolonu mohl vzniknout pouze tehdy, kdy velení divize totálně zanedbalo průzkum a bojovou ochranu svazků. Normálně pracující a organizovaný průzkum by zjistil postavení protivníka, ale toto se ve výše uvedeném případě nestalo a aby von Langermann zamaskoval svou chybu, tak psal o mýtech a nezranitelných ruských tancích s „neutuchající energií a přesností“.
A takových případů jsou spousty. Také sám Heinz Guderian ve svých „Vzpomínkách vojáka“ psal o tom, že „poprvé se projevila prudká převaha ruských tanků T-34“ třebaže do bojů u Minska Guderianovy tanky nemohly narazit na jediný stroj KV nebo T-34. Tehdy ale šlo pro Němce zatím všechno skvěle a Guderian také psal, že „Sovětský tank T-34 je typickým příkladem ostatní bolševické techniky“. Rusům tedy stačilo jen překvapit protivníka a hned se objevila ona „prudká převaha protivníka“.
Bojové ztráty tanků KV byly způsobovány zejména zásahem ze 105mm houfnice, která ovšem neprorazila pancíř, ale používala se na ničení pásů. Dále to byl 88mm protiletadlový kanón, který dokázal prorazit pancíř pouze s přímým zamířením, tedy odkrytý. Velké množství strojů však bylo vyřazeno z boje díky mechanickým závadám. A pokud Rudá armáda v ten čas ustupovala, nechávala za sebou nenávratně ztracené stroje.
Zde je několik příkladů z autentických zápisů:
"10. tanková divize 15.mechanizovaného oddílu ztratila v srpnových bojích 56 strojů z celkového počtu 63 kusů KV. 11 tanků bylo ztraceno v boji, 11 bylo nezvěstných a 34 bylo opuštěných pro poruchu.
8. Tanková divize měla z 50 strojů KV ztráty 43 kusů. 13 jich bylo zničeno v boji, 2 uvázly v močálech a 28 strojů bylo opuštěno pro poruchu.
V červenci 1941 sjel z výrobního pásu první KV-1, model 1941. Od svého předchůdce se tento stroj nejvíce odlišoval novým kanónem 76,2mm ZIS-5. Na tank byla umístěna nová věž, třebaže jich bylo nedostatek. Část strojů tedy byla vybavena původní svařovanou věží a kanónem F-32. V roce 1942 byly všechny stroje přezbrojovány zbraní ZIS-5 a byla také přetřásána myšlenka výzbroje tanku kanónem F-34, který byl umísťován na střední tank T-34. Takže jak u T-34, tak u KV byla rozpracována nová litá věž, která se i lépe vyráběla. Tank vezl zásobu 135 střel do kanónu a 2772 patron do kulometu.
Co se týče ukořistěných strojů, tak ty Němci využívali zejména na východní frontě a v roce 1942 při útoku na Maltu německé velení zvažovalo možnost poslání roty ukořistěných tanků KV-1.
Celkem bylo vyrobeno 4775 kusů KV-1 a 1470 kusů KV-1S. Stroje měli různé radiové vybavení: 71-TK, 71-TK3, TP-2-4, TPU-2, TPU-4-bis, TPU-4R, TPU-3-bisF a TPU-4. Stroje ukořistěné němci byly označeny PzKpfw 753. Některé stroje byly vybaveny kanónem 75mm KwK L/48.
V roce 1942 začali konstruktéři práce na verzi stroje s lehčím pancířem, který byl blízký stroji T-34. Nový tank dostal označení KV-1S. Na bázi stroje KV byl postaven ještě plamenometný tank s 45mm kanónem – KV-8 a ještě několik dalších experimentálních strojů (o těchto strojích příště).
Slabá technická úrove�? motorů, špatné rozmístění posádky, špatné optické přístroje – to vše byly základní nedostatky stroje KV-1. Dalším velkým problémem se jevila špatná a zanedbaná příprava posádek. Zatímco ve zkušených rukou dokázal KV-1 velké věci, v rukou nezkušené posádky byl neškodný. Například poručík Zinovej Kolovanov (1.tanková divize) dokázal během jediného boje zlikvidovat 22 německých tanků a poručík Semjon Kolovanov (15.tanková brigáda) zničil 16 tanků a 2 obrněná vozidla.

