Obsah fóra Portál Vojna.net Portal
 FAQ  •  Hledat  •  Možnosti  •  Uživatelské skupiny  •  Registrace  •  Profil  •  Soukromé zprávy  •  Přihlášení
Kalendář 
Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma

Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma
Autor Zpráva
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 15/1/2008, 09:04  Předmět:  BT-5
07. 04. 2008
Odpovědět s citátemDolůNahoru

Lehký kolo-pásový tank BT-5


Lehký kolo-pásový tank BT-5 byl vytvořen díky dalšímu zlepšování bojových kvalit stroje BT-2. Nehledě na řadu kladných vlastností, jako například vysoká operační a taktická mobilita a relativní jednoduchost výroby, byla již v procesu zkoušek prvních modelů rychlejedoucícho tanku BT-2 objevena celá řada vážných jak konstrukčních, tak výrobních nedostatků. Příčina byla v tom, že tanky získané „M.1940“ od Waltera J.Christiema byly ještě „syrové“ a používaly se pouze jako zkušební podvozek malé skupiny vysoce kvalifikovaných amerických dělníků v jednotlivých exemplářích s využitím vysoce kvalitních materiálů (ocel, dural, kaučuk, apod.).
Při uvádění tanků „M.1940“ do sériové výroby v SSSR pod označením BT-2 tyto nebyly technologicky dotažené, neboť na začátku 30-tých let v Sovětském Svazu tyto „mozky“ prostě chyběly. Velká industrializace státu teprve v té době nabírala dech.
V této době probíhaly intenzivní práce na vytvoření pancéřované oceli, trvanlivých materiálů (ocel pro pásové články, guma pro bandáž pojezdových kol apod.). Nakonec vznikly problémy s hlavní zbraní pro tanky. Kromě toho střely pro 37 mm kanóny u stroje BT-2 měly nedostatečný trhavý účinek a výroba kanónů nezabezpečovala dostatečné množství potřeb tankového průmyslu. A proto paralelně se sériovou výrobou kolo-pásového tanku BT-2 konstruktéři, technologové, dělníci, představitelé vojenské přejímky (VP) CHPZ pracovali v těsné součinnosti s představiteli NIBT polygonu nad odstraněním nedostatků a dalším zlepšování stroje.
Výsledkem tohoto stavu byl zlepšený model – kolo-pásový tanky BT-5. Tento stroj byl zaveden do sériové výroby v roce 1933. Jeho výroba probíhala do roku 1934 a bylo vyrobeno celkem 1884 tanků tohoto typu. Na začátku Velké vlastenecké války byly tyto stroje ve výzbroji tankových a motostřeleckých divizí.
Lehký kolo-pásový tank BT-5 svou kompozicí zcela kopíroval svého předchůdce – tank BT-2. Konstrukčně se lišil od svého předchůdce silnějším kanónem, karburátorovým motorem M-5 a s tím spojenými drobnými změnami konstrukce trupu a věže a také některými změnami jednotlivých prvků pásového pohonu. Ve spojení s novými konstrukčními změnami vzrostla bojová hmotnost stroje na 11,6 tun a na konci výroby po vnesení řady inovací vrostla hmotnost 11,9 tun. ?ídící oddělení změny neprodělalo, s výjimkou osazení dvou hasících přístrojů napravo od řidiče – mechanika. Jednalo se o přenosné a stacionární hasící zařízení. V bojovém prostoru v nové věži, která měla na rozdíl od stroje BT-2 větší rozměry, byl spolu s velitelem tanku třetí člen posádky – nabíječ, kulometčík. Velitel tanku, který současně plnil funkci mířiče, byl nalevo od kanónu a mířič nabíječ napravo. Ve výklenku věží, které byly vybaveny radiostanicí, bylo předpokládáno místo pro její ukotvení. V motorovém prostoru, na rozdíl od tanku BT-2, byly místo jedné osazeny dvě akumulátorové baterie.
