Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2011, 10:21  Předmět:  Pochod smrti vězňů z Johanngeorgenstadtu Odpovědět s citátemDolůNahoru

Při shánění podkladů k mé knize narážím na různé zajímavosti, které by neměli být zapomenuty. Zde je jedna z nich a jedná se o popis jednoho z mnoha transportů smrti, sepsaný ihned po skončení války. Myslím, že je třeba tato události stále připomínat.

Pochod smrti vězňů z Johanngeorgenstadtu


Jde o opis článku z novin „Lidová demokracie r.I, číslo 42“ ze dne 28.června 1945. Jde o předběžnou úřední zprávu Zemského národního výboru v Praze.

Dne 16.4.1945 vyšel z koncentračního tábora Johanngeorgenstadt transport politických vězňů, celkem 822 internovaných. Byli to Rusové, Poláci, Francouzi, Čechoslováci (asi 16), Jihoslované, Angličan, Belgičan, Holanďan, Kanaďan a Novozélanďan. Podle rozkazu dostali potravu jen na jediný den. Místem určení byl Terezín. Cesta z Johanngeorgenstadtu do Lovosic trvala 20 dní, od 16.4 do 6.5. Vedla přes Karlovy Vary, Doubí, Tepličky, Dochov, Lubenec, Blatno a Dolánky. Na místo došlo jen 28 lidí. Ostatní byli postříleni, nebo zemřeli hlady. Transport byl veden SS-Hauptsturmführerem Kolatschewitezem a provázen strážnými SS-many Finkem, Vogtem a Geidem, obávanými mučiteli z koncentračního tábora. 17.4 přibyl transport na nádraží v Nové Roli u Karlových Varů, kde byl t.č. také ženský tábor, jehož velitel Obersturmführer Fock z Flosenburgu odmítli příšedší přijmout. Vězňové zůstali tedy ve vlaku. K večeru téhož dne odvezl odtud zvlášť pro transport určený hrobař (vězeň) Schmidt asi 42 mrtvé na 2 vozech koňmo tažených. Mrtvoly byly pohřbeny u východní části ženského tábora v Nové Roli do společného hrobu, kde již dříve byly pochovány oběti ženského tábora. Nové Roli zůstal transport asi 2 dny. Zde SS-mani Fock, Geide a Fink zastřelil 9 vězňů.

Zastávka na cestě smrti
Třetí den, 19.4, pokračoval transport pěšky směrem přes Doubí na nádraží Karlovy Vary – Přehrada, kam dorazil k večeru a na prostranství před nádražím se utábořil. Lidé byli bez jídla a tak vyčerpáni cestou, že nebyli schopni dalšího pochodu. Zde SS-mani zastřelili asi 30 – 40 vězňů. Na této zastávce cesty smrti zůstalo z transportu Johanngeorgenstadtu 156 obětí, jež byly pohřbeny na druhý díl karlovarského hřbitova, tzv. židovského. Současně s tímto transportem procházely však Karlovými Vary dva jiné transporty: ze Zwickau a Lengensfeldu, 900 a 1100 vězňů, a tak se stalo že zde bylo pohřbeno celkem 250 až 300 vězňů. Byli pohřbíváni v noci. Tři z vězňů, kteří byli určeni k hrobařské práci, byli u hrobu zastřeleni. Zde jednoho, ještě živého, našel správce hřbitova František Weis. Odešel od něho a nechal ho zemřít, protože, jak vypověděl, nemohl se na něho dívati. Na nádraží Karlovy Vary – Přehrada byly povolány povozy z nedaleké obce Lobí, k odvezení mrtvých. Mezi kočími, kteří převáželi mrtvé – převážně polské a francouzské národnosti, je kočí Antonín Sedlák. Přesně ví, že na voze bylo mnoho krve zastřelených vězňů. Jeho zaměstnavatel, Ferdinand Weltera z Doubí udává, že když jeho manželka podala jednomu vězni dva kousky knedlíků, přiskočil Wolkssturmmann František Richter, zaměstnaný u fy Epiag v Doubí, obrátil karabinu a udeřil vězně tak, že druhého dne byl nalezen ve stodole mrtvý.

