Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
Morybundus
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 6/12/2007, 14:36  Předmět: Skvělý ! Günther Prien Odpovědět s citátemDolůNahoru

Günther Prien a jeho slavné útoky
**************************************

Günther Prien na U-47 byl prvním německým ponorkovým kapitánem,který za této války potopil nákladní loď,britský parník Bosnia o 2407 tunách,5.září před severošpanělským pobřežím.Bylo to první z mnoha prvenství v krátké,ale slavné kariéře tohoto ponorkáře.Prien se narodil roku 1907 ve středostavovské lipské rodině a zahynul s celou posádkou 7.března 1941 když ho na druhý pokus úspěšně potopil torpédoborec Wolverine.

Ve čtrnácti letech odešel na moře jako plavčík a brzy se stal důstojníkem obchodního loďstva.Zahořklý z toho,že byl během krize poslán do starého železa,vstoupil v roce 1932 do nacistické strany a o rok později se dal jako prostý námořník k válečnému námořnictvu.Protože měl nesporné vlohy pro důstojnickou dráhu,stal se brzy kadetem a nakonec důstojníkem znovuzrozené ponorkové služby.

V roce 1938 převzal velení nové ponorky U-47,člunu typu VII B,o něco většího než původní VII A,o výtlaku 753/857 tun a o padesát procent větším akčním rádiu - 6500 mil rychlostí 12 uzlů.Nejvyšší rychlost 17 uzlů byla o jeden uzel vyšší než u VII A,výzbroj však byla stejná,stejně jako maximální bezpečná hloubka ponoření 100 metrů.