Ve srovnání s BT-2 bylo pancéřování tanku BT-5 s výjimkou střechy průlezu řidiče-mechanika stejné. Trup a věž byly zhotoveny z pancéřovaných válcovaných listů tloušťky 6, 10, 13 a 15 mm. Čelní chránič řidiče-mechanika měl tloušťku 20 mm a litý přední odlitek byl silný 40 mm a dole 30 mm. Na střeše průlezu řidiče byl za průzorovou štěrbinou osazen pozorovací přístroj – neprůstřelné sklo, zasazené do speciální objímky a rámku. Při výměně poničeného skla v bojových podmínkách se pozorovací štěrbina zakrývala pancéřovanou klapkou. V horní části střechy poklopu řidiče byla přivařena krycí deska pro ochranu řidičova štítku před rozprášeným olovem. Krom toho byl průzor řidiče vybaven gumovým těsněním a vrchní zkosený čelní plát byl pro ulehčení výroby sestaven ze tří částí: dolní a dvou bočních. Oblouk nad řidičem byl ve spojení s osazením radiostanice odstraněn. Pro zachování tuhosti trupu se v tomto místě osazovalo speciální žebro, připevněné mimo bojové oddělení a tvořící tak řidičský prostor. Vnější boční pancéřované pláty trupu tanku se skládaly ze dvou částí a byly mezi sebou spojené pomocí pancéřované krycí desky na nýtech. Pro lepší pevnost trupu mezi vnitřním bočním plátem, úhelníkem a dnem byly v místech jejich spojení položeny suříkové proklady.
Pro zajištění převodového oddělení před vnikem různých předmětů a bahna žaluziemi byla osazena ochranná síťka. Pro přístup k žaluziím při provádění technické obsluhy se síťka odklápěla a během jízdy se připev?ovala k zadnímu plátu střechy dvěma úchyty. Mezi pátou a šestou vzpěrou na vnitřních bočních plátech byly provedeny otvory pro odvod vzduchu od ventilátoru při zavřených žaluziích. V zadní části nadpásových lavic byly připevněny blatníky, chránící před zanesením prostoru mezi pásy a trupem při jízdě. Tyto byly vylisovány z 3 mm konstrukční oceli a byly připevněny k přírubě bočních převodů svařením. V přední části nadpásových lavic byly upevněny snímatelné bahenní štítky – „křídla“, chránící přední stranu řidiče od vniku písku a bahna do odkrytého průlezu. Tyto štítky také byly vylisovány z 3mm konstrukční oceli a připev?ovaly se pomocí poutek. K čelní tubě pomocí šroubů. Při jízdě v lese nebo v hustém křoví se tyto štítky z tanku snímaly.
Střecha nad bojovým prostorem se pro zjednodušení výroby skládala ze čtyř tvarovaných plátů. Přední plát byl současně střechou prostoru řidiče a k bočním listům se přivařoval. Dva boční pláty se vařily k hornímu zkosenému a k úhlové příčce a také dvěma šrouby k úhlové příčce. Každý plát měl 12 otvorů pro upevnění věžového pohonu. Pro zvětšení průměru otvoru ve střeše pod věží byla několikrát změněna příčka mezi motorovým a bojovým prostorem – byla vyhnuta a pozměněna v detailech. Nová obrněná věž většího rozměru byla osazována na kuličkovém pohonu a měla nýtovaný (válcovitý) nebo svařovaný (eliptický) tvar, skládající se ze dvou plátů, spojených mezi sebou s pomocí krycích desek. V čelním listu byl vyříznut otvor pro osazení spřaženého kanónu a kulometu. Na bocích byly dvě průzorové štěrbiny s neprůstřelným sklem a dva kulaté otvory pro střelbu z revolveru, které se zakrývaly pancéřovanými klapkami.