Pochod na Bochov
Ze zastávky Karlovy Vary – Přehrada pokračoval transport op státní silnici do Tepliče, kdy byl ubytován ve staré továrně v opuštěném táboře ruských zajatců. Byly zde ještě 4 žijící ženy a 3 mrtvoly. V Tepličkách se zdržel transport asi 48 hodin. Přibylo dalších 18 obětí, zastřelených SS-many. Jejich hrob je u severní části továrny. V tomto táboře našli vězni trochu sušené zeleniny a bramborů, avšak když chtěli jísti, museli nastoupiti k dalšímu pochodu, směrem na Bochov.
Do Bochova došli týž den , 27.4. a byli ubytováni ve stodolách na obvodu města. Hladem a vysílením padlo tu 20 lidí, za táboření přibyli další, počet stoupl na 60 – 70 mrtvých. Byli pohřbeni za Bochovskou hřbitovní zdí. Sami zástupci města všude dbali toho, aby mrtví vězňové nebyli pohřbeni do země posvěcené, hleděli uložiti oběti na odlehlá místa jejich hroby zamaskovali. V Bochově obdrželi vězni trochu brambor a zeleniny od místních lidí. Na přání obecního tajemníka Viléma Ullmanna odešel transport již druhý den dále. Zmožení, zesláblí lidé klesali již za samým Dochovem. U silnice byli nalezeni 2 mrtví, asi 500 m dále 4 mrtví. První dva byli uloženi do zvláštních hrobů vedle silnice , druzí 4 pak do společného hrobu v blízkém lesíku.
Z Bochova odešel transport 28.41945 směrem na Lubenec. Při pochodu obcí Budov měl transport další 4 mrtvé, kteří byli předáni starostovi obce. Nechal je uložiti pod vrchem Mühlbergem.

Hromadné hroby
Transport šel dále do Lubence, za ním bylo přivezeno dalších 18 zemřelých a zastřelených v okolí obce Libkovic. V této obci hrob není. Do Lubence došel utrmácený průvod 28.4.1945 večer a již při příchodu bylo 28 mrtvých. Starosta obce nebyl přítomen a tak jeho zástupce Ant. Tregner měl opatřiti z rozkazu Kolatschewitcze jídlo a ubytování a místo pro hromadný hrob. Ten našel Tregner a vedoucí propagandy Karel Zöbisch, oba místní Wolkssturmmanni. Zöbisch vypovídal, že druhý den po příchodu transportu slyšel u hrobu střílení. Šel se tam podívat a viděl asi 14 zastřelených vězňů. Zde má býti asi sto mrtvých. Hrob má rozměry asi 8 x 3 m. Svědek Stanko Ramčovič, který pracoval jako zemědělský dělník v obci Libkovicích vypovídal, že dne 29.4.1945 šel dopoledne z Lubence a slyšel ve směru hrobu střelbu z automatické pistole, nejprve 6, potom 8 ran. Postavil se na silnici tak, aby viděl na místo střelby. Pozoroval, jak do jámy byla házeny mrtvá svlečená těla. Ten den prý se střílelo v těchto místech až do večera.
Zbylí vězni šli z Lubence směrem k Žihli. U obce Maloměřice transport zastavil k odpočinku v lese. Starosta obce Maloměřic František Heinz slyšel ten den v lese střelbu a když se šel přesvědčit, uviděl tábor zbědovaných ubožáků v pruhovaných šatech. Na zemi leželo 6 mrtvých. Po odchodu transportu našel Heinz u lesa v pískovém lomu hrob. Z vlastního popudu nechal jej vykopati dvěma dělníky polské národnosti a mrtvá těla převezl k hřbitovní zdi v Maloměřicích. Toto provedl ještě za okupace – je to jediná výjimka , kdy starosta Němec se tak zachoval k obětem křížové cesty.
Cílem transportu byla nyní obec Blatno, okres Žlutice, kde se transport utábořil na nádraží. Zde opět kosila smrt – hladem, vysílením, kulkami SS-manů. Za zdí blatenského hřbitova jsou dva hromadné hroby. V prvém je 15 mrtvých, ve druhém 25 mrtvých. Místo bylo těžko zjistitelné, je v křoví.
Útrapy se stupňovaly cestou na obec Blatno, kde se transport utábořil na nádraží. Opět padali lidé vyčerpáním, byli stříleni – za hřbitovní zdí. Na dalším pochodu těsně za obcí zastřelil SS-mani jednoho z vězňů který je uložen v silničním příkopu blatenským hrobařem Františkem Voigtem, který pomáhal při hromadném uložení mrtvých u blatenského hřbitova. Další tři mrtvý jsou v katastru obce Veličína na cestě do Žihle. Všichni byli zastřeleni, hroby jsou u silnice. V Pastuchovicích jsou dva hroby: v prvém jedna oběť a v druhém jedenáct. Tyto hroby byly starostou obce Čížkou ohraničeny dřevěným plůtkem.
V Žihli, kam transport směřoval, byl tehdy velký tábor přeplněn, proto byl dán rozkaz k dalšímu pochodu na nádraží do Blatna. V Žihli je největší hrob. Má v něm býti uloženo třistapadesát mrtvých.