Když Prien uviděl při plavbě na hladině Bosniu,vystřelil granát před její příď,loď však odvážně odmítla zastavit a volala rádiem pomoc.Prien na ni zahájil palbu a brzy ji zapálil.Přesvědčil se,že posádka je v bezpečí ve člunech,a když se na obzoru objevila norská loď,požádal jejího kapitána,aby se o trosečníky postaral.Potom potopil vrak torpédem a odplul.
Prien potopil další oběť dělostřeleckou palbou a torpédem 6.září a třetí,poslední na této bojové plavbě,jen torpédem 7.září.Oběti byly britské parníky,oba byly poslány ke dnu v přísném souladu s kořistním právem.Po návratu do Wilhelmshavenu,kde se pak U-47 připravovala na další bojovou plavbu,navštívil Prien v neděli 1.října důstojnickou jídelnu,odkud byl povolán do Dönitzovy kanceláře.Velitel ponorek si pohrával s myšlenkou zvláštní operace,o níž se první německé ponorkové loďstvo dvakrát neúspěšně pokusilo na začátku a na konci Velké války,totiž udeřit na srdce nepřátelského loďstva v jeho hlavním kotvišti ve Scapa Flow.Podobně jako u mnoha dalších německých akcí na počátku války bylo i Dönitzovou snahou odčinit výsledky války předchozí (prvním příkladem byl vpád do Polska k získání Gda?ska).Snažil se také získat pro svou službu větší uznání,protože ani spektakulární potopení letadlové lodě neodčinilo nešťastný útok na neozbrojenou pasažérskou loď a čerstvě povýšený komodor chtěl ukázat,co jeho čluny dokáží.
Nad mapou Orknejských ostrovů v operační místnosti ponorkového velitelství dal Donitz Prienovi na srozuměnou,že se jedná o nebezpečný podnik a má proto zcela svobodnou volbu,zda ho podnikne,nebo ne.Odpověď měl však sdělit do úterý.Kdyby snad zněla "Ne",nebude to samozřejmě nijak použito proti němu...
Dönitz však znal svého muže,Prien se příležitosti chopil,aniž poskytl stejnou možnost volby své posádce 43 mužů.Útok byl plánován se zvláštním důrazem na komplikovaný příliv a odliv ve Scapa Flow a jeho okolí.Byla zvolena bezměsíčná noc na 13.října.V té době,dávno předtím,než italští váleční zajatci postavili CHurchilovu cestu spojující ostrovy na východní straně,existovalo sedm vstupů do Scapa Flow,čtyři od východu,dva na severozápadě a hlavní od jihu.U všech sedmi byla obranná zajištění,která však ještě jedenačtyřicátý den války neodpovídala přes předválečné naléhání admirality válečným požadavkům.Nalézala se zde spleť blokujících lodí,trámových uzávěr,sítí,hydrofonů,min,kabelů a strážních člunů,německý letecký průzkum však odhalil patnáctimetrovou mezeru v Kirk Soundu,nejsevernějším kanálu na východní straně,mezi hlavním ostrovem Mainland a ostrůvkem Lamb Holm.Kabely tarasily jen polovinu vjezdu,což ponechávalo ponorce dost prostoru k tomu,aby se tudy protáhla.
U-47 vyplula z Wilhelmshavenu 8.října a proplížila se Severním mořem na hladině,což činily ponorky vždy kromě případu,kdy ponoření bylo nevyhnutelné.Posádka,která o úkolu nic nevěděla,se začínala divit,proč se jejich jindy tak agresivní kapitán snaží za každou cenu vyhnout tomu,aby nalezl nějakou loď,na niž by mohl zaútočit,a ponořuje se pokaždé,když hrozí nebezpečí,že by ho mohl někdo zpozorovat.Když se ve tmě přiblížil na dohled Kirk Soundu,Prien si úžinu pečlivě prohlédl dalekohledem,ponořil se a stáhl.Teprve tehdy sdělil svým mužům,co mají za úkol.S výjimečným smyslem pro černý humor jim Prien řekl,že kdo se toho nechce zúčastnit,může jít.
Mezitím zopakovala námořní letadla 11. a 12. října výškový průzkum Scapa Flow a hlásila přítomnost plejády tučných cílů,jednu letadlovou loď,pět bitevních lodí a deset křižníků.Absenci všech těchto lodí kromě jedné příštího dne sváděl později Dönitz na omyl pilotů průzkumných letadel.Skutečným viníkem však bylo námořní velení v Berlíně,které vyslalo Gneisenau s eskortou jednoho lehkého křižníku a devíti torpédoborců 7.října na výpad k Norsku.
Cílem bylo jednak odvést pozornost od přítomnosti dvou kapesních bitevních lodí na širém Atlantiku,jednak vylákat Domácí loďstvo (admirál sir CHarles Forbes) na moře a vystavit tak jeho lodě útokům ponorek a letadel.
Námořníci mají zálibu v přezdívkách a překřtili Forbese na "Zbloudilého CHarlieho",protože nedokázal v prvních šesti týdnech války německé loďstvo nikdy najít.
Nepodařilo se mu to ani tentokrát.Když se dalšího hledání nepřítele vzdal,rozdělil,s ohledem na to,že obranná opatření ve Scapa Flow nebyla dosud dokončena,své síly.Jedinou velkou lodí,která se vrátila do Scapa Flow a zůstala tam,byla postarší bitevní loď Royal Oak,schopná vyvinout při akci rychlost stěží 21 uzlů.Zaujala své obvyklé kotviště na jižním konci zátoky Scapa v severovýchodním cípu Flow vedle staré hydroplánové lodi Pegasus (rok výroby 1914).Jedinou další větší lodí ve velkém kotvišti byl zbrusu nový křižník Belfast.Jedna letadlová loď a jeden bitevní křižník připluly 11.a odpluly 12.října,kdy další tři křižníky vypluly na severní hlídku,střežící vody mezi Shetlandskými ostrovy a Norskem.
Forbersova někdy vysmívaná opatrnost nepochybně zachránila námořnictvo při Prienově útoku před větší pohromou.
Krátce před rozedněním 13.října se U-47 ponořila,aby se skryla během dne,a usadila se na dně v 90 metrech v moři východně od Orknejských ostrovů.Pro následujících dvanáct hodin byl nařízen klid a ticho,až do "snídaně" v 16.00,stále ještě pod vodou.Mezitím byly dokončeny přípravy včetně umístění náloží u nejrůznějších důležitých částí pro případ,že by posádka musela člun zničit.
Za soumraku se U-47 vynořila a zahájila svůj opatrný přístupový manévr ke Kirk Soundu.O čtyři hodiny později,téměř na dohled od vjezdu,byla U-47 nucena se ponořit,aby se vyhla parníku.Prien měl v plánu vplout do úžiny těsně před půlnocí na hladině,protože voda byla příliš mělká a proud příliš silný pro vjezd pod vodou.Spoléhal na překvapení a chtěl v nastávajícím přílivu rychle proplout,síla vodního pohybu ho však zaskočila.Člun byl téměř vržen na kotevní řetězy částečně blokující úžinu a kormidelník měl co dělat,aby zabránil najetí na mělčinu na otevřené straně kanálu na pravoboku.
Ve 00.27 dne 14.října pronikla U-47 do Scapa Flow.
Měsíc sice nesvítil,stačila však nepředvídaná "severní záře",aby Prien ze svého malého můstku viděl,že kotviště je prázdné.Před ním ani na pravoboku nic nebylo,a tak se obrátil na levobok a zamířil k severu podél řetězce ostrůvků na východní straně.Domníval se,že vidí dvě bitevní lodě,které identifikoval jako Royal Oak (správně) a bitevní křižník Repulse,částečně skrytý za bitevní lodí (nesprávně,musel si splést Pegasus s jeho vysokými boky,rovnou palubou a jeřábem pro hydroplány s dlouhou přídí a přední dělovou věží v té době nepřítomného bitevního křižníku,bezpečně mimo dosah v suchém doku v Rosythu ve Firth of Forth daleko na jihu).
Přiblížil se na optimální vzdálenost 3000 metrů a dal rozkaz k postupnému odpálení všech čtyř předních torpédometu.Číslo čtyři se zaseklo,po třech a půl minutách však bylo slyšet výbuch jednoho torpéda ze salvy tří.Zatímco byly přední torpédomety znovu nabíjeny,obrátil se,aby vystřelil z jediného torpédometu na zádi,ale minul.Obrátil se znovu a vystřelil tři další torpéda,která vybuchla v krátkých intervalech po necelých třech minutách.
Takto je scéna popsána v "autobiografii" vytvořené říšským ministerstvem propagandy,jež byla jen zčásti vlastním dílem Priena.
Ke svému velkému překvapení se Němci mohli obrátit a uniknout stejnou cestou,jakou připluli.Průjezd Kirk Soundem směrem na východ byl mnohem pomalejší,zuřivý příliv nyní proudil proti nim a v některých momentech se proti němu stěží pohybovali vpřed.Za hodinu od poslední exploze z toho byla U-47 venku.Pro úplnost zaznamenejme,že příštího dne dorazil do Scapa Flow pošramocený parník Neuchatel,v souladu s rozkazy admirality nesoucími datum 10.července 1939.Přišel ukončit svou kariéru jako blokující loď právě ve vjezdu do Kirk Soundu.
První torpédo zasáhlo HMS Royal Oak,veterána z bitvy u Skagerraku,na přídi na levoboku s tlumenou explozí v 01.04 a prolomilo do boku díru širokou 15 metrů a vysokou na tři pláty nad čárou ponoru.Dreadnought o výtlaku 29000 tun se otřásl a jeho obrovské kotevní řetězy sjely s rachotem do vody.Námořní kapitán Wiliam Benn nařídil inspekci a došel k závěru,možná bizarnímu,že došlo k samovolnému výbuchu ve skladišti barev na přídi.Rána vypadala horší,než byla,a nikdo nebyl zraněn.Nařídil rutinní opatření k odstranění škod a oddělil poškozenou část uzavřením vodotěsných dveří.Mnozí z jeho 1257 mužů si mysleli,že byli bombardováni,a ukryli se pod pancéřovanou hlavní palubou,což nakonec podstatně zvýšilo ztráty na životech.
O dvanáct minut později zasáhla loď v krátkém sledu tři torpéda na středoboku pod čárou ponoru,což vyvolalo výbuch ve skladišti střeliva.Páteř veterána byla přeřazena,převrátil se a během třinácti minut,v 01.29,potopil.Kontradmirál H.E.C.Blagrove,velitel divize bitevních lodí,k níž loď patřila,s ní šel ke dnu,když nejprve pomohl zachránit tolik lidí,kolik mohl.Námořního kapitána Benna vymrštil výbuch přes palubu a tak přežil,společně s 424 svými muži.Zbylých 833 zahynulo.