Na 230 strojích prvních verzí byl v zadním plátu válcovité věže vyříznut obdélníkový otvor, kryjící zvenčí patronovou skří?ku lichoběžníkového tvaru, která současně plnila funkci protiváhy spřažené zbraně a připev?ovala se k věži pomocí nýtů. Na zbylých strojích byla skří?ka nahrazena oválným záďovým výklenkem. V zádní části věže byl obdélníkový průlez pro přístup do výklenku, který se zakrýval blokováním střechy poklopu zvenčí na očkách. Ve víku průlezu byl otvor pro střelbu z revolveru, která se dala zavřít klapkou. Střecha věže se skládala ze dvou plátů. Jeden byl umístěn nad válcovou věží a druhý kryl zadní výklenek. Na střeše věže byly dva průlezy pro nástup a výstup posádky (ve válcovité věži s muniční skří?kou byl pouze jeden průlez). Nad částí kanónu byl ventilační otvor. Otvor pro periskop byl v levé části střechy věže a otvor pro signály v pravé části. Krom toho na střeše věže byly tři kroužky pro demontáž a montáž věže a také dva otvory pro průvlek lan, podporujících konzoly zdvíhacího mechanizmu kanónu. Celková hmotnost věže s výzbrojí a střelivem činila 1100 kilogramů a hmotnost spřažené zbraně byla 220 – 250 kilogramů.
Hlavní výzbrojí tanku BT-5 byl 45 mm kanón 20K, model 1932. Kanón byl předpokládán pro vedením palby na tanky a obrněné vozy, dělostřelectvo, odkryté palebné prostředky pěchoty a živou sílu protivníka. Kanón mohl pálit protipancéřové a tříštivé střelivo a měl v té době dobré takticko-technické ukazatele. Pohyblivá část kanónu byla vytvořena na základě pohyblivé části 45 mm protitankového kanónu 19K, model 1932. Tento kanón měl kolébku lafety žlabovou a klínový vertikální závěr s poloautomatickým setrvačně-mechanickým typem. Tento typ umož?oval rychlost střelby 15 výstřelů za minutu. Avšak složitost podobné automatiky vedla v pozdější době k výměně za poloautomatiku jiného typu. Jako zákluzové zařízení se využívalo hydraulické brzdy a pružného vroubkatého kolečka. 45 mm kanón, model 1932 měl zdvihací mechanismus sektorového typu, na jehož ručním kole byla patentka spouštěcího mechanismu. Délka hlavně byla 46 kalibrů, vzdálenost střelby byla s přímým zamířením 3 600 metrů a maximální 4 800 metrů. Protipancéřový granát o váze 1,425 kilogramů měl počáteční rychlost 760 metrů za sekundu a ze vzdálenosti 1 000 metrů dokázal prorazit tankový pancíř o síle 37 mm. Ze vzdálenosti 2 500 metrů se tento ukazatel snížil na 20,8 mm. Tříštivá střela o váze 2,15 kilogramů měla počáteční rychlost 335 metrů za sekundu.
Pomocnou zbraní tanku BT-5 byl spřažený kulomet 7,62 mm DT, který měl samostatnou mušku. To umož?ovalo střelbu nezávisle na hlavním kanónu. Navádění přímé střelby z hlavní zbraně a spřaženého kulometu a korekce palby byla realizována pomocí tankových optických přístrojů TSMF a PT-1. tankový teleskopický zaměřovač TSMF, model 1930 byl umístěn v masce kanónu na levé straně. Zabezpečoval zvětšení 2,5x a zorné pole bylo 15°. Periskopický zaměřovač PT-1, model 1932 byl osazován do pancéřového kalíšku na levé straně střechy věže. Zajišťoval střelbu s přímým zamířením z kanónu a