Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 16/6/2016, 22:00  Předmět:  Singapur Odpovědět s citátemDolůNahoru

Fort Siloso, okupace Singapuru a tak dále
(zápisky z cest)

Singapur je malý městský ostrovní stát v jihovýchodní Asii. Sice malý rozlohou, ale velký svým významem. Patří mezi nejvyspělejší světové ekonomiky, kvalita života je často hodnocena jako nejvyšší na světě a v této malé republice vládne všudypřítomná čistota a pověstný pořádek. Přerod pralesa a mangrovových bažin v ultramoderní stát probíhal po velice zajímavé trajektorii.

Image


Moderní dějiny Singapuru se prolínají s koloniální epochou. V letech 1819-1824 se toto ostrovně pralesní bažinaté území stalo britskou kolonií a Východoindická společnost zde začala budovat přístav a obchodní stanici. Jeho význam rostl s pokračující výrobou gumy v dnešní Malajsii, rostoucím obchodem s Čínou a také tím, že přístav byl prohlášen za svobodný, na rozdíl od např. Manily nebo Jakarty, kde se platila cla a vysoké poplatky. Jeho význam dále značně posílilo otevření Suezkého průplavu v roce 1869. Populace násobně rostla se všemi pozitivy i negativy. Na ostrov přicházely za obchodem a příležitostí lidé různých původů z různých koutů světa (zejména číňané, indové, arméni, židé, evropané, američané, japonci, arabové). Rostl i strategický význam, ostrov a lidé na něm žijící bohatli. Vzhledem ke strategickému významu ostrov a přístav bylo nutné chránit a v polovině 19. století začaly růst první fortifikace, zejména na výhodně položeném ostrově Sentosa, který chrání přístup do singapurského přístavu v zátoce Keppel. Na tomto poměrně dlouhém ostrově postupně vznikaly fortifikace Fort Siloso, Fort Serapong, Fort Connaught a baterie na pahorku Mount Imbiah.

Pohled z Fort Siloso na přístav:

Image


První Světová válka se Singapuru prakticky nedotkla ale po ukončení války britská vláda rozhodla o významném posílení obrany ostrova. Japonci se však posléze ukázali jako zdatnější protivník a události okolo pádu Singapuru a jeho kapitulace 15. února 1942 jsou všeobecně známé. Proto se raději zaměřím na to, jak v Singapuru vypadal život po 15.2.

Vzhledem k masivnímu stavebnímu rozvoji se z fortifikací mnoho nezachovalo, z ostrova Sentosa se stal rozlehlý zábavní park, ale na jeho severozápadním cípu leží rekonstruovaný Fort Siloso. Katakomby a kasárna jsou rekonstruovány přibližně do stavu roku 1942, kdy baterie 6-ti palcových děl pálila salvy na japonské transportní lodě a sklad pohonných hmot.

Image


Po kapitulaci následovalo období japonské okupace a ve Fort Siloso je tomuto tématu vyčleněna zajímavá expozice. Japonci přejmenovali Singapur na „Světlo Jihu“ (Syonan-to) a celkově svůj přístup členili podle etnického složení obyvatel Singapuru. Rok 1942 byl přejmenovám na 2602 podle japonského kalendáře.

Image


Nemocnice byly otevřeny 1. března a obyvatelstvo bylo vyzýváno k aktivnímu boji proti moskytům, k dodržování čistoty (okupanti se obávali epidemie cholery, navíc jsou japonci čistotní od přírody). A 6. března 1942 byly zahájeny plošné vakcinace proti tropickým nemocem.

Původní místní obyvatelstvo bylo hlídáno různými metodami, ale zároveň byla tendence je zbytečně neprovokovat a získávat na svoji stranu. Byli aktivně vyhledáváni kolaboranti, kteří získávali různé výhody. Obytné zóny byly rozděleny do jednotlivých obvodů a každý obvod měl na starost něco jako za Husáka u nás domovní nebo uliční důvěrník. Ten měl na starosti až 30 domovních jednotek. Měl hodnost jedné hvězdičky. Důvěrník obvodu měl hvězdičky dvě. Tento systém měl název Sidang. Sidang též vydával různá doporučení, která se týkala např. cestování nebo umístěnek studentů do zaměstnání. A nad vším měla dohled tajná policie Kempei-tai. Školy byly otevřeny v dubnu 1942 a byly spravovány okupačním orgánem s honosným názvem „Kancelář veřejného blahobytu“.

Na školách byla zavedena povinná výuka japonštiny, děti se učily zpívat zvláštní japonské hrdinské a oslavné písničky. Celkově školství plně přejalo japonskou metodiku výuky.