V následném zmatku projížděly torpédoborce a další malé lodě sem a tam a střílely po všem,co se hýbalo,také jedna po druhé.Prien byl mezitím již v Severním moři,odkud radostně hlásil:"Úkol splněn podle rozkazu."
Churchill byl však natolik velkomyslný,že si vzal slovo v parlamentu a označil Prienův šokující útok za pozoruhodný čin profesionálního umu a odvahy.

Günther Prien
Image
Image
Image
Image
ImagePosádka U-47

Image


Royal Oak
Image
Image


Emblém 7. Flotily- Wegener
Image


Prien přebírá Rytířský kříž
Image


Slavnostní oběd s Adolfem
Image


Pamětní medaile
Image
Image


Mapka Scapa Flow
Image


Torpédoborec Wolverine 7.března.41 poslal U-47 na dno Severního Atlantiku
Image
Naposledy upravil Morybundus dne 18/5/2009, 13:49, celkově upraveno 2 krát
  
Charon
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 6/12/2007, 17:48  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Vyborny clanocek Mory...pekne to mas popisane....prsote super Wink


  
norad
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 17/12/2007, 22:04  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Němci celou dobu tvrdili, že Prien zasáhl dvě plavidla, naopak Britové byli ochotni přiznat jen jednu zasaženou válečnou loď. Jedno z možných vysvětlení otázky druhé lodě nabízí A.Korganoff v knize "Prien proti Scapa Flow", ale narazil jsem na to i v několika zahraničních publikacích.
Jde o to, že na základně bylo ještě jedno těžké plavidlo. Jednalo se o bývalou bitevní loď Iron Duke, původně vlajkovou loď Grand Fleet. Nyní byla demilitarizovaná a po odstranění části výzbroje a části pancéřování sloužila jako školní plavidlo a zárove? jako poštovní úřad. Podle tvrzení posádky se prý onu noc vydala shromáždit zásilky. A podle svědků z Royal Oak dostala posádka bitevní lodě pokyn aby nad ránem vyslala člun s poštou. Při rozlehlosti základny je celkem nesmysl aby se malý člun vydal více než dvacet kilometrů ke kotvišti Iron Duke do nejjižnější zátoky základny.