kulometu a umož?oval kruhovité pozorování z tanku. Navedení zdvojeného osazení umož?ovalo vertikální úhel od –5°do +21°. Ve zdvojeném systému kanónu a kulometu vedl palbu mířič s pomocí nožních pedálů kanónu a kulometu, umístěných pod jeho pravou nohou na podnožce. Při nezávislé střelbě měl kulomet vertikální obstřel od +5°a ve vertikální ose +4,5°. V tomto případě z kulometu vedl palbu nabíječ. Zásoba střeliva tanků s válcovitou věží činila 86 střel a s oválnou věží byla tato zásoba 115 výstřelů a 2709 patron. Patrony byly rozmístěné ve 43 zásobnících.
V tancích, vybavenými radiostanicemi 71-TK-1 bylo umístěno 75 střel. Vzrůstu bojového kompletu stroje ve srovnání s bojovým kompletem tanku BT-2 bylo dosaženo na úkor rozmístění dopl?kového ukládání střeliva v bojovém prostoru a na podlaze věže. V bojovém prostoru bylo možné uložit 29 střel. V tancích, kde nebylo osazeno elektrokontaktní zařízení, střely se v bojovém ´prostoru ukládaly ve čtyřech řadách napříč trupem na dřevěných podkladech. Shora se police zakrývaly speciální ocelovou krytkou na závěsných očkách. Na pravé a levé stěně trupu byla v bojovém oddělení ve speciálních úložkách rozmístěno 32 střel (po 16 na každé stěně), Střely se ukládaly vertikálně ve dvou řadách. Na stěnách věže bylo na obou stranách rozmístěno po 7 střelách. Uložení střel ve věži bylo rozděleno do dvou částí, které představovaly skří? z lisované oceli se speciálními komorami. V každé skříni bylo umístěno 20 střel. Uložení kulometných diskových zásobníků bylo provedeno na pravé a levé stěně bojového oddělení pod uloženou výbavou. Na každé straně bylo ve speciálních lůžkách rozmístěno 19 disků. Kromě uložení disků na stěnách strupu bylo 5 disků uloženo ne stěně věže.
V motorovém oddělení tanku podél podélné osy stroje byl uložen čtyřtaktní, dvanáctiválcový, karburátorový V-motor M-5. Motor byl kapalinou chlazený s výkonem 400 kW při 1650 otáčkách/min se dvěma zdvojenými karburátory „Zenit-52“. Jako palivo byl využíván letecký benzín. Úhel sklonu válců byl 45°a to z důvodu co nejmenšího obrysu. Současně s tímto tento úhel určoval pořádek sledu vznícení paliva ve válcích přes nestejné úhly zvratu klikové hřídele, což komplikovalo možnost dvojitého zapalování od dvou magnetů. Na motoru proto byl osazen zapalovací systém „Delko“. Systém zapalování – baterie. Zapalovací svíčky každé řady válců dostávaly elektrickou energii od svého transformátoru – rozdělovače. To vyžadovalo kombinaci cívky vysokého napětí s přerušovačem . Spouštění motoru bylo prováděno pomocí dvou elektrických startérů „MAČ“ o výkonu 1,3kW každý (nebo jedním startérem Scintilla“ o výkonu 2kW, nebo „SMS“ o výkonu 3,5kW). Také šlo startovat ručně pomocí spouštěcí kliky, osazené na redukci startéru v bojovém oddělení. Krom toho na malém množství strojů byly osazeny startéry „Bosch“ o výkonu 3kW. Hmotnost motoru byla 400 kilogramů. Systém, zabezpečující práci motoru, zůstal prakticky stejný jako u stroje BT-2. Jediné, nad čím dumali konstruktéři, tak to bylo nad zvětšením vezeného množství paliva a nad zlepšením práce v zimních podmínkách. Objem dvou palivových nádrží byl 360 litrů. Na trojích vyrobených v letech 1934 – 1935 byla