Další tanky série KV:
KV-1 těžký tank hmotnosti 46-48 t, vyzbrojen 76mm kanónem, vyráběn byl sériově
KV-2 těžký tank, vyzbrojen 152mm houfnicí, vyráběn byl sériově
KV-220 těžký tank, přelomový model o váze 63 t, vyzbrojen 152mm houfnicí, pokusný stroj nasazen v boji
KV – 222 těžký tank s pancířem 90-105mm, hmotnost 51 t, vyzbrojen 76mm kanónem, pokusný stroj nasazen v boji
KV-3 (objekt 223) těžký tank do 75 t, plánované vyzbrojení 107mm kanónem F-42 a ZIS-6, zhotoven s věží KV-, pokusný stroj nasazen v boji
KV-4 (objekt 224) projekt těžkého tanku od 85 do 105 t
KV-5 (objekt 225) projekt 100 t tanku, vyzbrojení 107mm kanónem ZIS-6
KV-6 (objekt 226) těžký chemický tank
KV-7 (objekt 227) dvě varianty bezvěžového tanku KV, ve výzbroji dva kanóny 76mm nebo 3x 76mm kanón a 2x 45mm kanón
KV-8 (objekt 228) plamenometný tank
KV-9 (objekt 229) těžký útočný tank vyzbrojen 122mm houfnicí
KV-10 (objekt 230) rozpracován na papíře
KV-11 (objekt 231) O něm panují nejasnosti, byl rozpracován na papíře
KV-12 (objekt 232) Těžký chemický tank
KV-13 (objekt 233) střední rychlostní tank s těžkým pancéřováním
KV-14 (objekt 236) Těžké samohybné dělo, známější než SU-152, vyráběn sériově
KV-1S (objekt 238) Lehčí varianta KV s novou převodovkou, vyráběn sériově
KV-8s (objekt 238) varianta plamenometného stroje KV-8 na podvozku KV-1S, vyráběn sériově
KV-85 (objekt 239) KV-1S s věží tanku IS-1, vyráběn sériově

Image
Komisař Grišin s posádkou stroje KV-1. 108.divize, Brjanský front, září 1941.


Link


Image
Image
Image
Image

Další velké množství fotek najdete: ZDE - KV-1
Naposledy upravil hoblik dne 30/1/2009, 22:12, celkově upraveno 4 krát
  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/2/2008, 23:04  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Na konci článek doplněn o nějaké to video.


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 16/6/2008, 13:21  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Nu, něco sem dodám. KV - 1 ničí Pz IV

Image

Chybička se vloudila, aneb řidič by měl přestat chlastat

Image

Že by práce flaku 88?

Image

Posádka do bláta zapadlého KV-1 nastupuje do zajetí


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 25/3/2012, 12:03  Předmět:  Re: KV-1 Odpovědět s citátemDolůNahoru

hoblik napsal:


Jediný KV-1 tak například zaujal pozici na silnici u města Ostrov a zadržoval celé dny a noci postup Němců na cestě k Leningradu. Na tomto místě posádka zlikvidovala 7 německých tanků, baterii protitankových děl, jeden 88mm kanón, několik nákladních automobilů a obrněných transportérů. Nakonec byl tank zničen zásahem z 88mm kanónu.
]Tak jenom chci článek trošičku doplnit ,v jednom časopisu jsem se dočetl ,že onen jediný tank KV 1 dne 23.června 1941,tedy den po napadení SSSR,blokoval více než 30 hodin část středu 6.pancéřové divize u města Ostrov,ta se snažila projít jedinou přístupovou cestou obklopenou neprostupným lesem a močály směrem k Leningradu.Úspěchy tohoto tanku jsou trošičku jiné než uvádí hoblik,ale to je celkem šumák.V časopisu jsou uváděny ,že onen KV 1 zničil 12 nákladních aut,dvě protitanková děla ráže 50mm a na vzdálenost 900 metrů zničil jeden obávaný flak ráže 88 mm.V noci se bojující tank pokusila zničit německá ženijní jednotka ,která chtěla tank vyhodit do povětří ,ale ani to se nepovedlo ,Němci byli zahnáni palbou s kulometů.Pálily po něm i Panzer III,ale bylo to něco jako jít s brokama na slona-bez výsledku.Nakonec onen KV zničili Němci lstí,když pozornost osádky tanku upoutala skupina Panzer III ,která se tam promenádovala ,aby Rusy upoutala.Mezitím Němci přitáhli 88 milimetrový kanon,posádka tanku ho nezpozorovala .Kanon tank několik ranami zasáhl.I po zásazích a znehybnění tanku bojovala osádka ručními zbraněmi až do konce .Nakonec byl KV 1 zničen až vhozením výbušnin do věže.Po ohledání vraku němečtí vojáci s úžasem zjistili ,že ze 7 vypálených střel z oné osmaosmdesátky pouze 2 prorazily pancíř ,zbylých 5 se pouze odrazilo.
Tak toliko z časopisu