A vždy na výročí kapitulace a významných japonských svátků se pořádaly slavnostní průvody, kde se provolávala hesla jako: „Za budování zóny společného rozkvětu a nikdy jinak!“ Samozřejmě kdo neslavil s okupační správou, slavil proti nim se všemi důsledky. Hlavní svátek byl Tencho-Setsu (narozeniny císaře) a vycházel na 29.duben. Ze všech oken musely povinně-dobrovolně vlát japonské vlajky a kdo nevyvěsil, měl co vysvětlovat uličnímu důvěrníkovi, případně až Kempei-tai.

Základní potraviny, v případě „Světla Jihu se jednalo o rýži byly vydávány přídělovým systémem. Byly vydány tzv. Rýžové kartičky“, které umožňovaly odběr osmi katisů (4,8kg) rýže na hlavu, děti polovic. V roce 2604 (1944) se však jednalo o dávku pouhých 6 katisů.

Poměrně rychle byl také obnoven poštovní a telefonní styk. Pro potřeby pošty byly vytištěny známky s motivy na téma „Budování společné zóny prosperity“. A proslýchaly se zprávy o budování velké železnice Tokio – Světlo Jihu.

Rychle také byla nahrazena původní měna. Byly vydány nové bankovky s budovatelskými motivy – zobrazovaly plantáže banánovníků nebo kolektivní pěstování kokosových palem. Kvalita bankovek byla špatná, v oběhu moc dlouho nevydržely a navíc se daly jednoduše padělat, v čemž excelovali zvláště šikovní číňané. Tak jako tak se brzy dostavila všudypřítomná inflace. Té se okupační správa snažila čelit organizovaným hazardem, různými loteriemi a totálně neúspěšnými marketingovými kampaněmi na vkladní knížky.

Byla vytvořena organizace s názvem „Modrý kříž“, která se zabývala organizací pomoci obyvatelstvu s následky probíhající války. Aktivitu začala hned po kapitulaci, kdy členové odklízeli mrtvá těla. Také pomáhali s hašením požárů a později s distribucí potravin a zdravotní pomocí.

Image


Mocná Kempei-tai se prakticky nijak neodlišovala od ostatních tajných složek v jiných divných zemích, používala stejné metody infiltrací, získávání informací, bezdůvodných zatčení a nátlaků na rodinné příslušníky atd. Obyvatelstvo rychle pochopilo, jak se zachovat a urychleně ničilo to, co jim doma zůstalo jako relikt britské koloniální správy. Byly ničeny gramofonové desky, skautské uniformy nebo knihy. Kempei-tai se zejména snažila na svou stranu získat lidi s alespoň minimálním vlivem.

Celkově se Japonci snažili s původní populací nějak vyjít, hlavně však šlo o to držet populaci nějak zaměstnanou, aby nikdo neměl čas a pomyšlení na nějaké revolty. Avšak se zhoršující se pozicí na bojištích v Pacifiku byly od prosince 1944 zavedeny změny, které zakazovaly mužům pracovat na pozicích, které mohou zastat ženy. Jednalo se o číšníky, krejčí, prodavače a podobné profese. Muži se měli podílet na válečném úsilí. V lednu 1944 bylo provedeno sčítání pracovních sil a kdo neměl zaměstnání byl odeslán do zaměstnání, zejména na stavbu Barmsko-Siamské železnice.

Toto se týkalo místního obyvatelstva, ale v Singapuru žily další národnosti:

Indická menšina včetně zajatců byla různě motivována ke spolupráci s Japonskem, zejména ke vstupu do sil Subash Chandra Bose s cílem osvobození Indie od Britů.

Postavení evropanů ze zemí okupovaných Německem bylo různé, celkově převládala ignorace. Evropané z nepřátelských zemí byli převážně internováni. O osudech židovské populace jsem nic nenašel, předpokládám, že je Japonci nerozlišovali od ostatních a asi rozhodovala barva pasu.

Nejtvrději dopadla japonská správa na číňany, zejména jako trest za podporu Čínských armád v bojích proti Japonsku. Zdaleka se nejednalo o zanedbatelnou pomoc, Singapurští a Malajští číňané podpořili nezanedbatelnou sumou USD 50 milionů v předválečné hodnotě. Tuto sumu po dobytí Singapuru a Malajsie japonští okupanti chtěli po číňanech vyplatit jako kompenzaci. Na singapurské číňany vyšlo USD 10 milionů. Je nutné ovšem dodat, že číňané ovládali singapurské podsvětí již asi 100 let před japonskou okupací.