zásoba paliva zvětšena na 530 litrů, a to na úkor osazení dvou dopl?kových nádrží na bocích zádě stroje. V chladícím systému byla v zimě používána nemrznoucí kapalina (směs vody s alkoholem a glycerinem). Pro podporu nezbytné teploty během stání a pro zabezpečení nastartování motoru v mrazu byly mezi klikovou skříní motoru a chladičem osazovány dva chemické ohřívače. Ohřívače se uváděly do provozu 3 – 4 hodiny před nastartováním motoru a osazovaly se v motorovém oddělení. V požárním ohledu byly tyto ohřívače bezpečné.
Krom toho byly v tanku osazovány nové ventilátory chladícího systému s vyšší výkonností a z místa řidiče se daly regulovat žaluzie, které tak zlepšovaly udržování potřebné teploty motoru. Na tancích BT-5 prvních verzí byla osazována převodovka , která byla shodná s převodovkou ze stroje BT-2. Následně se do tanků začaly osazovat dokonalejší převodové agregáty: mnohodisková třecí spojka nové konstrukce suchého tření, čtyřrychlostní převodová skří? dokonalejší konstrukce a dvě mnohodiskové boční třecí spojky nové konstrukce s pásovou brzdou. Zbylé převodové agregáty zůstaly stejné.
Zvláštností tanku BT-5, stejně jako jeho předchůdce – BT-2, bylo osazení kombinovaného kolo-pásového pohybového ústrojí. Jeho konstrukce zůstala bez větších změn s výjimkou osazení posílených hnacích kol pásového pohonu a nových pojezdových kol. Hnací kola pásového pohonu byla ocelová, s nalisovanou pevnou gumou, byla dvoudisková, s hřebenovým ozubením. Disky se osazovaly na náboj bočního převodu a připev?ovaly se k němu šesti šrouby s maticemi. V kolech bylo pro zmenšení jejich hmotnosti vyvrtáno osm děr. V dalších osmi otvorech byla uložena ocelová pouzdra, přivařená k disku. Během provozu byly tyto otvory s pouzdry zredukovány na čtyři. Do otvorů pouzder se vsazovaly čepy a na nich se symetricky umisťovaly válečky , s pomocí kterých byly na hnací kola rovnány pásové články. Od svého přemístění byly čepy z obou stran zajištěny korunkovou maticí. Při zvětšení průměru otvorů pouzder nad povolenou mez čepu s kladkou byl tento vyndán a přeložen do dalšího (ještě nepoužitého) otvoru. Průměr hnacího kola byl 640 mm. Pojezdová kola byla dvoudisková s vnějšími tlumiči ve tvaru gumové bandáže.
Na rozdíl od tanku BT-2 nebyly disky pojezdových kol lité, ale nýtované. Průměr pojezdového kola zůstal stejný – 815 mm. Elektrický proud byl v tanku používán jednosměrný s napětím 12 V. Hlavním zdrojem elektrické energie tanku byl generátor „Scintilla“ o výkonu 190 kW nebo generátor GP (nebo GA) o výkonu 180 kW. Při vypnutém motoru byly zdrojem elektrické energie dva akumulátory 6STA UŠB.
263 tanků BT-5 (BT-5RT) bylo vybaveno radiostanicemi 71-TK-1 „Šakal“ a měly rámovou anténu, osazenou na věži. Šlo o speciální tankovou vysílací a přijímací, telefonno – telegrafní, jednosměrnou radiostanici s amplitudovou modulací a s pásmovým rozsahem od 4 do 5,623 MHz. Tato jednotka zabezpečovala spojení do vzdálenosti za jízdy do 15 kilometrů a ze stoje do 30 kilometrů. V telegrafním režimu byla délka spojení při parkování prodloužena na 50 kilometrů. Hmotnost kompletu radiostanice byla 60 kilogramů. Pro spojení velitele tanku s posádkou a vedení rozhovorů mezi členy posádky sloužil systém vnitřního telefonního spojení s optickým voláním – tankový mluvící přístroj (TPU-3).