Ráno byl prý Iron Duke zpět na svém místě, ale zárove? byly do jeho blízkosti v podstatě bezdůvodně odeslány remorkéry. O tři dny později, při náletu Luftwaffe nedaleko něj vybuchly dvě pumy střední ráže a zmíněné remorkéry ho hned vzaly do vleku a kvůli rozsáhlým škodám na trupu ho posadily na mělčinu.
Potom je klidně možné, že Prien skutečně jedním torpédem zasáhl svůj druhý cíl a ty remorkéry byly Iron Duke přiděleny aby pomohly se záchrannými pracemi. Je celkem zvláštní, že by potopení způsobily dva nedaleké zásahy pum.


  
Morybundus
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 00:32  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Norade opravdu profesionální úvaha kamaráde je to super


  
Charon
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 00:41  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Dost zaujimave Norad.........kazdopadne Prien sejmul Royal Oak a to je naj Razz


  
norad
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 05:48  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Charon napsal:
.........kazdopadne Prien sejmul Royal Oak a to je naj Razz


To je pravda, ale dokážete si představit ten námět pro Goebbelsovu propagandu. Uvnitř nepřátelské základny potopit ne jen tak obyčejnou bitevní loď ale vlajkovou loď flotily která jim to natřela o pár let dřív u Skagerraku?
I když vlastně, oni Germáni nikdy nepřiznali že tuhle bitvu projeli.


  
Charon
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 08:53  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Jak si povedal...pokial viem tak kazda strana tvrdila ze to vyhrala Confused


  
petr blaha
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 10:02  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Teraz sem to přelouskal a je taky zajímavé vase nazory a povídání.
Čtení je to pěkné má to spád.
S.d pro potěšení posílám.


  
norad
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 18/12/2007, 15:50  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Charon napsal:
Jak si povedal...pokial viem tak kazda strana tvrdila ze to vyhrala Confused


Jste portál o WWII, takže to sem nepatří, ale bitvu u Skagerraku vyhráli Britové a Němci si můžou tvrdit co chtějí. Grand Fleet sice utrpěla těžší materiální i lidské ztráty ale zahnala Wilémovskou Hochseeflotte zpět na základny kde si potom Germáni pěkných pár měsíců lízali rány.


  
Morybundus
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/12/2007, 01:13  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

U Skagerraku to bylo maso a je opravdu velká škoda že třeba angláni a germáni nedají své poznatky dohromady a nenatočí se válečný film o tomto masakru..Určitě by se to vyplatilo a ne jen u nás fandů.


  
Charon
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/12/2007, 08:50  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Co sa tyka tej bitky tak som bol ohladom toho na hodinovej prednaske.....a boloto strasne cool Laughing


  
radzon
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 22/7/2011, 19:00  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Dovoľ, aby som ťa troška poopravil.Prvú spojeneckú loď nepotopil Gunter Prien. Prvá potopená spojenecká loď bol osobný parník Athenia s výtlakom 13 581 ton. Potopila ju ponorka U-30 pod vedením nadporučíka Fritza-Juliusa Lempa a stalo sa to 3.septembra 1939 a torpéda boli odpálené o 19.32, keď velitel ponorky chybne identifikoval neosvetlenú loď.


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 23/7/2011, 17:52  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Tož máš pravdu, ale tak trochu ji má i Mory (škoda že už sem nechodí).
Němci se k potopení Athenie nehlásili, Lemp dostal na nějakou dobu domácí vězení a stránka z lodního deníku byla vytržená. Takže oslavovali Priena...


  
private_joker
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 23/7/2011, 18:26  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Lemp...nie je to náhodou ten veľký smoliar nemeckej Kriegsmarine? čo potom padol do zajatia po niekoľkých predchádzajúcich nezdaroch?


  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 23/7/2011, 20:17  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Jojo, to je on... jeho Enigma zachránila spousty životů spojeneckých námořníků a zavinila smrt hodně německých ponorkářů... Very Happy


  
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

75434 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.1852s ][ Queries: 19 (0.0156s) ][ Debug on ]