50 mrtvých za jeden den
Po návratu na nádraží v Blatnu byl transport naložen do vagónů a dojel do Kštic, okres Podbořany. Zde zůstal dva dny. Prvý den bylo 50 mrtvých. Byli zahrabáni ve dvou hromadných hrobech v katastru obce Kaštice mezi chmelnicemi v lomu. Druhý den bylo zastřeleno 29 vězňů, kteří byli místnímu vedení označeni jako zločinci. Také ti jsou pohřbeni v hromadném hrobě nedaleko dvou předchozích. Před odjezdem transportu byl uvědoměn starosta obce Adolf Böhm, že na nádraží leží 25 mrtvých. Nechal je odvézt na hřbitov do Pšova, okres Podbořany. Správce hřbitova Karel Parles nejen že zakázal, aby místem konečného klidu vězňů byl hřbitov, ale i půda vedle hřbitovní zdi. – Teprve po zásahu něm. Četnictva byli zde pohřbeni. Přesto si však správce Parles stěžoval na okresním úřade v Podbořanech. Sv jednání při výslechu popřel , byl však usvědčen Rudolfem Höllem, kterému osobně pohřbení vězňů zakázal.
Další hrob se dvěma mrtvými je u železniční trati z Plzně do Duchova v katastru obce Dolánky, okres Podbořany. Tito mrtvý byli vyhozeni z vlaku. Mrtvé pohřbil pšovský hrobař Josef Oswald.
Z Kštic pokračoval průvod do Lovosic, odkud 6.5.1945 prchli SS-mani do Německa. Mrtví z posledního úseku cesty byli zpopelněni v krematoriu v Litoměřicích.
Z transportu odbaveného 16.4.1945 z Johanngeorgenstadtu, z 822 bezbranných, hladových lidí mělo dojeti do Lovosic jen 28 vězňů. Během transportu z Karlových Varů bylo celotýdenní dávkou vězňů 100g chleba na osobu. Bochník vážící 2 kg byl rozdělen na 20 dílů. Cestu smrti z koncentračního tábora značí 22 hrobů. Nelidské týrání vězňů, jejich popravy mají na svědomí SS-mani Vogt a Fink. Fink je zajištěn v pražské věznici na Pankráci. Podle jeho výpovědi sám zastřelil asi 300 vězňů.

Článek dále uvádí:
Předběžná úřední zpráva Zemského národního výboru dále praví, že SS-man 52letý V.Finke z okresu Nejdek a SS-manem byl jmenován již 13.srpna 1939. Po absolvování výcviku v Oranienburgu byl přemístěn již v r.1941 do koncentračního tábora jako dozorce politických vězňů ve Flossenbürgu, odtud pak do Johanngeorgenstadtu. Lékařská komise za účasti zahraničních kruhů a našich novinářů bude otvírat hroby. Celý svět se může na vlastní oči přesvědčit , co prováděli nacisté za aktivní účasti našich Němců v předvečer konce války. Mezinárodní veřejnost nám pak jistě dá za pravdu , že deportace Němců z našeho státu není aktem msty, ale jen aktem spravedlnosti.


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2011, 11:20  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Mám dotaz. Kde to je ten Johangeorgenstadt (nebo jak se to píše)?


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2011, 11:32  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Je to přímo na hranicích s ČR (u Horní Blatné).


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2011, 12:15  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Aha. Dík.


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2011, 12:41  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Tak jsem nyní zkusil jet po "virtuální" trase na mapách ze seznamu.cz a jde to bezvadně! Jinak nějaký nadšenec si klidně může udělat túru a pořídit pár fotek z trasy, popřípadě doplnit článek - tento je z r.1945 a jistě lze dohledt další info.....


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

59197 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.2508s ][ Queries: 19 (0.0594s) ][ Debug on ]