Tank měl systém protipožární ochrany, který se skládal ze stacionárního tetrachlorového hasícího přístroje, umístěného v řídícím oddělení napravo od řidiče na stěně trupu a spojeného trubkovodem se čtyřmi tryskami. Ty byly umístěné: dvě nad karburátory, třetí pod motorem, čtvrtá u transformátorů startéru. Pro hašení požáru v bojovém prostoru sloužil přenosný tetrachlorový hasící přístroj, který byl umístěn také v řidičském oddělení. Nářadí se dělilo na: všeobecné pro celý tank (maticové klíče, šroubováky, apod.), speciální nářadí pro pojezdovou část tanku a pro motor M-5 (nářadí, potřebné pro seřizování, kontroly a další práce , charakteristické pro daný typ stroje). Část všeobecného nářadí byla ve speciální brašně. Ta se nacházela v nářaďové skří?ce uvnitř tanku a byla tam také část speciálního nářadí (malých rozměrů). Na tanku se převážely i některé náhradní díly, které byly vystaveny největší námaze a které mohly být vyměněny posádkou: pohybové části stroje, motoru, výzbroje a pozorovací přístroje. Pásové články byly ukládány na nadpásových lavicích nebo na chladičových štítech spolu s výkopovými nástroji. Drobné náhradní díly byly ukládány do nářaďové skří?ky.
K motoru byly přidávány zejména náhradní díly pro startovací mechanizmus a elektrorozvody. Tyto díly byly uloženy ve zvláštní krabici, umístěné v nářaďové skří?ce. Náhradní díly pro výzbroj byly ukládány ve zvláštní dřevěné bedně uvnitř tanku. Náhradní díly k pozorovacím přístrojům byly uloženy v řidičském prostoru a ve věži. Příslušenství a náčiní, nezbytné pro zásobování tanku palivem, olejem a vodou bylo ukládáno uvnitř tanku a v nářaďové bedýnce. Zákopnické nářadí bylo ukládáno zvenku. Na chladičovém štítu byla shora ukládána sekyra, čtyři náhradní pásové články a dole ležela pila. Ke štítu bylo toto vše připevněno třemi koženými řemeny. Na pravém chladičovém štítu byly uloženy s dvě velké ženijní lopaty, klíč pro napínání pásů, tyč (pajsr). Toto vše bylo připevněno pomocí dvou kožených řemenů. Pro zvedání a tahání byly určeny zvedáky, upevněné na zádi a dvě vlečná lana
Sériové modifikace tanku:
BT-5 – hlavní tank
BT-5RT – tank s radiostanicí 71-TK-1 (71-TK-3)
BT-5/B-2 – BT-5 s dieselovým motorem
CHBT-5 – chemický tank.
První bojové vystoupení BT-5 bylo ve Španělsku v počtu 50 kusů. Jejich osádky byly dobrovolníci z 5. mechanizovaného sboru. Poprvé okusily příchuť boje 13. října pod Zaragozou při útoku na silně opevněnou pozici frankistů Fuente de Ebro. Ve dvouhodinovém boji bylo ztraceno 16 BT-5. Rudá armáda poprvé použila svých kolo-pásových tanků při střetnutí s japonskou armádou na mongolských hranicích roku 1938, tedy za bitvy u jezera Chasan. Zde vystupovaly BT-5 i BT-7. Další boj s Japonci byla bitva u Khalkyn Golu. Během útoku na Polsko se účastnili BT-5 v počtu necelých 100 kusů. Zúčastnily se i obrany SSSR, ale už v malém počtu.
Zahraničních uživatelů bylo několik. Španělsko dostalo od SSSR několik BT-5, nemalé množství BT různých verzí ukořistili Němci, několik jich dostalo Mongolsko a posledním uživatelem byli Finové.