Škoda že se nepíše něco víc o osádce.Myslím že tento případ byl na Zlatou hvězdu.

Jenom bych chtěl dodat ,že podobných akcí ,kdy malá skupina tanků KV zadržovala postup mnohem početnějšího nepřítele, bylo více.


  
Střelec
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/3/2012, 09:31  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Koukam na ten "zapadlej" tank - evidentně jde o T-34, varianta "mikymaus". Co se týká úspěchů KV-1, když posádka použila hlavu - zkusím vykopat to jediný číslo "Tankomastěra", který mám. Je tam detailně o tom, jak jeden týpek vykydlil v bažinách celou německou kolonu. Pokud to najdu, zkusim to zpracovat....


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 26/3/2012, 10:22  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

No tak na to se těším střelče,docela jsem zvědav. Cool


  
Střelec
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 27/3/2012, 09:48  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Originální článek je dost zmixovanej guláš, budu to muset roztřídit a vlastní akci a "profesní" životopisy posádky. V originálu je přimíchanej i neslavnej osud "Muzea obrany Leningradu"....


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 29/3/2012, 11:52  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Perfekt!!!!!
"Tankomastěry" jdou stáhnout z netu. Že bych se vykašlal na chvíli na filmy a zkusil tyhle starý ruský časopisy??


  
wanike
Momentálně zabanován
GefreiterZaložen: 25. 01. 2021
Příspěvky: 1408

225.00 Sigidolar

blank.gif
PříspěvekZaslal: 26/1/2021, 16:12  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

любв134.1PERFBettрабокороБожкDiciMidnJeweBanjИсачтексMiseMoonШвейначиИллюпробHerbКорибюйчГутн
ДубрИллюКаныCarpЛитРСвирСергГоваслужПарфДмитИванБожеГрекAlexRudyчитаKathматенедуlegeКршеПине
РыбииллюМодеRogeWestлириязыкKarlFallSelaElegкомпКулизамкСодеиздаEmilXVIIслужобреФлорБолиАлек
NormРозеRichдеятCircPaliSpliПолиMaycМалыназвВершчитаЗевипомоКондHearмикрспецMariIntrЭрдеНена
ZoneAlbeZoneZuckZoneImmoТараВебеБарбЛернZoneZoneрассZoneМерзПоляСобоZoneZoneZoneZoneНитопроц
СодеперифарфAudiTobiAdobElecIstvWindскейстекBookDoor7867DaliРоссправ(олоAutoвекаШри-МосеHard
CleasoftинстакадsteaГонкВысоWindwwwrAliaязыкPhilhappCartPediдружСамаКузыЛитРпредЛитРTeneХрус
ЛитРоконФейнИллюВаллЗалеМаслПоляPartКарпПоляАндрWindLadyJerrРаспНикоBermMicrHAIRписаКондавто
ЛагисадоWilhПогоПлутEnioБержDennЖукоавтоРадоВализаняТитоОвсяЕгорБезогрупAlleСхирВороAudiAudi
AudiAgaiPetepagaJacqMemoStreБескФомиучитAlleСокоавтоtuchkasМихаосно


   OfflineOsobní galerie uživatele wanikeZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

76180 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.2603s ][ Queries: 19 (0.0663s) ][ Debug on ]