Kempei-tai také spustila operaci „Vyčištění“. Jednalo se o hromadná odvečení na nucené práce nebo popravy číňanů. Nezachovaly se přesné záznamy, Kempei-tai uváděla 6.000 popravených, ale odhady hovoří i o 20.000 mrtvých.

Z konce války Singapur v porovnání s ostatními oblastmi vyšel relativně nepoškozen. Věci však již nemohly být jako před válkou, britská správa svojí prohrou s Japonskem obdržela reputační K.O. i přes japonskou kapitulaci:

Image


Singapur spěl ke své samostatnosti. Na této cestě obyvatele čekala ještě agrese komunistů, kteří se pokoušeli dostat Singapur pod svoji správu již krátce po ukončení bojů II. sv. Války. Nejprve po dobrém formou různých agitací, a posléze po zlém v podobě trestných výprav ozbrojených tlup z oblastí severu Malajského poloostrova. Obyvatelé Singapuru se však ubránili za cenu 8.000 mrtvých a raněných. I proto je dnes Singapur velice úspěšná, vyspělá a bohatá země, která se nezařadila do bloku chudobinských zemí JV Asie, kde se myšlenka společného vlastnictví všeho možného i nemožného uchytila.

Image


Ještě si dovolím pár poznámek k dnešní singapurské armádě a zde si dovolím plně citovat českou Wikipedii:

„Singapur má armádu čítající přes 50 000 vojáků. Náklady na ozbrojené síly činí 3,7 % státního rozpočtu a v přepočtu na hlavu jsou 4. nejvyšší na světě. Singapur investuje do zbrojení více než jeho mnohem lidnatější sousedé Malajsie a Indonésie. Když se Singapur v roce 1965 oddělil od Malajsie, požádal o spolupráci Izrael, se kterým sdílel v té době podobnou situaci jako neuznaný stát obklopený státy s převážně muslimským obyvatelstvem. Izrael Singapuru poskytl vojenskou pomoc. Vzhledem ke své relativně malé rozloze spoléhá ve své bezpečnostní koncepci především na odstrašení a případný preventivní úder na území protivníka s cílem vyhnout se boji přímo v Singapuru, kde by byly možnosti obrany velmi omezené“


A na závěr..místní pořádek, tresty a megatresty

Zákony jsou tvrdé, pokuty za přestupky vysoké a Singapur je jedna ze zemí, kde zákony umožňují tělesné tresty (výprask bambusovou holí na holou).

Image


Sice pro tento trest existuje mnoho logických pravidel – trest je omezen věkem, zdravotní způsobilostí, netrestají se těhotné ženy atd. Ale nic například nezabránilo tomu, aby mladý německý sprejer, který chtěl okrášlit vagóny metra v depu svými výtvory nevyfasoval u soudu trest sedmi ran bambuskou.

Image


Po protestech německé vlády dostal slevu o jednu ránu. Navíc – trestanec má právo výběru, místo jedné rány může strávit dalších 6 měsíců za mřížemi.

Image

Mě se ovšem nejvíc líbí pokuta S $ 150,-- za nespláchnutí veřejného záchodu.

A také se mi líbí místní udržované trávníky:

Image


Tak zatím,

Kruan


  
jarl
Obergefreiter


Věk: 45
Založen: 29. 11. 2011
Příspěvky: 1005
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic
17715.18 Sigidolar

czechrepublic.gif
PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 11:37  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Kruane, soudím správně, že jsi v Singapuru byl a ty fotky vlastnoručně pořídil přímo na místě? Tři jsem zmenšil a vložil je do tohoto příspěvku.

Image

Image

Image

_________________
Quod licet Iovi, non licet bovi.

Kozoroh Pohlaví:Muž Tygr OfflineOsobní galerie uživatele jarlZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 13:46  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Bezva! S obrázky si poradím- zmenším je a tak všechno, jak má bejt a potom to dám na hlavní stránku. Snad to stačí v neděli, dnes a zítra mám děsnej fofr....


  
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 14:48  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Ahoj, jasně, vše foceno na místě. Teď jsem v Asii celkem často k velké radosti rodiny.

Destroy...v pohodě, zmenším je přes víkend a ještě bych pár fotek přidal.Raději piš, ať je co číst. Jaká je tak ideální velikost fotek?


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 19:28  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Kruan napsal:
Jaká je tak ideální velikost fotek?


Šířka 1 000 pixelů (nebo co to je za jednotky), řekl bych. To ještě 17 palcový monitory nerozsype a pro ty větší to už taky není "poštovní známka". BTW, já je zmenšuju v irfanu pomocí klávesový zkratky Ctrl + R.