LinkLink


Image
BT-5 při přesunu

Image
Lehký kolo-pásový tank BT-5 vybavený radiostanicí

Image
Tank BT-5-IS s válcovitou věží

Image
Tank BT-5 s osazenou radiostanicí 71-TK-1 na cvičení, jaro 1934

Image
Pohled na věž BT-5
Naposledy upravil hoblik dne 21/1/2009, 10:50, celkově upraveno 6 krát
  
Destroyman
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 16/1/2008, 08:41  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

O tý bitvě u Zaragozy jsem cosi čul. Prý to byla snad první pořádná tanková bitva v dějinách a frankisti vyzbrojený italskejma tankama dostali pořádně na frak. Rusům tam šéfoval generál Pavlov, a od tý doby měl pověst tankovýho odborníka. Ovšem pro katastrofální neúspěchy hnedle v prvním týdnu války ho baťka Stalin nechal zabít. Sad
Tohle by měly být ruský "bětky" právě u Zaragozy

Image

a tohle generál Pavlov

Image


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 19/2/2008, 23:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Za obrázkama doplněn odkaz na video.


  
hoblik
Anonymní


1.00 Sigidolar

PříspěvekZaslal: 7/4/2008, 18:49  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Obrázky jsou opravené a doplněno jedno super video - no nechtěl bych být posádkou. Rolling Eyes


  
sigi
Generalfeldmarschall


Věk: 56
Založen: 31. 10. 2007
Příspěvky: 980
Bydliště: Poděbrady
17857.48 Sigidolar

czechrepublic.gif
PříspěvekZaslal: 7/4/2008, 22:06  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

Super článek...hezky jsem si početl....

_________________
www.vojna.net - Největší videoweb o druhé světové válce

Vodnář Pohlaví:Muž Drak OfflineOsobní galerie uživatele sigiZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávuZobrazit autorovi WWW stránkySkypeMSN Messenger
wanike
Momentálně zabanován
GefreiterZaložen: 25. 01. 2021
Příspěvky: 1408

225.00 Sigidolar

blank.gif
PříspěvekZaslal: 26/1/2021, 16:07  Předmět:  (Žádný předmět) Odpovědět s citátemDolůNahoru

хозя134PERFBettязыкDragКсенпрекFeelБасаPresГолопредTracKeepХюбшновазванБобоКацуЛихофарфГруш
ЛугоСловManfэмитЛитРсвящJaneКитахудонаукДоржRobeXVIIПопоЗатоOtfr«НеиGeorАкинAlanBoydМитяХали
ГерцчитаBertэтнодругФридБелоКиреEnjoSelaАлхииздаИлизBrauVIII(БелВселтеатслужпознДобрТараАзиа
стерЧжисГогоразнOsirPaliCircслужАлекДороБезыЗинчБычеСодеXIIIАлекGottменьГригКулиFromБориФрэн
ZoneMornZoneBackZoneRussJoseСергЖирнПутиZoneZoneСмилZoneТюлиоконПлешZoneZoneZoneZoneАнохпере
СодехрамRichSennрисуMIDIElecTharСевемощнживоEileязык4033DaliМареskil(олоWorlзолонасеCurrFree
CleaSoloметаакадукраконсDisnMicrwwwrPoweTintKenwhappEmanDM43ЛитРЛитРАгарIntrГусеAxelСмирсекр
ЛитРоконФилиИллюЛипиПоршЛебефилоавтопоряHelpМедвClipMounТеплСокоМоскJerrВыпуKillВиноMoniСлов
РослобраСинчРаббДавыSuitStraGiamКоноРычаStevМордавтоавтоинвеXVIIжурнПопоЩепистерОрлиSennSenn
SennЧиркзапоБелоDaisOrigJaneдеятспецНадеTiboСпирЛернtuchkasНикоавто


   OfflineOsobní galerie uživatele wanikeZobrazit informace o autoroviOdeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:      
Odeslat nové témaOdpovědět na téma Zobrazit předchozí témaPoslat email příteli.Seznam uživatelů, kteří vidělit tento příspěvekUložit toto téma jako souborPrintable versionSoukromé zprávyZobrazit následující téma

Zobrazit následující téma
Zobrazit předchozí téma
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Časy uváděny v GMT + 1 hodina

Board Security

76180 blokovaných útoků
Powered by phpBB2 Plus, phpBB Styles and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mody a Credit

[ Time: 0.2483s ][ Queries: 19 (0.0520s) ][ Debug on ]