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 21:03  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Dobrýýýý,tleskám.Pěkné počteníčko.Jak tak koukám,tak socialismus přišel ze Singapuru Very Happy .To s těma domovníkama je bomba.Jinak moc pěkný článek.Pro mne hodně informativní,jelikož o všem co píšeš slyším prvně.Ty fotky jsou pěkné,hlavně to zmasakrované pozadí.Myslím že ty tělesné tresty by měli zavést i u nás.Hlavně pro nepoctivce a politiky.Trošku tu morálku našeho obyvatelstva zpevnit.


  
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/6/2016, 22:42  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Martas: díky...a on je Singapur takové město z příštího století. Ale co se týká trestíků - proč měnit staré osvědčené metody?


  
jarl
Obergefreiter


Věk: 45
Založen: 29. 11. 2011
Příspěvky: 1005
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic
17715.18 Sigidolar

czechrepublic.gif
PříspěvekZaslal: 18/6/2016, 15:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Tak v muslimských zemích jsou tělesné tresty běžné a mnohým provinilcům hrozí mnohem větší trest, než těch sedm ran rákoskou. Proti sprejerům a jiným výtržníkům to může mít dobrý výchovný účinek, ale třeba jako prevence proti krádežím, to těžko může fungovat.

_________________
Quod licet Iovi, non licet bovi.

Kozoroh Pohlaví:Muž Tygr OfflineOsobní galerie uživatele jarlZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/6/2016, 17:46  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Jarl: Singapur není muslimská země, většinově jsou to buddhisté, druzí jsou křesťané a potom jsou až muslimové a taoisté.

Domnívám se, že v případě Singapuru jde u trestů spíš o dodržování pravidel a efekt odstrašení a prevence, jinak by tam byl pěknej binec. A i vzhledem k tomu, že Singapur je takový mini vzorek globální populace. Žádné multikulti, ale po každém se vyžaduje dodržování pravidel. Např. i v indické čtvrti je čisto, a to že doma v Indii je binec na ulicích všudypřítomný singapurské úřady nezajímá. Tady v Singapuru se tak prostě chovat nebudete. A pokud ano, tak tu buď nebudete a pojedete zpět domů nebo budete mít velké problémy.

Singapur se vyznačuje všeobecnou bezpečností, která se týká i jak malých přečinů - drobných krádeží, okrádání turistů taxikáři nebo restauracemi atd. tak i těch velkých nebo organizovaných

Singapur je prakticky obklopen muslimskými zeměmi, Malajsii a zejména Indonésii, a navíc se všichni v regionu kolektivně obávají Číny. I proto Singapur tolik investuje do své armády.

Ale jak jsem pochopil, největší obavy mají z drog.


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/6/2016, 19:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Tak jo, obrázky jsem upravil, zítra se vrhnu na to, co mi poslal Střelec.


  
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/6/2016, 20:48  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Díky...


  
Martas2411
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 20/6/2016, 20:25  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Budou ještě nějaká zajímavá místa z Asie z cyklu "na vlastní oči"?Máš ještě něco v rukávu?


  
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 21/6/2016, 22:04  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Martas: nedávno jsem měl neúspěch - v Soulu mi nevyšlo muzeum Korejské války, protože zrovna měli uklízecí den a já si toho nevšiml (na jejich webu upozorňovali asi půl roku dopředu). Prostě jsem to blbě naplánoval.

Ale jinak jasně, rád sem dám pár fotek (až se to naučím).


  
jarl
Obergefreiter


Věk: 45
Založen: 29. 11. 2011
Příspěvky: 1005
Bydliště: Jakubov u Moravských Budějovic
17715.18 Sigidolar

czechrepublic.gif
PříspěvekZaslal: 1/7/2016, 16:39  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

V Singapuru se odehrává i děl známého filmu Král krysa. Je to jenom autorská licence a nebo byl v Singapuru opravdu japonský zajatecký tábor?

_________________
Quod licet Iovi, non licet bovi.

Kozoroh Pohlaví:Muž Tygr OfflineOsobní galerie uživatele jarlZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Kruan
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 8/7/2016, 16:23  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Ahoj, Král Krysa není licence, autor byl raněn a zajat v Malajsii. Poté byl vězněn v táboře Changi v Singapuru. Na plochu o něco větší než dvě fotbalová hřiště Japonci a Indové natěsnali 70.000 zajatců.

V Changi je dnes letiště a události připomíná malá expozice s památníkem a kapličkou.

Asi by to stálo za krátký článek,


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

75389 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1840s ][ Queries: 19 (0.0218s) ][ Debug on ]